PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 3 | 111
Tytuł artykułu

Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transformation of the Spatial and Functional Structure of Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpływ dotychczasowego stanu struktury przestrzennej obszarów wiejskich na zachodzące współcześnie, na ogół w sposób nieskoordynowany, zmiany społeczne i gospodarcze wskazuje na potrzebę zróżnicowania strategii rozwoju tych obszarów. To zaś wymaga szczegółowego rozpoznania zaistniałych już przemian struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w latach wcześniejszych. Było to jednym z najważniejszych celów naukowych przeprowadzonych badań. Realizacja tego zadania dostarczyła interesujących wyników poznawczych, które mogą też być przydatne w praktyce, zwłaszcza do określenia tendencji oraz dynamiki dalszych przemian i możliwych kierunków rozwoju wsi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynniki stymulujące i hamujące rozwój pozarolniczych działalności społeczno-gospodarczych. Ponadto ważnym celem badań była próba oceny pozaprodukcyjnych funkcji polskiego rolnictwa. Rolnictwo mierzone na podstawie kryteriów ilościowych, pod koniec lat osiemdziesiątych odgrywało wiodącą rolę w strukturze funkcjonalnej tylko w około połowie gmin kraju. W pozostałych zaś znaczenie rolnic-twa było relatywnie mniejsze w stosunku do funkcji przemysłowych, turystyczno-wypoczynkowych, mieszkalnych itp.(fragment tekstu)
Rocznik
Tom
3
Strony
111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Bibliografia
 • Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, Projekt badawczy - Gospodarka ziemią w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur europejskich, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J ., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych [w:], J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, t. 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 41-52.
 • Bański J ., 2002, Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegl. Geogr., 74, 3, s.367-379.
 • Berry B. (ed.) 1976, Urbanisation and counterurbanization. Sage, Beverly Hills, California.
 • Boyle P., 1995, Rural in-migration in England and Wales, 1980-1981, Jour-nal of Rural Studies, 11, 65-78.
 • Boyle P., Halfacree K. (ed.) 1998, Migration into rural areas, theories and issues, John Wiley\&Sons, Chichester.
 • Champion A., (ed.) 1989, Counterurbanization: the changing pace and nature of population déconcentration, Edward Arnold, London.
 • Cherry G., 1976, Rural planning problems, Leonard Hill, London.
 • C1oke P., Milbourne P., 1992, Deprivation and lifestyles in rural Wales 11: rurality and the cultural dimension, Journal of Rural Studies, 8, s.359-371.
 • Cloke P., Doel M., Matless D\" Phillips M\" Thrift N.. 1994, Writing the rural: five cultural geographies, Paul Chapman, London.
 • Frenkel I., Rosner A., 1987, Pojęcie i próba klasyfikacji czynników migracji z rolnictwa, Studia Demograficzne, 2, 120-127.
 • Gałczyńska B., 1993, Poziom wykształcenia ludności zatrudnionej w rolnictwie indywidualnym w ujęciu przestrzennym (w:) Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ujęciu przestrzennym 1980-1990-2000, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 24 s.
 • Gilg A., 1985, An introduction to rural geography, Edward Arnold, Baltimore.
 • Górz B., 2002, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich Podhala, Przegl. Geogr., 74, 3, s. 451-468.
 • Halfacree K.H., 1995, Talking about rurality: social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11, 1, s.1-20.
 • libery B. (ed.), 1998, The geography of rural change, Longman, Essex.
 • Jasiulewicz M. 1998, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. Monografia IZiM Polit. Koszalińskiej, 65, Koszalin.
 • Kayser B., 1983, Le village recompose, pour Tanalyse du changemant social et cultural en milieu rural, GEODOC, 27, Toulouse.
 • Klepacki B., 1997, Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 62-73.
 • Klisowska 2001, Miejsce programów rolnośrodowiskowych w polityce rolnej po integracji Polski z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 71 -86.
 • Kołodziejczyk D., 1999, Pozarolniczo działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym, Wieś i Rolnictwo, 2, 109-117.
 • Kołodziejczyk D., 2001, Pozarolniczo działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, 16 s. (maszynopis w IGiPZ PAN).
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegl. Geogr., 48, 4, s. 601 -611.
 • Kozłowsk S., 2001, Rola obszarów chronionych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 198, s. 15-36.
 • Kulikowski R., 2002, Problemy społeczne wsi i rolnictwa w Polsce, (w:) J. Bański, E. Rydz (red.) Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiej-skich, t. 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-17.
 • Kulikowski R., 2002, Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolnej w Polsce, Przegl. Geogr., 74, 3, s. 407-423.
 • Raport Roczny 1999, Biuro Urządzenia Lasów i Geodezji Leśnej.
 • Raszka B., Sikora J. (red.), 1998, Agroturystyka inaczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN.
 • Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 3.
 • Stola W., 1995, Funkcje obszarów wiejskich, [w:], Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, PPWK, IGiPZ PAN.
 • Stola W., 1998, Ludność wiejska Polski. Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej, Zeszyty IGiPZ PAN, 56, Warszawa.
 • Stola W., 2002, Niektóre problemy rozwoju obszarów wiejskich, Przegl. Geogr., 74, 3, s. 357-365.
 • Szafraniec K.,2001, Ludzie - podstawowy kapitał polskiej wsi, [w: ] Kolarska-Bobińska L, Rosner A., Wilkin J., (red.,), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 123-141.
 • Szczęsny R., 2000, Współczesne problemy rolnictwa w Polsce. Indywidualne gospodarstwa rolne u progu XXI wieku, Przegl. Geogr., 72, 1-2, s. 15-28.
 • Turystyka w 1999, 2000, GUS, Warszawa.
 • Whitby M., Willis K., 1978, Rural resource development, Methuen, London.
 • Wibberley G.P., 1972, Conflicts in the countryside. Town and Country Planning, 40, s. 259-264.
 • Witkowski J., 1990, Warunki życia a zamierzenia migracyjne młodzieży wiejskiej w Polsce, [w:] Witkowski J. (red.), Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce, Monografie i opracowania, SGPiS, 309, Warszawa, s. 129-210.
 • Woś A., 2001, Nowy wymiar uwarunkowań rozwoju polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 3, s. 84-105.
 • Zgliński W., 2000, Szanse rozwoju wielofunkcyjnego na obszarach postpegeerowskich [w:] A. Stasiak (red.) Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 60, Warszawa, s. 181-201.
 • Zgliński W., 2002, Regionalne zróżnicowanie a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej, Przegl. Geogr., 74, 3, s. 381-406.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.