PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 11--25
Tytuł artykułu

Wybrane paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP

Autorzy
Warianty tytułu
The Selected Paradoxes of Smes' Strategic Partnering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych paradoksów rodzącego się wśród MŚP partnerstwa strategicznego. Analizy przeprowadzono, opierając się na przeglądzie literatury z zakresu teorii organizacji oraz teorii partnerstwa strategicznego. Na podstawie ich wyniku zaproponowano matrycę spójności istoty organizacji i partnerstwa strategicznego oraz uporządkowano i skonkretyzowano definiowanie partnerstwa. Wyizolowano odbiegające od powszechnie przyjętych paradygmatów sposoby generowania sukcesów na bazie partnerstwa strategicznego. Stanowią one swoiste paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP. Zidentyfikowanie tych odstępstw od powszechnie przyjętych reguł to dowód na to, iż dalszy rozwój dedykowanego MŚP zarządzania, zwłaszcza strategicznego, nie może odbywać się w sposób prosty, liniowy, jednoznacznie zbieżny z rozwiązaniami proponowanymi dla większych organizacji. Zarekomendowano więc przyspieszenie prac nad projektowaniem ścieżek rozwoju dedykowanych MŚP i takich rozwiązań (metod i technik zarządzania oraz strategii rozwoju), które będą na tyle elastyczne, że spełnią potrzeby organizacji o różnej skali działania(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the key paradoxes for of the SMEs strategic partnership.The analyses of strategic partnering theory and organization theory were the base for it.The matrix of organizational and strategic partnering cohesion was proposed. The strategic partnering was defined too. It was the basis for identifying SMEs' deviations from generally accepted paradigms of success based on strategic partnering. SMEs' partnering represents a special kind of strategic paradoxes. These deviations from commonly accepted rules are proof that the SME management, especially strategic management, cannot be done in a simple, linear way which was proposed for larger organizations. The creation of new paths and solutions (methods and management techniques; strategies of development) dedicated for SMEs development was recommended at the end of the study. They have to be so diverse and flexible that they should satisfy requirements and needs of small, medium and big size organizations(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., 2008, Creating of competitive advantage based on cooperation, A Series of Monographs Technical University of Lodz, Lodz no. 1819.
 • Adamik A. (red.), 2012, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa.
 • Adamik A., 2013, Organizacja w teoriach - ewolucja w sposobach postrzegania organizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13-50.
 • Adamik A., 2015, Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1199, seria: Rozprawy Naukowe, z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Bennett J., Jayes S., 1995, Trusting the Team: The Best Practice Guide to Partnering Construction, Reading Construction Forum, Thomas Telford London, http://www.thomastelford.com.
 • Bratnicki M., 2001, Pułapki i problemy zarządzania strategicznego, [w:] Zieniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 3-20.
 • Czakon W., 2002, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Fjeldstad O.D., Snow C.C., Miles R.E., Lettl C., 2012, The architecture of collaboration, Strategic Management Journal, no. 33. s. 734-750.
 • Frąckiewicz-Wronka A., Bratnicki M., 2013, Architektura organizacyjna z perspektywy partnerstwa publiczno-społecznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP nr 22(2), s. 343-381.
 • Frąckiewicz-Wronka A., 2012, Usługi społeczne realizowane w partnerstwie. Międzyorganizacyjne aspekty zarządzania, WSPTWP, Warszawa.
 • Gray B.,1996, Cross-sectoral Partners: Collaborative Alliances Among Businesses, Government and Communities, [w:] Huxham Ch. (red.), Creative Collaborative Advantage, Sage Publications, London.
 • Gummesson E., 1993, Quality Management in Service Organisational, New York, International Service Quality Association (ISQA)&St, John University.
 • Handy Ch., 1996, Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Hakanson H., Snehota I., 2006, No business is an island: the network concept of business strategy, Scandinavian Journal of Management, vol. 5, s. 187-200.
 • Himmelman A.T, 1996, On The Theory and Practice of Transformational Collaboration: From Social Service to Social Justice, [w:] Huxham Ch. (red.), Creative Collaborative Advantage, Sage Publications, London, s. 26-28.
 • Hoffmann W.H., Naumann K., Speckbacher G., 2010, The effect of interorganizational trust on make-or-cooperate decisions: disentangling opportunism - dependent and opportunism - independent effects of trust, European Management Review, nr 1.7, s. 101-115.
 • Kaczmarek B., 2000, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek B., 2012, Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa, s. 138-161.
 • Kaleta A., 2014a, Granice zarządzania strategicznego pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami, [w:] Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 185-197.
 • Kaleta A., 2014b, Paradoksy ewolucji zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZIP nr 27(2), s. 75-85.
 • Karpacz J., 2013, Swoboda działania organizacji jako klasyczne i ponadczasowe zagadnienie stanowiące wyzwanie badawcze dla zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP nr 22(2), s. 105-118.
 • Lichtarski J. 2001, Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lichtarski J., 2013, Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP nr 22(2), s. 65-77.
 • Lumpkin G.T., Cogliser C.C., Schneider D. R., 2009, Understandind and measuring autonomy: an entrepreneurial orientation perspective, Entrepreneurship, Theory &Practice, vol. 33, no. 1, s. 47-69.
 • Majchrzak J., Zimniewicz K., 1997, W kierunku zarządzania paradoksami. Instrumenty zarządzania, Poznań.
 • Paradox Principles, 1996, Irwin Professional Publishing, Chicago.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa.
 • Peters T., 1997, The Great Management Paradox, TPC Communications, [za:] Barringer B.R., The effects of relational channel exchange on the small firm: a conceptual framework, Journal of Small Business Management, vol. 35, no. 2, s. 65-79.
 • Plawgo B., Zaremba W., 2005, Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 • Quine W.V., 1962, Scientific American, Paradox, www.wvquine.org.
 • Raynor M.E., 2007, Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych, 1971, PWN, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2012, Autonomia i zależność w układach koopetycyjnych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, wydanie specjalne.
 • Strużycki M., 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa.
 • Suszyński C., 2012, W stronę nowego paradygmatu przedsiębiorstwa. Kontekst przeobrażeń jakościowych i zarządzania zmianami, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Światowiec J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Witek-Crabb A., 2002, Partnerskie relacje z interesariuszami strategicznymi zasobem przedsiębiorstwa, [w:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Zbierowski P., 2012, Orientacja pozytywne organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.