PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy | 150--157
Tytuł artykułu

Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu. Paradoks Miltona Friedmana

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Between Profit and Responsible Management. The Paradox of Milton Friedman
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybkie tempo zmian i narastająca złożoność otoczenia sprawia, iż działalność współczesnych przedsiębiorstw opiera się na realizacji nie tylko celów ekonomicznych, a zatem dążeniu do wzrostu wartości, ale także na realizacji zadań społecznych, w tym również ekologicznych oraz etycznych. W związku z tym na znaczeniu zyskują metody i narzędzia zarządzania oparte na poczuciu odpowiedzialności za wpływ, jaki działalność biznesowa wywiera na otoczenie. Oczywiście bezdyskusyjny jest fakt, iż kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa ma zysk, stanowiący siłę napędową jego rozwoju, jednakże w obliczu rosnącej świadomości szerokiego grona interesariuszy istotne jest równoważenie celów kierunkowych w obszarze etyki, ekologii i ekonomii. Zatem warunkiem koniecznym w procesie tworzenia wartości jest uwzględnienie zobowiązań wobec właścicieli, pracowników i społeczności, a także środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie społecznej odpowiedzialności CSR w świetle rozważań Miltona Friedmana z uwzględnieniem współczesnych realiów rynkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The rapid pace of changes and increasing complexity of the environment cause that the activities of modern enterprises are based on implementation, not only economic aims, and therefore striving to the growth of value, but also to the realization of social tasks, including environmental and ethical ones. Accordingly, more important become methods and management tools based on a sense of responsibility for impact that business activities has on the environment. Of course the undisputed is the fact that a profit which is the driving force of the development of business has got crucial meaning for it, but in the face of growing awareness of the wide range of stakeholders it is essential to balance the objectives in the area of ethics, ecology and economics. Therefore a prerequisite in the process of value creation is to include obligations to the owners, employees and communities, as well as the environment.. This article aims to show social responsibility CSR in the light of the considerations of Milton Friedman, taking into account today's market realities.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bakan J. (red.), 2006, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa.
 • Baron D.P. (red.), 2006, Business and Its Environment, wyd. 5, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Beurden, P.V., Gossling, T., 2008, The worth of values. A literature review on the relation between corporate social and financial performance, Journal of Business Ethics, 82, s. 407-442
 • Brendzel-Skowera K., Puto A., 2013, CSR w tworzeniu wartości społecznej, [w:] Współczesne determinanty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, O. Seroka-Stolka (red.), WZ PCz, Częstochowa.
 • Carroll A.B., (1999), Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, Business and Society, vol. 38, s. 268-295.
 • Ćwik N., Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji,N. Ćwik (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • De Bakker F.G., Droenewegen P., Hond F. den, 2005, A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, Business & Society, vol. 44.
 • Drucker P.F., Maciariello J.A. (red.), 2011, Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania, Wydawnictwo Eksplariator, Poznań.
 • Freeman E. (red.), 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, MA: Pitman, Boston.
 • Friedman M., 1990, The Social Responsibility of Business Is to Increase ITS Profits, New York Magazine, Sept. 13.
 • Friedman M., 1999, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, przeł. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-Ładyka, [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, G.D. Chryssides, John H. Kaler, PWN, Warszawa.
 • Friedman M. (red.), 1993, Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Centrum im. A. Smitha & "Rzeczpospolita", Warszawa.
 • Ghoshal S., Bartlett Ch., Moran P., 1999, A new manifesto for management, Sloan Management Review, no. 40, s. 9-20.
 • Ingley C.B., 2008, Company growth and board attitudes to corporate social responsibility, International Journal of Business Governance and Ethics, 4, s. 17-39.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (red.), 2006, Marketing Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Madrak-Grochowska M., 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu - pomiędzy altruizmem a egoizmem przedsiębiorstw, Ekonomia i Prawo, 2010, tom VI, s. 43-55.
 • Michalski E. (red.), 2008, Zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Nowicki J., 2012, Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Olesiński D., 2006, O potrzebie etyki biznesu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(2), s. 47-55.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2006, Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Annales. Etyka w życiu Gospodarczym, tom 9, nr 1, s. 311-320.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2006, Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84, s. 78-92.
 • Porter M.E., Kramer M. R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, One Press, Helion, Gliwice.
 • Rok B., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, UE, Wrocław.
 • Solomon R.C., 1997, It's Good Busines: Ethics and Free Enterprise for the New Millennium, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.
 • Sysko-Romańczuk S., Roszkowska P., Niedźwiecka A., 2012, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Management and Business Administration. Central Europe, 2 (115), s. 26-40.
 • Urbaniak M., 2013, Dyskretny urok pewnej fikcji. Uwagi na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe 1/(58).
 • Weber R.H., 2012, Corporate social responsibility as new challenge for the IT industry, Computer law & Security Review 28, s. 634-640.
 • Wood D.J., 1991, Corporate social performance revisited, Academy of Management Review, 16, s. 691-718.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.