PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 44, cz. 2 Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej | 152--165
Tytuł artykułu

Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Powiats

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dynamiczne modele panelowe w analizie funkcjonowania opieki zdrowotnej w grupach powiatów podobnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zastosowana analiza statystyczno-ekonometryczna pozwoliła wskazać czynniki, które charakteryzują specyfikę powiatów w zakresie opieki zdrowotnej i wpływają na kapitał ludzki (pracujący lekarze) w badanych grupach powiatów. Wskazano czynniki wspólne, które wpływają na zatrudnienie lekarzy w powiatach, choć siła ich wpływu okazała się różna. Zróżnicowania regionalne w powiatach w Polsce są efektem procesów, jakie zachodziły na poszczególnych obszarach Polski i przekładają się na ciągły brak spójności, co wyraźnie uwidacznia się w opiece zdrowotnej, pomimo oczekiwań jednorodności. Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych pozwoliło na wyodrębnienie w składniku losowym dwóch składowych, dzięki czemu możliwe było wskazanie czynników, które w istotny sposób wpływają na dostęp do opieki zdrowotnej w grupach powiatów oraz umożliwią określić siłę tego wpływu na wzrastającą rolę zatrudnionych lekarzy, jako istotnego składnika i źródła przewagi konkurencyjności regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The econometric analyss identifies factors which characterise the specificity of the poviats in a relevant way and influence on the human resources (working doctors) in the groups of poviats under study. Mention was made of factors, which affect the level of employment of doctors' in poviats, although the strength of their impact was different. In Poland, the dissimilarity between poviats is a result of processes taking place in particular areas of country and translate into a permanent lack of coherence, clearly seen in healthcare, despite of expectations of uniformity. The quality of the services provided by the public facilities and increasing role of social capital become an essential component and a source of competitive advantage of each region. (original abstract)
Twórcy
 • State Higher Vocational School in Skierniewice
Bibliografia
 • Antczak E., 2012, Estymacja i weryfikacja przestrzennych modeli panelowych [w:] Ekonometria przestrzenna Ii. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Bond S, 2002, Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice, Centre for Microdata and Practice (CEMMAP), "Working Paper" CWP09/02, http://dx.doi.org/10.1007/s10258-002-0009-9.
 • Dańska-Borsiak B., 2011, Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", Warszawa.
 • Hellwig Z., 1994, Taksonomia w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych, "Za-stosowania metod taksonomicznych w gospodarce", z. 1, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Suchecka J., 1992, Modelowanie sfery ochrony zdrowia. Problemy i metody, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Suchecka J., 1993, Metody ekonometrii przestrzennej w regionalnej analizie ochrony zdrowia [w:] Modele i metody ekonometrii przestrzennej w badaniach regionalnych, J. Suchecka, B. Suchecki, B. Dańska, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, 111, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Suchecka J., 1998, Ekonometria ochrony zdrowia, Wyd. ABSOLWENT, Łódź.
 • Suchecka J. (red.), 2011, Ekonometria Przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, "Folia Oeconomica" nr 253, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Suchecka J. (red), 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Walesiak M., 2011, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.