PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy | 21--32
Tytuł artykułu

Społecznie odpowiedzialna restrukturyzacja zatrudnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially Responsible Restructuring of Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisku restrukturyzacji przedsiębiorstwa poświęcono dotychczas wiele uwagi w literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Sam proces restrukturyzacji obejmuje jednak często działania, które mogą powodować konsekwencje o charakterze etycznym. Problematyka odpowiedzialnej restrukturyzacji jak dotąd nie została szerzej opracowana. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie restrukturyzacji w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). Etyczny aspekt restrukturyzacji może odegrać istotną rolę dla przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy, a zwłaszcza pracowników - w kontekście redukcji zatrudnienia. Odpowiedzialna restrukturyzacja może też mieć szerszy wymiar społeczny. Celem opracowania jest wskazania związku pomiędzy CSR a restrukturyzacją oraz przedstawienie metod restrukturyzacji z uwzględnieniem aspektu etycznego. Szczególne miejsce zajmuje tu outplacement. W artykule podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce CSR w restrukturyzacji przez wskazanie skutków, jakie wywołuje odpowiedzialna restrukturyzacja dla przedsiębiorstwa, jego interesariuszy oraz społeczeństwa(abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of restructuring of the enterprise has been examined thoroughly both in domestic and foreign literature. However, the very process of restructuring often includes activities that may cause the consequences of an ethical nature. The issue of responsible restructuring has not been widely developed. Therefore special attention should be paid to the issue of restructuring in the context of corporate social responsibility (CSR). Ethical aspects of restructuring can play an important role for the enterprise and its stakeholders, particularly employees in the context of downsizing. Responsible restructuring may also have a strong social dimension. The objective of the study is to identify the relationship between CSR and restructuring and the methods of restructuring, taking into account the ethical aspect. The article also attempts to answer the question about the place of CSR in restructuring, by demonstrating the effects of responsible restructuring procedures for the company, its stakeholders and the society(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barcik A., Dziwiński P., 2015, Relations with employees in CSR strategies at Polish enterprises with regard to compliance mechanism, Responsibility and Sustainability, vol. 3, issue 2.
 • Berg-Peer J., 2004, Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bitkowska A., 2010, Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 191-205.
 • Bombiak E., 2015, Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 105.
 • Borowiecki R., 2007, Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • CEDEFOP, 2010, Socialy responsible restructuring. Effective strategies supporting redundant workers, Publications Office of the European Union, Luxembourg, Working Paper no. 6.
 • Cone C.L., DaSilva A.T., Feldman M.A., 2011, Filantropia jako narzędzie marketingu, Harvard Business Review Polska, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=274&t=filantropia-jako-narzedzie-marketinguEkonomista (12.10.2015).
 • Doherty N., 2007, Downzising: The Proces of Human Recources Strategy, Pitman Publishing.
 • Durlik I., 1998, Rekonstrukcja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Dźwigoł H., 2013, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gołębiowska E., 2013, Etyczna restrukturyzacja organizacji na globalnym rynku, [w:] Borowiecki R., Jaki A., (red.)Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków, s. 131-137.
 • Greficz M., 2015, Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/ssp-2015-1-177.pdf (12.10.2015).
 • Janik P., 2009, Outplacement jako narzędzie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2 (13), t. 2.
 • Juchnowicz M., 2007, Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, [w:] Juchnowicz M., (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa, s. 176.
 • Kwiecień K., 2010, Outplacement - nowy instrument zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Ludwiczyński A., (red.) Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 • Malara Z., Kroik J., 2011, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. Znaczenie i wpływ CSR na problem zarządzania restrukturyzowanych przedsiębiorstw, [w:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Kraków.
 • Małachowski M., 2006, Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle \"Orgmasz\", Warszawa, s. 72.
 • Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 • Oleksyn T., 2000, Restrukturyzacja zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 7-8.
 • Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J., 2010, Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Papadakis K., 2010, Restructuring enterprises through social dialogue: Socially responsible practices in times of crisis, International Labour Office, Geneva, Working Paper no. 19.
 • Piotrowski B., 2010, Outplacement - podstawowy pakiet informacji, FISE, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa.
 • Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Porada-Rochoń M., 2009, Rola interesariuszy w procesie zmian, [w:] Porada-Rochoń M. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 • Raszkowska G., 2011, Pracodawcy przyjmują kodeks, Kariera i Biznes, Rzeczpospolita, http://www4.rp.pl/artykul/623728-Bedzie-kodeks-odpowiedzialnego-biznesu.html (12.10.2015).
 • Rudnicka A., 2012, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa.
 • Rybak M., 2007, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Sapijaszka Z., 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa, s. 30.
 • Suszyński C., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa.
 • Tarren D., Potter H., Moore S., 2008, Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk, Komisja Europejska.
 • Zając P., 2006, Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 711.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.