PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 412 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 119--133
Tytuł artykułu

The Impact of The Use of Funding Sources for Targeted Research Projects on The Accounting System Of Research Institutes in Poland - The Results and Analysis of The Survey

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ wykorzystania źródeł finansowania celowych projektów badawczych na system rachunkowości w instytutach badawczych w Polsce - wyniki i analiza badań ankietowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Złożoność i efektywność systemu rachunkowości powinna zależeć od potrzeb informacyjnych jego odbiorców (wewnętrznych i zewnętrznych). Szczególnym typem odbiorcy są tzw. fundatorzy przyznający środki na realizację projektów badawczych. Wymagają oni bowiem szczegółowych informacji zarządczych o kosztach realizowanych projektów, których zazwyczaj nie dostarcza system rachunkowości zbudowany w sposób tradycyjny, ukierunkowany na tworzenie informacji dla celów sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest analiza wpływu wykorzystania źródeł finansowania celowych projektów badawczych na system rachunkowości w instytutach badawczych w Polsce. W przedstawionych treściach wskazano na istnienie zależności pomiędzy wielkością środków finansowych pozyskiwanych na realizację celowych projektów badawczych a stopniem złożoności i efektywności stosowanego systemu rachunkowości. Dla realizacji celu artykułu zastosowano dwie metody badawcze: analizę statystyczną wyników badań ankietowych oraz analizę literatury przedmiotu. Badania ankietowe przeprowadzono w styczniu 2015 r. na grupie respondentów reprezentujących blisko 50% wszystkich instytutów badawczych w Polsce. Analiza statystyczna uzyskanych wyników oparta została na ocenie poziomu istotności współczynnika korelacji V-Cramera. Przeprowadzone analizy dowodzą istnienia zależności pomiędzy poziomem źródeł finansowania na celowe projekty badawcze a stopniem rozwoju systemu rachunkowości i zorientowaniem go na tworzenie informacji dla fundatorów oraz dla potrzeb zarządzania projektami. Im więcej środków finansowych w badanych instytutach pochodziło z projektów, np. NCN, NCBiR, projektów unijnych itd., tym większa była świadomość i zapotrzebowanie na informacje finansowe pochodzące ze stosowanego systemu rachunkowości(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The complexity and efficiency of an accounting system should depend on the information needs of its customers (internal and external). A specific type of customers are the so-called funders granting funds for research projects, since they require detailed management information on the costs of projects, which typically is not provided by an accounting system built in the traditional manner, focused on the creation of information for financial reporting purposes. Objective: The aim of this article was to analyze the impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland. The presented content indicates a relationship between the volume of funds raised for the implementation of targeted research projects and the degree of complexity and efficiency of the accounting system used. Methods: Two research methods were applied for the purpose of drafting this article: a statistical analysis of the survey results and an analysis of the available literature (literature review). The survey was conducted in January 2015 in a group of respondents representing almost 50% of all research institutes in Poland. The statistical analysis of the obtained results was based on the examination of the significance of the Cramér's V correlation coefficient. Conclusions: The conducted analyses confirmed a relationship between the level of funding for targeted research projects and the degree of development of the accounting system and its orientation on creating information for funders and project management. In case of the examined research institutes, the more funds came from such projects as NCN (National Science Centre), NCBiR (National Centre for Research and Development), and EU projects, etc., the greater the awareness and demand for financial information from the accounting system(original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
Bibliografia
 • Act of 30 April 2010 on Research Institutes (Journal of Law No. 96, Item 618).
 • Brandas C., Megan O., Didraga O., 2015, Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach, Procedia Economics and Finance 20, pp. 88-93.
 • Cooper R.B., 1988, Review of management information systems research: a management support emphasis, Information Processing \& Management 24(1), pp. 73-102.
 • Flamholtz E.G., Das T.K., Tsui A.S., 1985, Toward an integrative framework of organizational control, Accounting, Organizations and Society, Vol. 10, Issue 1, pp. 35-50.
 • Godin B., 2007, Science, accounting and statistics: the input-output framework, Research Policy 36 (2007), Elsevier, pp. 1388-1403.
 • http://www.rgib.org.pl (access date: 09 April 2015).
 • Hurt R.L., 2013, Accounting Information Systems: Basic Concepts and Current Issues, McGraw-Hill, New York.
 • Jowkar A., Didegah F., Ganzi A., 2011, The effect of funding on academic research impact: a case study of Iranian publications, Aslib Proceedings, Vol. 63, Issue 6, Emerald, pp. 593-602.
 • Karmańska A., 2006, System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, [in:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, ed. A. Karmańska, Difin, Warszawa, pp. 117-160.
 • Koczuba-Sobieraj M., Mielcarz P., 2011, Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 64 (120), SKwP, Warszawa, pp. 39-65.
 • Nóżka A., 2013, Przesłanki wykorzystania budżetowania opartego na działaniach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, No. 58, Szczecin, pp. 261-269.
 • Nóżka A., 2010, Rola rachunku kosztów w podnoszeniu konkurencyjności instytutów badawczych województwa lubelskiego, Barometr Regionalny, No. 2(20), pp. 65-70.
 • Roosendaal H.E., Huibers T.W.C., Geurts P.A.Th.M., van der Vet P.E., 2003, Changes in the value chain of scientific information: economic consequences for academic institutions, Online Information Review, Vol. 27, Issue 2, Emerald, pp. 120-128.
 • Shields M.G., 2001, E-business and ERP. Rapid Implementation and Project Planning, John Wiley and Sons, Hoboken.
 • Sobańska I., 2010, Rachunkowość zarządcza, [in:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, (ed.) I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 73-106.
 • Sobańska I., Kalinowski J., 2013, Cost management in european universities - a time of change, Journal of Social Sciences "Contemporary Issues in Finance and Accounting", Vol. 82, No. 4.
 • Sobańska I., Wencel A., Kalinowski J., 2014, Project management in universities - accounting payroll on the example of the University of Lodz, Journal of Social Sciences, Vol. 83, No. 1.
 • Starzyńska W., 2005, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 • Zhao R., 2003, Transition in R\&D management control system: case study of a biotechnology research institute in China, Journal of High Technology Management Research 14, Pergamon, pp. 213-229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.