PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 2 Modele biznesowe | 27--39
Tytuł artykułu

Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model in The Management of Food Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zagranicznej literaturze przedmiotu można wyczytać, że model ekonomiczny to celowo uproszczony schemat analityczny, będący przybliżoną prezentacją rzeczywistej gospodarki. Może być on przedstawiony jako model konceptualny (opisowy) i model matematyczny [Sztaba 2007, s. 279]. Model jest uproszczonym opisem procesu, związku lub zjawiska i celowo skupia się na kilku najważniejszych cechach problemu, aby dokładnie zbadać jego istotę. Służy objaśnianiu i prognozowaniu, czyli tłumaczeniu działań dotychczasowych i przewidywanych wyników w przyszłości [Samuelson, Marks 1998, ss. 32-33]. Model biznesu jest natomiast swego rodzaju architekturą procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, a także pewnego rodzaju filozofia działań, która jest traktowana jako niezbędna do rozwoju przyszłej lub istniejącej organizacji. W polskiej literaturze przedmiotu na uwagę zasługuje szeroko opisany model biznesu, uważany przez autorkę za nowe podejście do zarządzania strategicznego, które zaprezentowała M. Duczkowska-Piasecka. Według autorki model biznesu "... jest to wielowątkowe zagadnienie, dające przedsiębiorstwom szanse wyboru strategicznego, kształtowania swojej pozycji strategicznej, budowy strategii i przeprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach(fragment tekstu)
EN
In the era of globalization enterprises are permanently looking for the right kind of business, which for several decades is called "business model". The main goal, and also the problem of this study, was to verify the claim that professionally prepared business model and determined stages of its implementation in enterprises of the food industry, is an indispensable instrument for the enhancement of their development and helps to improve their competitiveness in international markets. Model of conceptualization activities and construct of the optimal business model is aimed at achieving the objectives of the food industry, which started the second decade of success stories in international markets, as indicated by their economic performance. The study is aimed at presenting modern design of activities in enterprises of the food industry, which is commonly in the literature referred to as "business model", in the context of a modern approach to management and achieving the benefits of this concept. The paper propped a source query of Polish and foreign literature in the area of the studied subject(original abstract)
Rocznik
Strony
27--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beksiak J. (2001), Ekonomia, PWN, Warszawa.
 • Czternasty W., Czyżewski B. (2007), Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006) Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań,
 • Czyżewski A., Sapa A. (2003), Mechanizm wymiany rolno- żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski B. (2013), Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin S.A., Warszawa.
 • Duczkowska-Piasecka M. (red.) (2012), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Warszawa [za:] H.S. Gill (2001), The Case for Enterprise Businness ModelManagement [w:] Suplement Resource Guide, Data Management Review, December 2001.
 • Dudzik M.T., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Gołębiowski T. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Firlej K. (2008), Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.
 • Noronha Vaz T., Nicolas F. (2001), State of art in instruments for local development SMEs and VSEs, not published paper, University of Algarve, Faro, Portugal.
 • Piasecki B. (red.) (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Porter M.E. (2010), Przewaga konkurencyjna, Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, New Media, Helion S.A. Gliwice.
 • Samuelson W.E., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stabryła A. (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków.
 • Szczepaniak I. (2007), Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 10, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, Rzeszów.
 • Sztaba S. (red. nauk.) (2007), Ekonomia od A do Z, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Spółka z o.o., Warszawa.
 • Butkiewicz E., Paszek S., Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy (2012), Bezpieczeństwo żywności - czy prawo nas dobrze chroni?, http://prawa-konsumenta. wieszjak. pl/prawa-konsumenta/304605, Bezpieczenstwozywnosci- czy-prawo-nas-dobrze-chroni.html, dostęp: 6 stycznia 2013.
 • Hajkiewicz-Górecka M. (2010), Finanse przedsiębiorstw, koszty przedsiębiorstwa, PWN Biznes 2010, http://biznes.pwn.pl/, dostęp: 13 stycznia 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.