PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy | 95--106
Tytuł artykułu

Statyka i dynamika w cyklu życia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Statics and Dynamics in the Life Cycle of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fazowe modele cyklu życia organizacji wykorzystywane są do opisu, interpretacji i przewidywania przebiegu różnorodnych procesów rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, w tym firm sektora MŚP. Pomimo znacznego zróżnicowania koncepcyjnego na ich podstawie można wyróżnić określone fazy rozwoju charakterystyczne dla wielu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z kryteriów ich podziału może być wyróżnienie faz statycznych i dynamicznych, wyrażające ze zróżnicowanie natężenia procesów rozwojowych, aktywności rynkowej i inwestycyjnej. Celem artykułu były identyfikacja i ocena teoretycznych podstaw, specyfiki oraz determinant statyki i dynamiki w cyklu życia firm sektora MŚP. Osiągnięciu celu pracy służyły badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1217 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
Organizational life cycle phase models are used to describe, interpret and predict the course of a wide variety of developmental processes of modern enterprises, including the SME sector companies. Despite the considerable conceptual differentiation of them it is possible to distinguish certain phases of development characteristic of many SMEs. One of the criteria to separate them may be the replacement of static and dynamic phases, expressing variation of the intensity of development processes, market activity and investment. The purpose of the article is to identify and assess the theoretical basis, the specific nature and the determinants of statics and dynamics in the life cycle of SMEs. The goal of the paper was pursued through survey research conducted on a sample of 1,217 micro, small and mediumsized enterprises from Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Abatecola G., 2014, Research in organizational evolution. What comes next?, European Management Journal, vol. 32, no 3, s. 434-443.
 • Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A., 2007, Small and medium enterprises across the globe, Small Business Economics, vol. 29, no. 4, s. 415-434.
 • Commission Recommendation, 2003, 361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, Official Journal of the European Union, L 124, 20.5.2003.
 • Czarnecki M., 2014, Critique of organizational life cycle models - throwing the baby out with the bathwater?, Part 1, Przegląd Organizacji, nr 12, s. 39-45.
 • Czerska M., 2010, Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, 2004, Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego.
 • Elsayed K., 2014, Inventory management over firm life cycle: Some empirical evidence, International Journal of Services and Operations Management, vol. 19, no. 4, s. 431-450.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • Gupta P.D., Guha S., Krishnaswami S.S., 2013, Firm growth and its determinants, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 2, no. 1, s. 1-14.
 • Jaffar K., Webb R., Kumbirai M., 2012, Major British bank performance over the business cycle, International Journal of Economic Sciences, vol. 1, no. 2, s. 26-50.
 • Koźmiński Z., Jemielniak D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Krupski R., 2011, Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Matejun M., 2012, Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 • Levie J., Lichtenstein B., 2010, A terminal assessment of stages theory: Introducing a dynamic states approach to entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 34, no. 2, s. 317-350.
 • Levy M., Powell P., 2003, Exploring SME Internet adoption: Towards a contingent model, Electronic Markets, vol. 13, no. 2, s. 173-181.
 • Lipi R., 2013, The growth performance of small business under the view of Life-Cycle Model, Research and Practice, vol. 5, no. 4, s. 58-67.
 • Łuczka T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Matejun M., 2013, Instruments supporting development in the life cycle of small and medium-sized enterprises, International Journal of Economic Sciences, vol. 2, no. 1, s. 40-60.
 • Matejun M., 2015, Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe Nr 1194, Rozprawy Naukowe Z. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Matejun M., Motyka A., 2015, Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP - wyniki badań monograficznych, Marketing i Rynek, nr 05, s. 665-683.
 • Matejun M., Nowicki M., 2013, Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Phelps R., Adams R., Bessant J., 2007, Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, International Journal of Management Reviews, vol. 9, no. 1, s. 1-30.
 • Poznańska K., 2011, Cykle życia przedsiębiorstw - koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Mączyńska E. (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Safin K., 2008, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe, [w:] Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sikomwe S., Kandufa P., Giga D., Mudzurandende F., 2014, Analyzing business failure in relation to the life cycle of the business and the economic cycle: A study of entrepreneurial ventures in Hwange ( Zimbabwe), European Journal of Business and Management, vol. 6, no. 7, s. 80-91.
 • Su S., Baird K., Schoch H., 2015, The moderating effect of organisational life cycle stages on the association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisational performance, Management Accounting Research, vol. 26, s. 40-53.
 • Szymanek V. (red.), 2014, Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2014, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Torrès O., Julien P.A., 2005, Specificity and denaturing of small business, International Small Business Journal, vol. 23, no. 4, s. 355-377.
 • Tourangeau R., Conrad F.G., Couper M.P., 2013, The Science of Web Surveys, Oxford University Press, Oxford.
 • Vehovar V., Manfreda K.L., Koren G., 2008, Internet surveys, [w:] Donsbach W., Traugott M.W. (red.), The SAGE Handbook of Public Opinion Research, SAGE Publications, London.
 • Wagner W.E., 2015, Using IBM SPSS Statistics for Social Statistics and Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Wang G., Singh P., 2014, The evolution of CEO compensation over the organizational life cycle: A contingency explanation, Human Resource Management Review, vol. 24, no. 2, s. 144-159.
 • Wasilczuk J.E., 2005, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Yazdanfar D., Öhman P., 2014, Life cycle and performance among SMEs: Swedish empirical evidence, The Journal of Risk Finance, vol. 15, no. 5, s. 555-571.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.