PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 14 | 77--91
Tytuł artykułu

Udział Polski w otwartej metodzie koordynacji zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Krajowa Strategia Emerytalna nie jest dokumentem przygotowanym na zlecenie Unii Europejskiej, jak donosiła prasa, lecz została stworzona w ramach otwartej metody koordynacji rozumianej jako proces uczenia się od innych i dążenia do osiągania pewnych porównywalnych wskaźników (np. stopy zastąpienia) przy respektowaniu różnorodności organizacyjno- prawnej systemów emerytalnych poszczególnych państw członkowskich. Udział Polski w otwartej metodzie koordynacji spowodował, że dążąc do umożliwienia krajom Unii Europejskiej oceny i porównania realizacji wspólnie przyjętych celów w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, również w naszym kraju w sposób bardziej sformalizowany dokonuje się analiz funkcjonowania systemu emerytalnego, kierunków i perspektyw jego transformacji, a "przy okazji" racjonalnego argumentowania konieczności proponowanych zmian wpływa się na podniesienie poziomu świadomości ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
77--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Adequate and sustainable pensions. Joint report by the Commision and the Council. European Commission, European Commision, September 2003.
 • Bińczycka-Majewska T: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1999.
 • Communication from the Commission, The future evolution of social protection from a long-term point of view: safe and sustainable pensions. European Commission, COM (2000) 622, 11.10 2000.
 • Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The Economic And Social Committee And Committee Of The Regions, Social Policy Agenda, Commission Of The European Communities, COM (2000) 379 final, 28. 6. 2000.
 • Communication From The Commission To The Council, The European Parliament And The Economic And Social Committee, Supporting national strategies for safe and sustainable pensions through an integrated approach. Commission Of The European Communities, COM (2001) 362, 3.07.2001.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2005, European Commission, COM(2005)14.
 • Council Of European Union, Quality and viability of pensions - Joint report on objectives and working methods in the area of pensions: applying the open method of co-ordination. (10672/01 ECOFIN 198 SOC 272) 23.11.2001.
 • Current and Prospective Pension Replacement Rates, Report on Working in Progress, Indicators Sub-Group (ISG) of the Social Protection Committee, 23 February 2004, The Social Protection Committee.
 • Dzieniesiuk D.: Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń. Difin, Warszawa 2004.
 • Golinowska S., Piętka K., Sowada Ch, Żukowski M.: Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries. Poland Country Study. Gesellschaft fur Versicherungswissennschaft und -gestaltung, January 2003, e.V.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary. PWN, Warszawa 2001.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t.2, Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Komunikat Komisji, Zielona Księga "Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami". Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 94 końcowy, 16.03.2005.
 • Krajowa Strategia Emerytalna Adekwatny i Stabilny System Emerytalny, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa, sierpień 2005.
 • Lenain P., Butzow Mogensen U., Royuela-Mora V.: Strategia Lizbońska na półmetku: Oczekiwania a rzeczywistość. CASE Raport Nr 58, Warszawa 2005.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej.
 • Pawłowicz L.: Strategia Lizbońska - Założenia i ich realizacja, "Gazeta Bankowa" 2005, Nr 4 i Nr 5.
 • Preparation of the 2005 National Strategy Reports on Adequate and Sustainable Pensions, Guidance Note prepared by the Commision and endorsed by the Social Protection and Economic Policy Committees, January 2005, The Social Protection Committee, The Economic Policy Committee.
 • Privately Managed Pension Provision, Report by the Social Protection Committee, February 2005.
 • Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection System, Report by the Social Protection Committee.
 • Proposal for a Council Decision establishing a Social Protection Committee (presented by the Commission), COM (2003) 305 final, 24.06.2003.
 • Radło J. M.: Strategia Lizbońska a problemy gospodarcze Unii Europejskiej /w:/ Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Biała Księga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 • Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2004. Social Security Administration, Washington 2004.
 • Spotkania Rady Europejskiej. Tom II. Monitor Integracji Europejskiej.
 • Sprostać wyzwaniom. Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Raport Grupy Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Wima Koka, Listopad 2004.
 • Szomburg J.: Bariery realizacji strategii Lizbońskiej, w: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Biała Księga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 • Świątkowski A. M.: Europejskie prawo socjalne. Tom III. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 2000.
 • Wóycicka I., Czepulis-Rutkowska Z.: Zabezpieczenie na starość /w:/ Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Biała Księga 2003, część V, Nowy model społeczny. Gdańsk-Warszawa 2003, s.50-52.
 • Żukowski M.: Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej - nowy etap europejskiej polityki społecznej? (www. ipiss.com.pl/polspo/konferencja2002/zukowski.doc).
 • Żukowski M.: Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w świetle "otwartej koordynacji" /w"/ Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Pod red. T. Szumlicz, M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004.
 • Żukowski M.: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.