PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 22 Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS | 23--42
Tytuł artykułu

Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Rzeszowie i Olsztynie w 2013 z możliwością poprawy po 2020 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urban Transport Accessibility in Rzeszów and Olsztyn in 2013 with the Possibility of Improvement after 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem poprawy dostępności transportem miejskim, przyjmując iż inwestycje infrastrukturalne z perspektyw UE 2007-2013 i 2014-2020 są i będą jej głównym stymulatorem. Dostępność transportem miejskim przedstawiona została przy pomocy narzędzi GIS. W analizie porównana została dostępność komunikacji zbiorowej między dwoma ośrodkami miejskimi: Olsztynem i Rzeszowem, które korzystają z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Liczba mieszkańców w dwu analizowanych miastach jest zbliżona, w Rzeszowie wynosi - 184 tys., a w Olsztynie - 175 tys. (2013). Porównywalna wielkość populacji odpowiada podobnemu popytowi na komunikację miejską. Na potrzeby analizy poprawy dostępności przyjęto dwie daty: rok 2013 jako stan bazowy (część inwestycji z perspektywy UE 2007-2013 została ukończona) oraz rok 2020 (jako stan po wykonaniu inwestycji z perspektywy finansowej 2014-2020). Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym została przedstawiona metodą izochron do centrum komunikacyjnego Olsztyna i Rzeszowa (dworców PKP), czyli planowanych intermodalnych dworców PKP/PKS. Głównym celem opracowania jest ocena, na ile środki z UE na lata 2014-2020 wpłyną na poprawę dostępności mieszkańców miast oraz, w którym z analizowanych ośrodków miejskich inwestycje wspierające komunikację zbiorową przyniosą największe rezultaty. Poprawa dostępności komunikacji miejskiej została wyrażona w liczbie mieszkańców, powierzchni, gęstości zaludnienia znajdujących się w przedziałach odległości czasowej (izochronach). (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of improving the accessibility of public transport, assuming that infrastructure investments co-financed within the 2007-2013 and 2014-2020 EU financial perspectives have been so far and are expected to remain their prime stimulus. Accessibility of public transport has been presented using the GIS tools. The analysis compares the accessibility of public transport between the two urban centers of Olsztyn and Rzeszów, which benefit from the Development Programme of Eastern Poland. Number of residents in the two examined cities is similar, in Rzeszów 184, and in Olsztyn 175 thousand (2013). Similar population size corresponds to a comparable demand for public transport. For the purpose of analysis concerning the improvement in accessibility the two following dates have been appointed: the year 2013 as a reference point (part of investment within the EU 2007-2013 was partly completed) and 2020 (as a state after the completion of investment of the 2014-2020 financial perspective). Accessibility of public transport has been presented by the isochrones to the communications center of Olsztyn and Rzeszów (railway station), which are the planned intermodal train/bus station. The main objective of this study is to assess to what extent EU funds affect the improvement of accessibility for urban residents and to indicate in which of the analyzed urban center investments supporting public transport are anticipated to bring the most desired results. Improvement of public transport accessibility has been expressed in the number of inhabitants, area and population density located within the distance of time intervals (isochrones). (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
Bibliografia
 • Bauer M., 2012, Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu, "Transport Miejski i Regionalny", 2, s. 31-39.
 • Goliszek S., 2014a, Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014-2020, "Transport Miejski i Regionalny", 5, s. 34-40.
 • Goliszek S., 2014b, Zmiany dostępności komunikacją zbiorową w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020, "Transport Miejski i Regionalny", 9, s. 15-21.
 • Goliszek S., 2014c, Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku - wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014-2020, "Transport Miejski i Regionalny", 11, s. 19-26.
 • Goliszek S., Rogalski M., 2014, Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE 2014-2020, "Transport Miejski i Regionalny", 7, s. 23-30.
 • Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, "Prace Geograficzne", 227, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 144.
 • Komornicki T., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze INFRASTRUKTURA DROGOWA, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, ss. 110.
 • Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2011, Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, ss. 131.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wisniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland, Ministry of Regional Development, Warsaw, ss. 212.
 • Krawczyk G., 2013, Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce, "Transport Miejski i Regionalny", 2, s. 3-7.
 • Krukowski P., 2011, Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w nowoczesnym transporcie autobusowym, Prezentacja na konferencji "Miasto i Transport", V Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa.
 • Kruszyna M., 2012a, Znaczenie węzłów przesiadkowych w miejskim transporcie zbiorowym, "Transport Miejski i Regionalny", 1, s. 11-14.
 • Kruszyna M., 2012b, Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych, "Transport Miejski i Regionalny", 2, s. 2-4.
 • Podoski J., 1985, Transport w miastach, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wyd. 2 zm., Warszawa, ss. 225.
 • Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic, Studium wykonalności, 2012, Kraków-Rzeszów, International Management Services Sp. z o.o. dla Gminy Rzeszów, http://www.transinfo.pl/rzeszow-na-komunikacyjnym-froncie_more_52368.html (dostęp: 2014).
 • Puławska S., Starowicz W., 2011, Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego, "Transport Miejski i Regionalny", 12, s. 6-11.
 • Rosik P., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 154.
 • Rosik P., Mazur M., 2011, Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", 18, s. 121-135.
 • Rozkwitalska C., 1997, Koszty i korzyści transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Sierpiński G., 2010, Miary dostępności transportowej miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", 1825, Katowice.
 • Sobczyk W., 1985, Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych, Warszawa.
 • Studium wykonalności dla projektu: "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie", Raport Etapu III: Studium Wykonalności Projektu, 2009, International Management Services Spółka z o.o., Kraków, Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, Wieliczka, Kraków-Olsztyn.
 • Studium wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic", 2010.
 • Śleszyński P., 2011, Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach, [w:] Kaczmarek S. (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 65-80.
 • Wolański M., 2010, Możliwości zwiększenia wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, "Transport Miejski i Regionalny", 1, s. 14-18.
 • Wykonanie Studium Wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic", 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.