PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 44, cz. 2 Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej | 117--128
Tytuł artykułu

Analizy big data w serwisach społecznościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Big Data Analysis in Social Network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizy big data otworzyły nowy rozdział w podejściu do wnioskowania na podstawie danych pozyskiwanych z Internetu. Przede wszystkim dostępne dane mają już nie tylko historyczny charakter i nie dotyczą tylko prób z badanych populacji, ale zyskały walor aktualności i masowości dzięki ekstrakcji danych z Internetu. Nadal jednak poza obszarem obserwacji badawczych pozostali wykluczeni cyfrowo, którzy są niewidoczni w sieci choć pozostają częścią społeczeństwa. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania analiz dużych zbiorów danych pozyskiwanych z Internetu oraz określenie wskaźników pochodzących z sieci społecznościowych, które mogą służyć do wnioskowania w opisie zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of big data opened a new chapter in the approach to inference on the basis of data obtained from the Internet. First of all available data no longer has just a historical nature and does not apply only to samples of the studied population, but have gained the values of current affairs and mass scale through extraction of data from the Internet. Still, beyond the research observations are the digitally excluded who are invisible in the network although they remain a part of society. The aim of this article is to show the possibility of analysing big data obtained from the Internet to identify indicators from social networks, which can be used for inference in the description of social, political and economic phenomena. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barabasi A., 2003, Linked: How everything is connected to everything else and what it means, Plume, New York [za:] Ch. Snijders, U. Matzat, U-D. Reips, Big Data: Big Gaps of Knowledge in the Field of Internet Science, "International Journal of Internet Science" 2012, Vol. 7(1), http://iscience.deusto.es/wp-content/uploads/2012/08/ijis7_1_editorial.pdf (dostęp: 12.08.2014 r.).
 • Conte R., Gilbert N., Bonelli G., Helbing D., 2011, Futur ICT and social sciences: Big Data, big thinking, "Zeitschrift für Soziologie", nr 40.
 • Cuesta C.E., Martínez-Prieto M.A., Fernandez J.D, 2013, Towards an Architecture for Managing Big Semantic Data in Real-Time [w:] Software Architecture. Springer Ber-lin Heidelberg, http://dataweb.infor.uva.es/wp-content/uploads/2013/04/ecsa2013.pdf (dostęp: 12.08.2014).
 • Dawkins R., 1996, Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Drapp T.F., Heine V., Big Data. The untamed force, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main 2014 (May 5), http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-P ROD/PROD0000000000334340/Big+data+-+the+untamed+force.pdf (dostęp: 10.08. 2014 r.).
 • Genovese Y., Prentice S., 2011, Pattern-Based Strategy: Getting Value from Big Data, Gartner Special Report, June [za:] C.E. Cuesta, M.A. Martínez-Prieto, J.D. Fernandez, Towards an Architecture for Managing Big Semantic Data in Real-Time [w:] Software Architecture. Springer, Berlin Heidelberg 2013, http://dataweb.infor.uva.es/wp-con tent/uploads/2013/04/ecsa2013.pdf (dostęp: 12.08.2014 r.).
 • Halfon A., Handling Big Data Variety, http://www.finextra.com/community/fullblog. aspx?blogid=6129 (dostęp: 1.08.2014 r.).
 • Helbing D., Balietti S., 2011, From social data mining to forecasting socio-economic cri-ses, "European Physical Journal", Special Topics, Vol. 195, http://dx.doi.org/10.1140 /epjst/e2011-01401-8.
 • Hilbert M., 2013, Big Data for Development: From Information to Knowledge Societies, January, http://www.geogecko.com/wp-content/uploads/2013/03/Big-data-for-development.pdf (dostęp: 22.08.2014).
 • Hoffmann J., Voss A., 2013, Big data und seine Bedeutung für das Wissensmanagement, "Wissenmanagement", Fraunhofer IAIS, nr. 5, http://www.iais.fraunhofer.de/fileadmin/user_upload/Abteilungen/KD/uploads_BDA/2013_05_009_Wissensmanagement_BigData.pdf (dostęp: 12.08.2014).
 • Hutton G., Fosdick M.,Consumer Relationships with Brands Evolve in the Digital Space, "Journal of Advertising Research", Vol. 51(4), http://dx.doi.org/10.2501/JAR-51-4-564-570.
 • Loukides M., 2012, Data Science and Data Tools [w:] Big Data Now, O'Reilly, Sebastopol CA, http://www.safaribooksonline.com/library/view/big-data-now/97814493162 97/ch01.html (dostęp: 12.08.2014).
 • Manovich L., 2012, How to Follow Software Users, http://manovich.net/index.php/projects/how-to-follow-software-users (dostęp: 24.8.2014 r.).
 • Mayer-Schönberger V., Cukier K., 2013, Big Data. A revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, John Murray Publ., London.
 • McAfee A., Brynjolfsson E., 2012, Big Data: The management revolution, "Harvard Business Review", Vol. 90(10), http://www.buyukverienstitusu.com/s/1870/i/Big_Data_2.pdf (dostęp: 12.08.2014 r.).
 • McNully E., Undarstanding Big Data, http://dataconomy.com/seven-vs-big-data (dostęp: 22.08.2014 r.).
 • Montcheuil de Y., Facebook: A Decade of Big Data, "WIRED" 06.03.2014, http://www.wired.com/2014/03/facebook-decade-big-data (dostęp: 2.08.2014 r.).
 • Polańska K., 2013a, Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-spo-łeczne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Polańska K., 2013b, Studenci SGH wobec Facebooka (wyniki badań - materiał niepubli-kowany).
 • Raine L., Wellman L.B., 2012, Networked. The new social operating system, MIT Press, Cambridge [za:] Ch. Snijders, U. Matzat, U-D. Reips, Big Data: Big Gaps of Knowledge in the Field of Internet Science, "International Journal of Internet Science" 2012, Vol. 7(1), http://iscience.deusto.es/wp-content/uploads/2012/08/ijis7_1_editor ial.pdf (dostęp: 12.08.2014 r.).
 • Snijders Ch., Matzat U., Reips U., 2012, Big Data: Big Gaps of Knowledge in the Field of Internet Science, "International Journal of Internet Science", Vol. 7(1), http://iscience.deusto.es/wp-content/uploads/2012/08/ijis7_1_editorial.pdT (dostęp: 12.08.2014 r.).
 • Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
 • Wieczorkowski J., 2014a, Big data - aspekt technologiczny i ekonomiczny vs. aspekt społeczny [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, t. 2, red. J. Buko, "Zeszyty Naukowe" nr 113, "Ekonomiczne Problemy Usług", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wieczorkowski J., Polak P., 2014, Big data: Three-aspect approach, "Online Journal of Applied Knowledge Management", Vol. 2.
 • Yeo T.E.D., 2012, Social-Media Early Adopters Don't Count: How to Seed Participation in Interactive Campaigns by Psychological Profiling of Digital Consumers, "Journal of Advertising Research", Vol. 52(3), http://dx.doi.org/10.2501/JAR-52-3-297-308.
 • Zembik M., 2014, Social media as a source of knowledge for customers and enterprises, "Online Journal of Applied Knowledge Management" (A Publication of the Interna-tional Institute for Applied Knowledge Management), Vol. 2(2), http://www.iiakm.org /ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp132-148.pdf (dostęp: 4.08. 2014 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.