PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 141--152
Tytuł artykułu

Kluczowe czynniki sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Success Factors for City Logistics from The Perspective of City Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja oraz ocena istotności kluczowych czynników sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem. Lista kluczowych czynników sukcesu została opracowana na podstawie autorskiego modelu SLIM-PREF. Aby zrealizować cel, przeprowadzono dwa badania ankietowe - pierwsze wśród ekspertów- -naukowców, a drugie wśród przedstawicieli samorządów lokalnych wybranych stolic państw europejskich. Z badań wynika, iż wśród najistotniejszych kluczowych czynników sukcesu dla logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem znajdują się te, które dotyczą działań planistycznych, organizacyjnych, informacyjnych i marketingowych oraz związanych z rozwojem infrastruktury(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to identify and assess the significance of the key success factors for city logistics from the perspective of city management. The list of key success factors was developed on the basis of the authorial SLIM-PREF model. In order to achieve the objective two surveys - the first with expert-scientists and the other among the representatives of local authorities in the selected capitals in European countries - were conducted. The research shows that among the most critical success factors for urban logistics from the perspective of urban management are those that relate to the activities of planning, organizational, informational and marketing and related to infrastructure development(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adegbie F.F., Asaolu T.O., Enyi E.P., 2013, Distress resolution in Nigerian banking sector: the role of assets and liabilities management, International Journal of Financial Research, vol. 4, no. 3.
 • Allen J., Browne M., Holguín-Veras J., 2015, Sustainability Strategies for City Logistics, [w:] Green Logistics. Improving the Environmental Sustainability of Logistics, McKinnon A., Browne M., Piecyk M.and Whiteing A. (ed.), Kogan Page Limited, s. 293-319.
 • Balm S., Browne M., Leonardi J., Quak H., 2014, Developing an Evaluation Framework for Innovative Urban and Interurban Freight Transport Solutions, 8th International Conference on City Logistics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, s. 386-397.
 • BESTFACT, Best Practice Factory for Freight Transport, 2015, http://www.bestfact.net/, 12.01.2015.
 • BESTUFS Good Practice Guide on Urban Freight Transport, 2007, http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/English_BESTUFS_Guide.pdf/ 12 .01.2015.
 • Boynton A., Zmud R., 1984, An assessment of critical success factors, Sloan Management Review, vol. 25 no. 4, s. 17-27.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, 2013, Together towards competitive and resource-efficient urban mobility, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2013) 913 final, Brussels.
 • Dablanc L., 2007, Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to modernize, Transportation Research Part A, s. 280-285.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Grunert K.G., Ellegaard Ch., 1992, The Concept of Key Success Factors: Theory and Method, Working Paper no 4, MAPP.
 • Kiba-Janiak M., 2015a, Key success factors for city logistics from the perspective of various groups of stakeholders, The 9th International Conference on City Logistics, Tenerife, Canary Islands (Spain), 17-19 June.
 • Kiba-Janiak M., 2015b, Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta, Logistyka, 1.
 • Lindholm M., 2010, A sustainable perspective on urban freight transport: Factors affecting local authorities in the planning procedures, Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, s. 6205--6216.
 • Lindholm M., 2012, How local authority decision makers address freight transport in the urban area, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 39, s. 134-145.
 • Lindholm M., Browne M., 2013, Local authority cooperation with urban freight stakeholders: A comparison of partnership approaches, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 13(1), s. 20-38.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morrison M., 2012, How to write a Critical Success Factor CSF, available: http://rapidbi.com/how-to-write-a-critical-success-factor-csf/ 07.1.2015.
 • Muńuzuri J., Cortés P., Guadix J., Onieva L., 2012, City logistics in Spain: Why it might never work, Elsevier. Cities, 29, s. 133-141.
 • Nowak M.J., 2011, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
 • PIARC, http://www.piarc.org/en/, 12.01.2015.
 • Rockart J.F., 1979, Chief executives define their own data needs, Harvard Business Review, 57(2), s. 57-81.
 • Stathopoulos A., Valeri E., Marcucci E., 2012, Stakeholder reactions to urban freight policy innovation, Journal of Transport Geography 22, s. 34-45.
 • SUGAR, City logistics best practices: a guide for authorities, 2011, http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf, 12.01.2015.
 • Taniguchi E., Imanishi Y., Barber R., James J., Debauche W., 2014, Public Sector Governance to Implement Freight Vehicle Transport Management, 8th International Conference on City Logistics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, s. 345-357.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, z późn. zmianami ogłoszonymi w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. oraz w Dz.U. z dnia 28 lipca 2015 r., poz. 104.5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
 • White Paper, 2011, Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system (2011) European Commission, Brussels, 28.3.2011 COM(2011) 144 final.
 • Witkowski J., Kiba-Janiak M., 2014, The role of local governments in the development of city logistics, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 125, s. 373-385.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.