PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 13 | 269--285
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie jakości kształcenia a reforma systemu oświaty

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
(...) istotnym problem systemu edukacji w Polsce jest tendencja do przestrzennej polaryzacji poziomu nauczania (w różnych skalach: miasto-wieś, iter- i intrategionalnej) rzutująca na regionalne walory kapitału ludzkiego i w związku z tym - szanse rozwoju. Kolejne szczeble systemu edukacji nie są w stanie wpływać na ograniczanie tych dysproporcji, ale je utrzymują, a być może także wzmacniają. Obszary o niższym poziomie edukacji - to często (w przypadku regionów zachodnich) miejsca wzmożonej akcji inwestycyjnej kapitału zagranicznego (z uwagi na najkorzystniejszy układ czynników lokalizacyjnych), który z czasem będzie sięgał po zasoby kapitału ludzkiego z terenów o wyższym poziomie edukacji (centralna i wschodnia Polska), co w przypadku wzrostu skłonności migracyjnych może powodować depopulację. Ale to również tereny Polski północnej o najwyższej skali bezrobocia gdzie istnieje realna groźba dziedziczenia bezrobocia i ubóstwa przez kolejne pokolenia również w wyniku niskiej jakości kapitału ludzkiego. Dobrze wykształcona populacja znajduje uznanie na rynkach pracy Unii Europejskiej przynosząc korzyści ekonomiczne krajom, które nie poniosły żadnych nakładów związanych z tym wykształceniem i co najwyżej wspierając finansowo najbliższych pozostałych w rodzimych regionach. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
269--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bański B., Kowalski M., Śleszyński P.: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 roku, Opracowanie dla CKE w Warszawie. Maszynopis.
 • Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa 1990.
 • Białecki I.: Edukacyjne priorytety. Strategia Lizbońska szansą dla Europy i Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Seminarium Informacyjne, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. www.pfsl.pl/pdf.php?id=:91
 • Dolata R.: Najważniejsze wyzwania stojące przed polską oświatą, "Analizy i Opinie, nr 45, s. 2-3, Instytut Spraw Publicznych".
 • Dzierzgowska I.: Mierzenie jakości pracy szkoły. "Edukacja i Dialog", nr 10(83). Grudzień 1996.
 • Feigenbaum A.V.: Total Quality Control. 4th ed. McGraw-Hill. New York 1992.
 • Herbst M.: Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne? "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(17) s. 89-104, 2004.
 • Juran J.M.: Quality Control Handbook. McGraw-Hill. New York 1998.
 • Kowalak T.: Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Zarys wykładu, Białystok 2002.
 • Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2001.
 • Oakland J.S.: Total Quality Management, Butterworth-Heinemann,. Oxford 1992.
 • Polityka społeczna, (pod red. A. Kurzynowskiego). SGH Warszawa 2001.
 • Polityka społeczna w okresie transformacji, (pod red A. Frączkiewicz-Wrony i M. Zrałek), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów (pod red. L. Frąckiewicz). Katowice 2002.
 • Poprawa jakości pracy szkoły. Program SMART (pod red. W. Kruszwickiego i K. Symeli). MEN Warszawa 1999.
 • Saryusz-Wolski T., Chojnicka E., Macukow B.: Pewne koncepcje doskonalenia jakości kształcenia, PL-PW, Warszawa 1997.
 • Strzelecki T.: Ocena wykonania budżetu 1999. Szkolnictwo, www.wzz.org.pl/m/2/5.shtml.
 • www.wsipnet.pl/oswiata.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.