PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 180--199
Tytuł artykułu

Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Poverty in the EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2010 r. Rada Europy ustaliła 5 głównych celów strategii "Europa 2020". Jeden z nich dotyczył promocji integracji społecznej, szczególnie poprzez redukcję ubóstwa. Autorzy artykułu proponują metodę pomiaru ubóstwa pozwalającą na identyfikację tych krajów UE, które mają największą liczbę ubogich i do których powinny trafić największe środki pomocowe w celu osiągnięcia przyjętego w strategii "Europa 2020" celu zmniejszenia liczby najuboższych mieszkańców UE o 20 mln. Proponowana metoda uwzględnia zarówno wskaźniki pieniężne, jak i niepieniężne ukazujące deprywację materialną gospodarstw domowych ludzi najuboższych. Stosując tę metodę, autorzy obliczyli liczbę ludzi biednych i zakres ubóstwa w poszczególnych krajach UE oraz oszacowali koszty finansowe zakładanej redukcji ubóstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2010, the European Council determined 5 major aims of the strategy 'Europe 2020'. One of those aims concerned the promotion of social integration, notably by reducing the extent of poverty. The authors of the paper propose a method of measuring the poverty which could help to identify the EU countries having the biggest numbers of the poor and which should receive the biggest financial support needed in order to reduce the total number of the poor in the European Union by 20 million, as assumed in the strategy 'Europe 2020'. The proposed method takes into consideration both monetary and non-monetary indicators showing material deprivation of the poorest households. Using this method, the authors have estimated the numbers of the poor and the scope of poverty in the individual EU countries and calculated the financial costs of the assumed reduction of the poverty. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
180--199
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abel-Smith B., Townsend, P., The Poor and the Poorest, Occasional Papers and Social Administration, nr 17, Bell & Sons, London 1965.
 • Abrahamson P., Poverty and Income Distribution: Inequality, Financial Poverty, Persistent Poverty and Deprivation Indicators, International Conference on the Indicators for Social Exclusion: Making Common European Work, 14-15 September 2001, Antwerp 2001.
 • Atkinson A.B., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Atkinson A.B., Marlier E, Montaigne F., Reinstadler A., Income Poverty and Income Inequality, w: Income and Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 • Booth C, Life and Labour of the People in London, Mcmillan, London 1892.
 • Bradshaw J., Mayhew E., The Measurement of Extreme Poverty in the European Union, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs an Inclusion, Brussels 2011.
 • Büchs M., New Governance in European Social Policy: the Open Method of Coordination, Palgrave MacMillan, Houndmills, UK 2007.
 • Commission of the European Communities, Final Report on the Second European Poverty Programme, COM(91)29.
 • Copeland P., Daly M., Vaneties of Poverty Reduction: Inserting the Poverty and Social Exclusion Target into Europe 2020, "Journal of European Social Policy" 2012, nr 22(3).
 • Council of the European Communities, Council Decision No. 75/458/EEC of 22 July 1975, Concerning a Programme of Pilot Schemes and Studies to Combat Poverty, "Official Journal" 1975, L199, 30 July.
 • Council of the European Communities, Council Decision No. 85/8/EEC of 19 December 1984 on Specific Community Actions to Combat Poverty, "Official Journal" 1985, L002,3 January.
 • Drewnowski J., Poverty: Its Meaning and Measurement, "Development and Change" 1997,8.
 • Fusco A., Guio A.C., Marlier E., Characterizing the Income Poor and the Materially Deprived in European Countńes, w: Income Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Office for the Official Publications of the European Eommunities, Luxembourg 2010.
 • GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011), "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2012.
 • Hagenaars A.J.M., The Perception of Poverty, North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford 1986.
 • Haughton J., Khandker S.R., Handbook on Poverty and Inequality, World Bank, Washington D.C. 2009.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 • Lenoir R., Les exclus. Un Francais sur dix, Editions de Seuil, Paris 1974.
 • Marshall A., Principles of Economics, wyd. 8, Mcmillan, London 1920.
 • Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Panek T., Metodologia analizy ubóstwa, w: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2014a.
 • Panek T., Ubóstwo i wykluczenie społeczne, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014b.
 • Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014.
 • Rowntree B.S., Poverty, a Study of Town Life, Mcmillan, London 1901.
 • Seidl C, Poverty Measurement: A Survey, w: Welfare and Efficiency in Public Economies, red. D. Bos, M. Rose, C. Seidl, Springer, New York 1988.
 • Sen A., Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam 1985.
 • Silver H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms, "International Labour Review" 1994,133(5-6).
 • Stouffer S.A. i inni, The American Soldier, Princeton University Press, Princeton 1949.
 • Subramanian S., Indicators on Inequality and Poverty, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki 2004.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w urzędowej statystyce polskiej, w: .Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Topińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 • UNDP, Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Residence, New York 2014.
 • Veitt-Wilson J., Aktualne problemy ubóstwa w krajach Europy Zachodniej, w: Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 • Wolf P., Montaigne E, Gonzales G.R., Investing in Statistics, w: Income Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427076

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.