PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 11--20
Tytuł artykułu

Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing Innovations in Industrial and Service Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne gospodarki funkcjonują w erze innowacji, które są uważane za podstawowy czynnik rozwoju organizacji, regionów, gospodarek i związków państw. Innowacje przyczyniają się też do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, poprawy ekonomiki, optymalnego tworzenia wartości itp. W praktyce gospodarczej wielu organizacji zainteresowanie kierownictwa wdrażaniem poszczególnych kategorii innowacji nie jest adekwatne do wyzwań przed nimi stojących. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej aktywności organizacji przemysłowych i usługowych w zakresie wdrażania innowacji marketingowych. Celem publikacji jest też weryfikacja hipotezy, że zaangażowanie badanych organizacji we wdrażanie innowacji marketingowych jest względnie niskie i zróżnicowane. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2010-2012 oraz 2012-2014. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą hipotezę badawczą i umożliwiła osiągnięcie celów badania. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern economies function in an era of innovations which are considered to be the fundamental factor of the development of organizations, regions, economies and associations of states. Innovations also contribute to the increase of competitiveness of businesses, better meeting of customer needs, improving of the economy, optimal creation of value, etc. In business practice of many organizations interesting of the management in the implementation of particular categories of innovations is not adequate to the challenges facing them. In this article the attempt of statistical-comparative analysis of the activity of industrial and service organizations in the implementation of marketing innovations is taken. The purpose of this publication is also verification of the hypothesis that the involvement of the researched organizations in the implementation of marketing innovations is relatively low and varied. To realization the goals the results of empirical research conducted by the Central Statistical Office on the innovation activities of enterprises in 2010-2012 and 2012-2014 are used. Statistical-comparative analysis of results of these researches has confirmed the hypothesis and enabled the achievement of the research goals. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barbaroux, P. (2012). Identifying Collaborative Innovation Capabilities within Knowledge-Intensive Environments. Insights from the ARPANET Project. European Journal of Innovation Management, 15 (2).
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Baruk, J. (2009). Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. Marketing i Rynek, (3).
 • Baruk, J. (2011). Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami. Marketing i Rynek, (10).
 • Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła i T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: MFiles.pl.
 • Baruk, J. (2015). Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji. W: B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych (145-150). Kraków: UE w Krakowie.
 • Eurostat (2004). Task Force Meeting on Oslo Manual Revision. Luxembourg: Eurostat.
 • Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., Dos Santos, S.A. i Frega, J.R. (2012). Knowledge Management and Strategic Orientation: Leveraging Innovativeness and Performance. Journal of Knowledge Management, 16 (5).
 • GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Warszawa: GUS.
 • GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa: GUS.
 • Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eu2020/ (31.01.2016).
 • Krusinskas, R., Norvaisiene, R., Lakstutiene, A. i Vaitkevicius, S. (2015). Investment, Innovation and Firm Performance: Empirical Evidence from Small Manufacturing Industries. Journal of Finance and Economics, 3 (6).
 • Lee, S.M., Olson, D.L. i Trimi, S. (2012). Co-innovation: Convergenomics, Collaboration, and Co-creation for Organizational Values. Management Decision, 50 (5).
 • Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Uzkurt, С., Kumar, R., Kimzan, H.S. i Eminoglu, G. (2013). Role of Innovation in the Relationship between Organizational Culture and Firm Performance. European Journal of Innovation Management, 16 (1).
 • Wallace, J.C., Butts, M.M., Johnson, P.D., Stevens, F.G. i Smith, M.B. (2013). A Multilevel Model of Employee Innovation: Understanding the Effects of Regulatory Focus, Thriving, and Employee Involvement Climate. Journal of Management, XX (X).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.