PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5, CD 1 | 1165--1172
Tytuł artykułu

The post-traumatic stress syndrome in the experience of Fire Service officers

Warianty tytułu
Zespół zaburzeń po stresie urazowym w doświadczeniu funkcjonariuszy Straży Pożarnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Stres towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Badania nad tą reakcją organizmu zapoczątkowane zostały stosunkowo niedawno. Coraz lepiej człowiek potrafi radzić sobie z dużym obciążeniem - sytuacjami stresowymi związanymi z pracą. Są jednak zawody, gdzie stres jest nierozłącznie związany z charakterem wykonywanych zadań. Zwyczajowo do tej grupy zalicza się m.in. zawody mundurowe, niektóre zawody budowalne, kierowców, operatorów składów kolejowych i pilotów. Przytoczone wyniki badań jednoznacznie wskazują niekorzystny wpływ stresu pourazowego, będącego reakcją na doświadczenia traumatycznych zdarzeń, na funkcjonowanie funkcjonariuszy straży pożarnej. Ważne wydaje się uświadomienie przełożonym ich ogromnej roli w zapobieganiu rozwoju STSD wśród funkcjonariuszy PSP. W artykule przedstawiono fakty ukazujące negatywne skutki STSD w odniesieniu do codziennego funkcjonowania w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie podejmując działań prewencyjnych u osób, u których może wystąpić STSD przełożeni narażają ich na poważne problemy zdrowotne. Zagrożeni są także współpracownicy, ponieważ funkcjonariusze z objawami rozpoczynającego się STSD lub już w pełni rozwiniętym zaburzeniem, nie są odpowiednimi partnerami w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Stress accompanies people from the dawn of time. The research on this reaction of the body has been initiated relatively recently. Better and better man can cope with a heavy load - stressful situations related to work. However, there are occupations where stress is inherent in the nature of the tasks performed. Ordinarily, this group includes, among others, uniformed professions, some building trades, drivers, train depots operators and pilots. The results presented here clearly indicate the negative impact of post-traumatic stress in response to the experiences of traumatic events, on the functioning of fire brigade officers. It seems important for the superiors to realize of their enormous role in preventing the development of PTSD among the NFS officers. The article presents facts showing the negative effects of PTSD in relation to the private and professional life. Not taking preventive measures in people who may have STSD, superiors expose them to serious health problems. Co-workers are also at risk because the officers with symptoms of initial stage of STSD or with already fully developed disorder are not relevant partners during the rescue and firefighting actions (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1165--1172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borys B., Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka, w: Psychiatria, 2004, tom 1, nr 2.
 • Cooper C. L., Payne R., Stres w pracy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 • Dudek B., Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Dudek B., Zapobieganie negatywnym skutkom stresu traumatycznego w miejscu pracy, "Medycyna Pracy", 50(6)/1999.
 • Hetherington A., Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Koniarek J., Dudek B., Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia w Państwowej Straży Pożarnej. Raport końcowy z projektu badawczego PBZ 010-11, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2000.
 • Koniarek J., Dudek B., Zespół zaburzeń po stresie urazowym a stosunek do pracy strażaków, Medycyna Pracy, 52(3)/2001.
 • Lis-Turlejska, M., Stres traumatyczny. Występowanie następstwa, terapia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002, s. 96.
 • Łosiak W., Psychologia stresu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Mockałło Z., Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań, w: Bezpieczeństwo Pracy, 9(456)/2009.
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - Konsekwencje - Zapobieganie, DIFIN, Warszawa 2006.
 • Szubert Z., Sobola W., Zdrowotne przyczyny odejścia ze służby strażaków jednostek ratowniczogaśniczych, "Medycyna Pracy", 53(4)/2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.