PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 44, cz. 2 Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej | 90--99
Tytuł artykułu

Zaufanie a zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w warunkach społeczeństwa wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust and Quality Assurance in Higher Education in the Knowledge Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zaufania oraz zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Omówiono pojęcie i rodzaje zaufania w społeczeństwie wiedzy, w tym także w odniesieniu do uczelni. Przybliżono istotę zapewnienia jakości kształcenia oraz ukazano je jako narzędzie budowania zaufania do szkolnictwa wyższego. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych z zakresu wybranego elementu wewnętrznego zapewnienia jakości nawiązującego do zaufania w szkolnictwie wyższym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the issue of trust and quality assurance in higher education. The paper describes the concept, types of trust in the knowledge society and the essence of quality assurance in higher education. Quality assurance of education is a tool to build trust in higher education. The article also presents the results of research concerning a selected element of internal quality assurance, related to trust in higher education. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Antczak Z, 2013, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • AltbachF.G., Reisberg L., Rumbley L., 2009, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf.
 • Bird S.J., Public trust and institutions of higher learning: implications for professional responsibility, http://www.portlandpress.com/pp/books/online/wg86/086/0025/0860025.pdf.
 • Bugdol M., 2010, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Denek K., 2011, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2009, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • HardinR., 2009, Zaufanie, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
 • Kaczmarczyk M., 2012, Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - Marketing-Public Relations, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 • Koźmiński A.K., 2005, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kraśniewski A., 2009, Proces Boloński, to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • LeveilleD.E., 2006, Accountability in Higher Eduaction: A Public Agenda for Trust and Cultural Change, CSHE, December, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED503070.pdf.
 • Mamzer H.T., Zalasiński T., 2008, Zaufanie a życie społeczne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Paliszkiewicz J., 2013, Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Partycki S., 2014, Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Piasecka A., 2014, Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych w świetle Procesu Bolońskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sankowska A., 2012, Zaufanie w szkole wyższej [w:] Uczelnie w przestrzeni publicznej.Zarządzanie - Marketing - Public Relations, red. nauk. M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 • Skrzypek E., 2004, Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin.
 • Skrzypek E., 2006a, Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, t. 1, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin.
 • Skrzypek E., 2006b, Jakość w oświacie. Uwarunkowania i czynniki sukcesu, "Problemy Jakości", nr 2.
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, 2005, Materiały z konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen 19-20 maja 2005 r., Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Warszawa.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, 2012, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna Process Implementation Report.pdf.
 • Wójcicka M., 2010, Uniwersytet. Stabilność i zmiana, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.