PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 26--35
Tytuł artykułu

Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu

Warianty tytułu
Building University Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie koniecznością stało się stawianie pytań o przyszłość uniwersytetu oraz budowanie jego strategii rozwojowej, rozumianej w tekście jako swoisty przewodnik po zaplanowanych działaniach. Bazując na analizie literatury, opublikowanych dokumentach strategicznych publicznych uniwersytetów polskich oraz na doświadczeniu własnym zaproponowano podejście do budowania proaktywnej strategii rozwojowej uczelni. W części pierwszej krótko opisano zarządzanie strategiczne w uczelni oraz sposoby budowania strategii. W części drugiej na schemacie przedstawiono skład strategicznego zespołu oraz opisano propozycję proaktywnej strategii rozwojowej uniwersytetu. Całość kończy podsumowanie. Celem jest przedstawienie koncepcji proaktywnej strategii rozwojowej uniwersytetu i odpowiedź na pytanie: w jaki sposób najlepiej ją budować(abstrakt oryginalny)
EN
The text presents the concept of building a proactive strategy of universities. It was based on the analysis of published literature and strategic documents of Polish public universities and the author's personal experience. Reflections began with the strategy and strategic management at universities. An approach to formulating development strategies follows, including a proactive strategy. The papers conclusion recommends the formation of a project team, which is dependent upon the size and complexity of the university. The findings of the project team also influences building university strategy. Strategy is understood as a declaration of action and a guide for the planned objectives(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Abell D.F., 1993, Managing with Dual Strategies: Mastering the Present, Preempting the Future, Free Press, New York.
 • Armstrong M., 2010, Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bugaj J., 2016, Analiza strategiczna uczelni - model kryteriów analizy SWOT, złożony do publikacji, Kongres Zarządzania TNOiK, Warszawa.
 • Bugaj J., Szarucki M., 2014, Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 281-296.
 • Domański J., 2010, Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • duVall M. (red.), 2013, Modele zarządzania uczelniami w Polsce, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bdfa51cb239812bbeac12dfa59be461c.pdf (25.08.2015).
 • Dziedziczak-Foltyn A., 2011, Strategie uczelniane - antycypacja, translacja czy pseudokonformizacja celów polityki rozwoju szkolnictwa wyższego?, [w:] Dworak J., Jaworski J. (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14, s. 195-198.
 • Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (drugi wariant), Warszawa, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf (26.01.2015).
 • Jashapara A., 2014, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kaleta A., 2006, Bariery i możliwości badania praktyki zarządzania strategicznego, [w:] Romanowska M., Wachowiak P., Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 41-44.
 • Kozłowski J., 2015, Jak robić strategię?, przedruk z "Forum Akademickiego", FA 07-08/2015,
 • http://obywatelenauki.pl/2015/07/jan-kozlowski-jak-robic-strategie-przedruk/ (25.08.2015).
 • KRASP, FRP, 2015, Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., http://www.frp.org.pl/?page=publikacje (25.08.2015).
 • Leja K., 2013, Zarządzanie uczelnią: koncepcje i współczesne wyzwania, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. II, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 2009, Znaczenie spójności strategii, Przegląd Organizacji, 9, s. 2-9.
 • Obłój K., 2010, Pasja strategii, Przegląd Organizacji, 3.
 • Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania dla rozwoju, 2011, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania aktywne starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf Warszawa, (25.07.2015).
 • Romanowska M., 2014, Granice organizacji, [w:] Romanowska M., Cygler J., Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 89-90.
 • Rybicki J., 2014, Geometryczne modele strategii, Organizacja i Kierowanie, nr 1A/2014(159), s. 193-202.
 • Rybkowski R., Bugaj J., 2013, Zarządzanie jakością kształcenia. Raport z badań, Uniwersytet Wrocławski-Kraków.
 • SGQA, 2015, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/ESG_-_draft_endoresed_by_BFUG.pdf (15.09.2015).
 • Sójka J., 2009, Zarządzanie strategiczne a idea uniwersytetu, [w:] Drozdowicz Z. (red.), Uniwersytety, tradycje-dzień dzisiejszy-przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, s. 27-28.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20. Projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, KRASP, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf Wrocław, (25.07.2015).
 • Tilles S., 2010, Jak ocenić strategię firmy, Harvard Business Review Polska, nr 84.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/5cdc317631f1989503fbeeae3bc99dfc.pdf (24.01.2015).
 • Wawak T., 2010, Innowacyjna projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej - w warunkach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, [w:] Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu, Kłosa Z. (red.), Politechnika Poznańska IMR i PS, Poznań, s. 331-332.
 • Wawak T., 2014, Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, [w:] red. Stabryła A., Małkus T., Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 42-52.
 • Whittington R., 1993, What is Strategy - And Does It Matter?, Routledge, London.
 • Woźnicki J. (red.), 2009, Polskie Szkolnictwo Wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, KRASP, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych, s. 9-29.
 • Znaniecki F., 1997, Społeczna rola studenta uniwersytetu, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.