PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 91--111
Tytuł artykułu

Zmiany warunków życia ludności wiejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Living Conditions of Rural Population
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w latach 1995-2002 w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego i potencjału gospodarczego na obszarach wiejskich Polski. Następ-nie wykorzystano jedną z metod standaryzacji w celu określenia syntetycznego wskaźnika warunków życia w badanym zakresie. Przeprowadzone analizy ukazały znaczne różnice przestrzenne pomiędzy obszarami podmiejskimi a resztą kraju. Badania wykazały pogłębiające się zjawisko polaryzacji na polskiej wsi. W opracowaniu zaproponowano wstępną próbę klasyfikacji wsi na obszary: depresyjne, regresywne, progresywne oraz stabilizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents changes that took place in the years 1995-2002 in terms of infra-structure equipment and economical potential in the rural areas of Poland. One of stan-dardization methods is applied to identify the synthetic indicator of living conditions in the analyzed range. The analysis conducted showed significant spatial differences be-tween suburban areas and the rest of the country. Research showed a phenomenon of deepening polarization in Polish rural areas. The study offers a preliminary attempt to classify rural areas into territories: depressive, regressive, progressive and stabilized.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN. 172, Wrocław. Wyd. Continuo.
 • Bański J.. Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej ob-szarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich t. 3, PTG, IGiPZ PAN. Warszawa.
 • Czapiewski K.L., 2003, Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, WGiSR UW, Warszawa (maszynopis).
 • Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 2-3(9), 5-14.
 • Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków.
 • Ilnicki D., Siłka T., 2001, Polska przestrzeń w kontekście nowego podziału administracyjnego [w:] H. Rogacki (red.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 293-303.
 • Kaczmarek J., 2001, Miejsce - w poszukiwaniu właściwej miary [w:] H. Rogacki (red.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i go-spodarki przestrzennej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 73-81.
 • Kaczmarek T., 1998, Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, |w:] B. Głębocki (red.) Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 75-101.
 • Kociszewski J., 2002. Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju i poziomu życia pomiędzy regionami zachodnimi i północnymi oraz wschodnimi w procesie przechodzenia Polski do gospodarki rynkowej [w:] B. Namyślak, R. Kozieł (red.) Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII, IG UWr., Wrocław, 185-207.
 • Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, 113, IERiGŻ, Warszawa.
 • Leszczycki St., Domański R., 1995, Geografia Polski społeczno-ekonomiczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Liszewski St., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii [w:] A. Lisowski (red.) Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, WGiSR UW, Warszawa, 82-90.
 • Lodkowska G., 1985, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i warunków życia ludności w Polsce w 1980 r., Przegląd Geograficzny, 57, 3, 317-340.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2003. 2003, GUS, Warszawa.
 • Rykiel Z.. 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych. Prace Habilitacyjne. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Stasiak A.. Kulikowski R., 1996, Gminy wiejskie w Polsce, Wieś i Państwo, 2-3 (23-24), 21-90.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Kośmicki E., Januszek H" 2001. Wprowadzenie [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kośmicki, H. Januszek (red.) Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, AR w Poznaniu, AE w Poznaniu, PTS, Poznań, 7-14.
 • Węcławowicz G. i in., 2002, Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, IGiPZ PAN.
 • WieIońsk i A., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, WGiSR UW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.