PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 99--111
Tytuł artykułu

Marketing partnerski w przedsiębiorstwie i przesłanki jego sukcesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personnel Marketing in Companies and Reasons for Its Success
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost popularności koncepcji marketingu personalnego powoduje, że powstaje coraz więcej opracowań na ten temat, jednak zmieniające się dynamicznie otoczenie wielu firm sprzyja ciągłemu rozwojowi i powoduje, że luka w zakresie ujęcia tego zakresu tematycznego wcale się nie zmniejsza. Można zauważyć również szeroki zakres wątków tematycznych z obszaru marketingu personalnego, począwszy od istoty partnerstwa i marketingu personalnego, założeń i podsystemów wyróżnianych w tym obszarze, poprzez zagadnienia bardziej szczegółowe, jak: kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, zdefiniowanie możliwości pracowników i ich dopasowanie do potencjału załogi, role zespołów pracowniczych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, wymiary przywództwa, zasady rekrutacji i selekcji personelu, planowania kadrowego, po techniki doboru personelu i ostateczną ocenę kandydata, których znajomość wydaje się być niezbędna w procesie budowania załogi każdego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the increasing popularity of personnel marketing, numerous publications on this subject have been recently issued. Nevertheless, there still exists a wide gap in covering these issues, as the environment in which many companies function is undergoing dynamic changes, instigating development of this area. The number of issues connected with personnel marketing is very wide. They include not only the essence of partnership and personnel marketing, its assumptions and subsystems but also more detailed subjects, e.g.: human resources in companies, defining an employee's capacities and adjusting them to personnel potential, the role of personnel teams in developing the company's competitive advantage on the market, dimensions of leadership, personnel recruitment and selection principles, personnel planning as well as staff selection techniques and final assessment of candidates, which are indispensable to develop a successful team of employees in any company. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu
Bibliografia
 • Bagieńska A., Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 • Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Szczecin 2008.
 • Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Fonfara K., Marketing partnerski w warunkach konkurencji na rynkach zagranicznych, [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, TRANS'01, PWE, Warszawa 2011.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 • Gordon I.H., Relationship marketing: new strategies, techniques and technologies to win the customers you want and keep them forever, John Willey, Ontario 1998, rozdz.7.
 • Gregor B., Łaszkiewicz A., Kooperacja w ramach łańcucha wartości - wyzwania nowej gospodarki, [w:] Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, "Folia Oeconomica" nr 179, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Grzywacz J., Lorek E., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - istota i metody pomiaru, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ZN 60, Warszawa 2005.
 • Gummesson E., Using internal marketing to develop a new culture. The case of Ericsson quality, "Journal of Business and Industrial Marketing" 1987, Vol. 2, No 3.
 • Jaki A., Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica 2000, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2002.
 • Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Judd V.C., Industrial Marketing Management, 1987, Vol.16.
 • Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 • Karaszewska H., Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im M. Kopernika w Toruniu, Zeszyt 397, Toruń 2010.
 • Makowski K. (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 • Perenc J. (red.), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Nelson R.R., Phels S., Investments in Humans. Technological Diffusion and Economics Groth, "American Economic Review" 1996, Vol. 56.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Partnerstwo z klientami w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego w Polsce, [w:] Zarządzanie strategiczne z praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004.
 • Pocztowski A., Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] S. Borkowski, "Przyszłość pracy w XXI wieku", IPiSS, Warszawa 2005.
 • Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się spełnienie. Szkice z pogranicza epok, Poznań 2003.
 • Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa 2006.
 • Varey R.J., Lewis B.R., A broadened conception of internal marketing, "European Journal of Marketing" 1999, Vol. 33, Iss.9/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.