PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy | 248--264
Tytuł artykułu

Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Models of Entrepreneurship Support in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym jest identyfikacja możliwości instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości przez konkretne powołane do tego celu organizacje. Syntetyczne zestawienie rodzaju oferowanego przez te organizacje wsparcia zostało poprzedzone klasyfikacją i charakterystyką ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIiP). Odsłoniło to podobieństwa i odmienności w ich aktywności. Wykorzystano metodę badania dokumentów, ponieważ niezbędne było sięganie do tematycznych, związanych ściśle z rozwiązywanym problemem dokumentów źródłowych dotyczących badanych instytucji. Analizie, której celem było uzyskanie danych o rodzajach instytucji, zakresie oferowanego przez nie (OIiP) wsparcia, poddano oferty i raporty. Obiektem badań są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Nasze ustalenia wskazują na przenikanie się pewnej części oferty OIiP. W pewnej mierze podyktowane jest to świadczeniem usług zwykłych. Jednak dla zasadności istnienia konkretnej organizacji potrzebna jest wyróżniająca oferta. Intrygujące jest badanie efektywności tego rodzaju wsparcia przedsiębiorczości w porównaniu do inicjatyw realizowanych poza tymi instytucjami.(abstrakt oryginalny)
EN
A research objective is to identify possibilities of institutional support of entrepreneurship through specific organizations established to act to that end. A synthetic summary of support types offered by these organizations was preceded by a classification and a description of characteristics of innovation and entrepreneurship centres (IECs). This revealed similarities and differences in their activity. To implement the objective of the paper, a document-based investigation method was used, because it was necessary to take advantage of thematic source documents, closely linked to the problem relating to the institutions subjected to the research. In an analysis, whose aim was to obtain data on the types of institutions, a scope of support offered by them (IECs), the offers and reports were examined. The object of the study are innovation and entrepreneurship centres. Our findings reveal the overlapping of a certain portion of an IECs offer. To some extent, this is dictated by the provision of common services. However, the reason of existence of a specific organization requires a distinctive offer. It is intriguing to study the effectiveness of this kind of entrepreneurship support in comparison with initiatives outside these institutions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Kielecki Park Technologiczny
Bibliografia
 • Aldrich H., 1990, Using an ecological perspective to study organizational founding rates, Entrepreneurship. Theory and Practice, vol. 14, no. 3, s. 7-24.
 • Bąkowski A., Mażewska M., 2015, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa.
 • Chan K.F., Lau T., 2005, Assessing technology incubator programs in the science park: The good, the bad and the ugly, Technovation, vol. 25, s. 1215-1228.
 • Durão D., Sarmento M., Varela V., Maltez L., 2005, Virtual and real-estate science and technology parks: A case study of Taguspark, Technovation, vol. 25, s. 237-244.
 • Engle R.L., Schlaeger C., Dimitriadi N., 2011, Institutions and entrepreneurial intent: A cross-country study, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 16, no. 2, s. 227-250.
 • Hunt R.A., 2015, Contagion entrepreneurship: Institutional support, strategic incoherence, and the social costs of over-entry, Journal of Small Business Management, vol. 53, s. 5-29.
 • Jackson G., Deeg R., 2008, Comparing capitalisms: Understanding institutional diversity and its implication for international business, Journal of International Business Studies, vol. 39, no. 4, s. 540-561.
 • Khalid F.A., Gilbert D., Huq A., 2014, The way forward for business incubation process in ICT incubators in Malaysia, International Journal of Business and Society, vol. 15, no. 3, s. 395-412.
 • Koszałka J., 2011, Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji, PARP, Warszawa.
 • Kshetri R., 2007, Institutional changes affecting entrepreneurship in China, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 12, no. 4, s. 415-432.
 • Kwiotkowska A., 2015, Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych, Difin, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (red.), 2011, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • McAdam M., Marlow S., 2011, Sense and sensibility: The role of business incubator client advisors in assisting high-technology entrepreneurs to make sense of investment readiness status, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 23, no. 7/8, s. 449-468.
 • Nowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz S., 2011, Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną, PARP, Warszawa.
 • Pelagidis T., 2008, Human resource development within Greek science and technology parks spin-offs, Human Resource Development International, vol. 11, no. 2, s. 207-214.
 • SáC., Lee H., 2012, Science, business, and innovation: Understanding networks in technology-based incubators, R&D Management, vol. 42, no. 3, s. 243-253.
 • Swaminathan A., 1995, The proliferation of specialist organizations in the American wine industry: 1941-1990, Administrative Science Quarterly, vol. 40, no. 4, s. 653-680.
 • Tamásy C., 2007, Rethinking technology-oriented business incubators: Developing a robust policy instrument for entrepreneurship, innovation, and regional development?, Growth and Change, vol. 38, s. 460-473.
 • Vásquez-Urriago A., Barge-Gil A., Modrego Rico A., Paraskevopoulou E., 2014, The impact of science and technology park son firms' product innovation: Empirical evidence from Spain, Journal of Evolutionary Economics, vol. 24, no. 4, s. 835-873.
 • Veciana J.M., Urbano D., 2008, The institutional approach to entrepreneurship research. Introduction, International Entrepreneurship and Management Journal, vol. 4, no. 4, s. 365-379.
 • Venckuviene V., Snieska V., 2010, Venture capital a tool in foresting innovativeness of tenants in science and technology park: Lithuanian case, Economics and Management, vol. 15, s. 310-319.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.