PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. : część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego | 15--37
Tytuł artykułu

Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI w. : Od teorii do praktyki

Warianty tytułu
International Security Model in Twenty First Century : From Theory to Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny model bezpieczeństwa międzynarodowego tworzony był przez wiele lat, a nawet wieków, i jest oparty na teoriach konfrontowanych z praktyką, które podlegały modyfi kacjom i korektom. Wpływ na model miały m.in. zmiany zachodzące na międzynarodowej scenie politycznej, układ sił, tworzone koalicje, instytucjonalizacja związków, prawodawstwo czy różny rodzaj zagrożeń, a także efektywność przyjętych rozwiązań. Obecnie model ten poddany jest poważnemu testowi sprawdzającemu adekwatność przyjętych rozwiązań do istniejących zagrożeń, ich kompleksowość i skuteczność.
Bezpieczeństwo międzynarodowe jest dziedziną interdyscyplinarną. Zmiany zachodzące w sferze zagrożeń bezpieczeństwa i przygotowywane w odpowiedzi na nie reakcje, a także przyjęte formy stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem, powodują, że coraz trudniej jest ocenić trafnie zarówno stan zagrożenia, jak i stan zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo. W opracowaniu opisano te problemy, następnie wskazano atuty i słabości obecnego systemu, wskazując na możliwe kierunki jego doskonalenia.
Tezą artykułu, którą będę starała się udowodnić, jest twierdzenie, że obecny system bezpieczeństwa międzynarodowego pod względem politycznym i militarnym może być oceniony jako spełniający pokładane w nim nadzieje, a więc jest skuteczny, niemniej jednak wymaga wsparcia w innych sferach pozamilitarnych.(fragment tekstu)
EN
The article argues that the current security model was shaped in a long period. It is shown that the system was shaped by the solutions applied after the II WW, what embraces global and regional solutions. Until the end of the Cold War the applied solutions were assigned to two opposite Blocs: Western and Eastern. After 1989, which is considered to be the symbolic turning point and end of the Cold War, part of the states from the former Eastern Bloc, after introducing market and democratic reforms have joined NATO and the EU. This also included three states created after the dissolution of the former SU. The article states also that security in Europe is challenged by attempt to reconstruct the area of Russian infl uence. At the same time it states that this process is not limited to voluntary access of the former republics of SU but also includes annexation of the territories of sovereign Ukraine. The article illustrates that the contemporary security system is characterized by strong asymmetry of applied solutions. NATO applies liberal, cooperative solutions, while Russia uses solutions build upon force and military potential. This asymmetry and moves undertaken by Russia undermine the solutions introduced by international laws. They resulted introduction of sanctions by the US and EU states, what was followed by some political and military steps, labelled as boost NATO military presence in the NATO states bordering with Russia. The article states that in parallel to Hard Power, NATO and the EU should apply also Soft Power. Solutions applied in Russia follow the feeling of majority people in Russia who experience the trauma of former superpower and its fall. The article describes basic conditions of security system with its global and regional solutions, which create its current determinants. This concerns the level of military spending, economic potential, as well as weight of individual states and their groupings in the world scene.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • J. Zając, Bezpieczeństwo - aspekty terminologiczne, [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, red. J. Pawłowski, Warszawa 2011, s. 17.
 • K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa 2011, s. 22
 • K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006, s. 21.
 • K. Żukrowska, Konflikty regionalne w świecie, [w:] Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, red. red. L. Pastusiak, Warszawa 2013, s. 267-289.
 • J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 358.
 • K. Żukrowska, Does Growing Economy of a State Mean that its Political Power Ascends? Example of India and China, [w:] Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI Century, red. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, s. 220-232.
 • K. Żukrowska, Ocena bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej i jej determinanty. Studium porównawcze, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2013, R. 11, z. 4, s. 131-154.
 • T. Łoś-Nowak, Bezpieczeństwo państwa w środowisku międzynarodowym. Przewartościowania, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warszawa 2003, s. 45-47.
 • K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 206-207.
 • S. Burchill i in., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 253-290.
 • R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence, New York 2001, s. 191-212.
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2014, s. 13.
 • V. Mastny, The Soviet Non-Invasion of Poland in 1980-1981 and the End of the Cold War, "Working Paper" 1998, No 23.
 • Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru, Warszawa 2015, s. 31.
 • S. Koziej, P. Pietrzak, Szczyt NATO w Newport, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2014, nr 31, s. 11-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.