PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 59--88
Tytuł artykułu

Współczesne procesy i perspektywy rozwoju w zakresie gospodarki rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Processes and Perspectives of Development in Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje procesy występujące w polskim rolnictwie, stymulujące lub opóźniające jego modernizację i restrukturyzację, zwiększenie konkurency jności i przystosowanie do integracji z krajami UE. Przedstawiono zjawiska związane z regresją rolnictwa w okresie transformacji, przekształceniami struktur rolnictwa (dwubiegunowa dywersyfikacja struktury agrarnej, zmiany źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych, procesy dezagraryzacji wsi, trójdzielny podział na subsektory gospodarstw rolnych), możliwością aktywizacji pozarolniczej nadmiaru zasobów siły roboczej, niewykorzystaniem potencjału przestrzeni produkcyjnej rolnictwa; procesami restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa państwowego, polaryzacją regionalną. (abstrakt oryginalny)
EN
The change in political and economical system in Poland after 1989 resulted in the emergence of a number of processes connected with the agriculture development, the main goal of which is modernizing and restructuring, aimed at bringing Polish agriculture closer to the EU standards by improving its efficiency and competitiveness, with simultaneously providing reasonable living standard to people involved in agriculture. The article describes processes related to: deteriorating macroeconomic conditions for agricultural production, regression of agriculture in the transformation period, agricultural structures transformations (two-pole diversification of agrarian structure growth in the number of largest and smallest farms), changes of income sources in rural households (dynamically growing number of families in the sector of social and selfsufficient farming), processes f de-agrarization in the country (growth of nonagricultural sources of income among farming population), possibilities of activating the overmanning in non-agricultural spheres (as a main factor of structural changes in agriculture), unused potential of agricultural productive space (fast growth of uncultivated and fallowed lands, as well as households with no farming production), problems of restructuring and privatizing national farming sector, regional polarization. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
Bibliografia
 • Chołaj H., 1999, Dekada transformacji gospodarki polskiej. Fundacja Inowacje, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 • Dąbkowski W., 2002. Regionalne struktury rolnictwa polskiego, [w:] Rolnicza Pol-ska wobec wyzwań współczesności, IRWiR. Warszawa, 158-179.
 • Głębocki B., 2002, Struktura własności użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki, Przegląd Geograficzny, 74, 3, 425-450.
 • Herer W.,Sadowski W., 1993, Zmiany struktury agrarnej na tle zmian struktury i wielkości zatrudnienia w gospodarce, ZBS-E GUS, PAN,42, Warszawa.
 • Hunek T., 2000, Dylematy polityki regionalnej rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] T. Hunek (red.) Rolnictwo i wieś. Wyzwania regionalne i integracyjne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów, 19, Warszawa, 10-65.
 • Hunek T., 2002, Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] T. Hunek (red.), Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, IRWiR, Warszawa, 9-56.
 • Idczak J.,2001, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Jóźwiak W, 2003, Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa.
 • Kabaj M., 2003, Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 r., IPiSS, (maszynopis powielany), Warszawa.
 • Kulikowski R., 2003. Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa, [w:] A. Ciołkosz (red.). Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, GUS, NSP, PSR, Warszawa, 9-88.
 • Orłowski W., 1998, Alternatywne scenariusze rozwoju terenów wiejskich i rolnic-twa do 2020, Projekt badawczy KBN 5P06J 13, maszynopis.
 • Piskorz W., 2000, Szanse i wyzwania dla polskiej wsi i rolnictwa wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Szomburg (red.), Rolnictwo i wieś. Wyzwania regionalne i integracyjne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów, 19, Warszawa, 66-84.
 • Poczta W., 1994, Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne), Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Szemberg A., 1996, Prognoza zmian w strukturze obszarowej i zatrudnieniu w rolnictwie polskim do roku 2010, IERiGŻ, Warszawa.
 • Szymański W., 1996, Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa. Jak można ten proces przyspieszyć, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport nr 17, Warszawa, 119-142.
 • Woś A., 1996a, Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa, synteza, IERiGŻ, 21, Warszawa.
 • Woś A., 1996b, Program przekształceń struktury polskiego rolnictwa do roku 2020, IERiGŻ, Warszawa.
 • Woś A., 2003, Szanse i ograniczenia przekształceń struktury polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 491, Warszawa.
 • Woś A., 2004, Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich, Studium statystyczne, IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 492, Warszawa.
 • Zegar, J.S., 2002, Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, SGH, Warszawa.
 • Zegar, J.S., 2003, Niektóre problemy rolnictwa w świetle spisów, [w:] J.S. Zegar (red.), Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa.
 • Zienkowski L., 1998, Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996, Próba syntezy. ZBS-E GUS, PAN, 254, Warszawa.
 • Zgliński W., 2001, Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, [w:] J. Bański (red.), Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, Studia Obszarów Wiejskich, PTG, IGiPZ PAN, 1, Warszawa, 85-98.
 • Zgliński W., 2002, Regionalne zróżnicowanie a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej, Przegląd Geograficzny, 74, 3, 381-406.
 • Zgliński W., 2003, Skutki transformacji państwowych gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, [w:] A. Stasiak (red.) Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK. 207, 151-192.
 • Zgliński W., 2004, Prywatne gospodarstwa wielkoobszarowe powstałe w wyniku transformacji PGR jako nowy element w strukturze rolnictwa Polski, [w:) J. Parysek (red.). Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 198-2002, Bogucki Wydawnictwo Nauko-we, Poznań, 425-450.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.