PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 1 (57), t. 1 Handel detaliczny w Polsce | 19--41
Tytuł artykułu

Internacjonalizacja handlu detalicznego produktów spożywczych w Polsce

Warianty tytułu
Internationalization of the Grocery Retail Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia procesy internacjonalizacji w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w latach 1990-2015. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy danych wtórnych, pozwalających zidentyfikować podmioty zagraniczne prowadzące działalność w tym sektorze oraz opisać kluczowe wymiary ich strategii. Do podstawowych wniosków z przeprowadzonych analiz można zaliczyć następujące charakterystyki: (1) dominacja rynkowa przedsiębiorstw zagranicznych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi - osiągnęły udział w rynku powyżej 50%; (2) rokiem przełomu w procesach internacjonalizacji był rok 2001; (3) najczęściej stosowaną strategią wejścia była inwestycja bezpośrednia typu greenfield; (4) krajem pochodzenia podmiotów zagranicznych były przede wszystkim wysokorozwinięte kraje europejskie; (5) podmioty zagraniczne prowadzą działalność w formie wielkopowierzchniowych sklepów (supermarketów, hipermarketów, sklepów dyskontowych). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the internationalization processes in the grocery retail market in Poland in 1990-2015. The study was conducted on the basis of the analysis of secondary data which allowed identifying foreign entities operating in this market and describing key dimensions of their strategy. The basic conclusions of the analysis are the following: (1) market dominance of foreign companies in the grocery retail market - their market share was above 50%; (2) the breakthrough year in the process of internationalization was 2001; (3) the most common entry strategy was greenfield direct investment; (4) foreign investors came from highly developed European countries; (5) foreign companies operate on the basis of large-format stores (supermarkets, hypermarkets, discount stores). (original abstract)
Rocznik
Strony
19--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alexander, N. (1995). Expansion within the Single European Market: A Motivational Structure. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 5 (4), 472-487.
 • Alexander, N. (1997). International Retailing. Oxford: Blackwell.
 • Alexander, N. i Doherty, A.M. (2010). International Retail Research: Focus, Methodology and Conceptual Development. International Journal of Retail & Distribution Management, 38 (11), 928-942, http://dx.doi.org/10.1108/09590551011085993.
 • Alexander, N., Rhodes, M. i Myers, H. (2007). International Market Selection: Measuring Actions Instead of Intentions. The Journal of Services Marketing, 21 (6), 424-434, http://dx.doi.org/10.1108/08876040710818912.
 • Bianchi, C.C. i Arnold, S.J. (2004). An Institutional Perspective on Retail Internationalization Success: Home Depot in Chile. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14 (2), 149-169.
 • Borusiak, B. (2008). Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Burt, S.L. (1993). Temporal Trends in the Internationalisation of British Retailing. International Review of Retail Distribution & Consumer Research, 3 (4), 391-410.
 • Cao, L. i Pederzoli, D. (2013). International Retailers' Strategic Responses to Institutional Environment of Emerging Market. International Journal of Retail & Distribution Management, 41 (4), 289-310, http://dx.doi.org/10.1108/09590551311330555.
 • Davies, K. i Fergusson, F. (1995). The International Activities of Japanese Retailers. Service Industries Journal, 15 (4), 97-117.
 • Dawson, J.A. (1994). The Internationalisation of Retailing. Journal of Marketing Management, 10 (4), 267-282.
 • Dawson, J.A. (2007). Scoping and Conceptualising Retailer Internationalization. Journal of Economic Geography, 7 (4), 373-397, http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbm009.
 • Doherty, A.M. (2000). Factors Influencing International Retailers' Market Entry Mode Strategy: Qualitative Evidence from the UK Fashion Sector. Journal of Marketing Management, 16 (1/3), 223-245.
 • Doherty, A.M. (2007a). The Internationalization of Retailing. Factors Influencing the Choice of Franchising as a Market Entry Strategy. International Journal of Service Industry Management, 18 (2), 184-205, http://dx.doi.org/10.1108/09564230710737826.
 • Doherty, A.M. (2007b). Support Mechanisms in International Retail Franchise Networks. International Journal oof Retail & Distribution Management, 35 (10), 781-802.
 • Doherty, A.M. (2009). Market and Partner Selection Processes in International Retail Franchising. Journal of Business Research, 62 (5), 528-534, http://dx.doi.org/10.1016/ j.jbusres.2008.06.011.
 • Doherty, A.M. i Alexander, N. (2006). Power and Control in International Retail Franchising. European Journal of Marketing, 40 (11/12), 1292-1316.
 • Dries, L., Reardon, T. i Swinnen, J.F.M. (2004). The Rapid Rise of Supermarkets in Central and Eastern Europe: Implications for the Agrifood Sector and Rural Development. Development Policy Review, 22 (5), 525-556, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467- 7679.2004.00264.x.
 • Eren-Erdogmus, I., Cobanoglu, E., Yalcin, M. i Ghauri, P.N. (2010). Internationalization of Emerging Market Firms: The Case of Turkish Retailers. International Marketing Review, 27 (3), 316-337, http://dx.doi.org/10.1108/02651331011048014.
 • Euromonitor - Global Market Information Database (2006-2015). Pozyskano z: https:// www.portal.euromonitor.com (30.11.2015).
 • Evans, J. i Mavondo, F.T. (2002). Psychic Distance and Organizational Performance: An Empirical Examination of International Retailing Operations. Journal of International Business Studies, 33 (3), 515-532.
 • Evans, J., Bridson, K., Byrom, J. i Medway, D. (2008b). Revisiting Retail Internationalisation. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (4), 260-280, http://dx.doi.org/10.1108/09590550810862679.
 • Evans, J., Mavondo, F.T. i Bridson, K. (2008a). Psychic Distance: Antecedents, Retail Strategy Implications, and Performance Outcomes. Journal of International Marketing, 16 (2), 32-63, http://dx.doi.org/10.1509/jimk.16.2.32.
 • Fernie, J. (1992). Distribution Strategies of European Retailers. European Journal of Marketing, 26 (8/9), 269-285.
 • Fernie, J. (1995). International Comparisons of Supply Chain Management in Grocery Retailing. Service Industries Journal, 15 (4), 134-147.
 • Forte, R. i Carvalho, J. (2013). Internationalisation through Franchising: The Parfois Case Study. International Journal of Retail & Distribution Management, 41 (5), 380-395.
 • Głowacki, R. i Karasiewicz, G. (2009). Marketing w okresie transformacji systemowej w Polsce. W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 32-39.
 • Gripsrud, G. i Benito, G.R.G. (2005). Internationalization in Retailing: Modelling the Pattern of Foreign Market Entry. Journal of Business Research, 58 (12), 1672-1680, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ibusrev.2004.11.003.
 • Hu, D., Reardon, T., Rozelle, S., Timmer, P. i Wang, H. (2004). The Emergence of Supermarkets with Chinese Characteristics: Challenges and Opportunities for China's Agricultural Development. Development Policy Review, 22 (5), 557-586, http://dx.doi. org/10.1111/j.14677679.2004.00265.x.
 • Huang, Y. i Sternquist, B. (2007). Retailers' Foreign Market Entry Decisions: An Institutional Perspective. International Business Review, 16 (5), 613-629, http://dx.doi. org/10.1016/j.ibusrev.2007.06.005.
 • Karasiewicz, G. i Nowak, J. (2010). Looking Back at the 20 Years of Retailing Change in Poland. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20 (1), 103-117.
 • Lopez, C. i Fan, Y. (2009). Internationalisation of the Spanish Fashion Brand Zara. Journal of Fashion Marketing & Management, 13 (2), 279-296.
 • Mitton, A. (1987). Foreign Retail Companies Operating in the UK: Strategy and Performance. Retail & Distribution Management, 15 (1), 29-31.
 • Moore, C.M. (1997). La mode sans frontieres: The Internationalisation of Fashion Retailing. Journal of Fashion Marketing & Management, 1 (4), 345-356.
 • Moore, C.M. (1998). Einternationalisation du pret-a-porter: The Case of Kookai and Morgan's Entry into the UK Fashion Market. Journal of Fashion Marketing & Management, 2 (2), 153-158.
 • Moore, C.M. i Birtwistle, G. (2004). The Nature of Parenting Advantage in Luxury Fashion Retailing: The Case of Gucci Group NV. International Journal of Retail & Distribution Management, 33 (4), 256-270.
 • Moore, C.M., Birtwistle, G. i Burt, S. (2004). Channel Power, Conflict and Conflict Resolution in International Fashion Retailing. European Journal of Marketing, 38 (7), 749-769.
 • Moore, C.M., Doherty, A.M. i Doyle, S.A. (2010). Flagship Stores as a Market Entry Method: The Perspective of Luxury Fashion Retailing. European Journal of Marketing, 44 (1/2), 139-161.
 • Moore, C.M., Fernie, J. i Burt, S. (2000). Brands without Boundaries: The Internationalisation of the Designer Retailer's Brand. European Journal of Marketing, 34 (8), 919- 937.
 • Myers, H. i Alexander, N. (2007), Retail Internationalisation: Establishing a European Retail Structure? International Journal of Retail & Distribution Management, 35 (1), 6-19, http://dx.doi.org/10.1108/09590550710722314.
 • Nguyen, H.T.H., Wood, S. i Wrigley, N. (2013). The Emerging Food Retail Structure of Vietnam. International Journal of Retail & Distribution Management, 41 (8), 596-626.
 • Nobbs, K., Moore, C.M. i Sheridan, M. (2012). The Flagship Format within the Luxury Fashion Market. International Journal of Retail & Distribution Management, 40 (12), 920- 934, http://dx.doi.org/10.1108/09590551211274928.
 • Okeahalam, C.C. i Wood, S. (2009). Financing Internationalisation: A Case Study of an African Retail Transnational Corporation. Journal of Economic Geography, 9 (4), 511-537.
 • Palmer, M. i Owens, M. (2006). New Directions for International Retail Joint Venture Research. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 16 (2), 159-179.
 • Park, Y. i Sternquist, B. (2008). The Global Retailer's Strategic Proposition and Choice of Entry Mode. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (4), 281-299, http://dx.doi.org/10.1108/09590550810862688.
 • Reardon, T., Henson, S. i Berdegue, J. (2007). 'Proactive Fast-tracking' Diffusion of Supermarkets in Developing Countries: Implications for Market Institutions and Trade. Journal of Economic Geography, 7 (4), 399-431, http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbm007.
 • Reardon, T. i Hopkins, R. (2006). The Supermarket Revolution in Developing Countries: Policies to Address Emerging Tensions among Supermarkets, Suppliers and Traditional Retailers. European Journal of Development Research, 18 (4), 522-545, http://dx.doi.org/10.1080/09578810601070613.
 • Reardon, T., Timmer, C.P., Barrett, C.B. i Berdegue, J.A. (2003). The Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America. American Journal of Agricultural Economics, 85 (5), 1140-1146, http://dx.doi.org/10.1111/j.0092-5853.2003.00520.x.
 • Sławińska, M. (2004). Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym. Handel Wewnętrzny, 50 (4/5), 15-21.
 • Sternquist, B. (1997). International Expansion of US Retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 25 (8), 262-268.
 • Swoboda, B., Schwarz, S. i Halsig, F. (2007). Towards a Conceptual Model of Country Market Selection: Selection Processes of Retailers and C&C Wholesalers. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 17 (3), 253-282.
 • Tatoglu, E., Demirbag, M. i Kaplan, G. (2003). Motives for Retailer Internationalization to Central and Eastern Europe. Emerging Markets Finance & Trade, 39 (4), 40-57.
 • Tordjman, A. (1994). European Retailing: Convergences, Differences and Perspectives. International Journal of Retail and Distribution Management, 22 (5), 3-20.
 • Vida, I. (1997). A Retailer's International Involvement: Conceptualization of Its Determinants. Journal of Marketing Management, 7 (2), 14-22.
 • Vida, I. i Fairhurst, A. (1998). International Expansion of Retail Firms: A Theoretical Approach for Future Investigations. Journal of Retailing and Consumer Services, 5 (3), 143-151.
 • Vida, I., Fairhurst, A. i Reardon, J. (2000). Determinants of International Retail Involvement: The Case of Large U.S. Retail Chains. Journal of International Marketing, 8 (4), 37-60.
 • Waarts, E. i van Everdingen, Y.M. (2006). Fashion Retailers Rolling out across Multicultural Europe. International Journal of Retail & Distribution Management, 34 (8), 645-657, http://dx.doi.org/10.1108/09590550610675958.
 • Wigley, S. i Moore, C.M. (2007). The Operationalisation of International Fashion Retail Success. Journal of Fashion Marketing & Management, 11 (2), 281-296.
 • Wigley, S., Moore, C.M. i Birtwistle, G. (2005). Product and Brand: Critical Success Factors in the Internationalisation of a Fashion Retailer. International Journal of Retail & Distribution Management, 33 (7), 531-544.
 • Wrigley, N., Coe, N.M. i Currah, A. (2005). Globalizing Retail: Conceptualizing the Distribution-based Transnational Corporation (TNC). Progress in Human Geography, 29 (4), 437-457, http://dx.doi.org/10.1191/0309132505ph559oa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.