PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 1 (57), t. 1 Handel detaliczny w Polsce | 42--56
Tytuł artykułu

Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

Warianty tytułu
Marketing Research in the Commercial Enterprise Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga ciągłego podejmowania decyzji, które powinny być wspomagane odpowiednim zasobem informacji. Posiadanie aktualnych, wiarygodnych informacji i właściwe ich wykorzystanie jest warunkiem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, bez względu na charakter branży czy rodzaj prowadzonej działalności. Jednym z głównych sposobów poprawy trafności decyzji marketingowych jest wykorzystanie umiejętnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania marketingowego, stanowiącego swego rodzaju pomost pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem. W artykule podjęto próbę oceny roli badań marketingowych w pozyskiwaniu informacji, jako przesłanek podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach handlowych. Przedmiotem rozważań były takie kwestie, jak stopień upowszechnienia badań marketingowych w praktyce przedsiębiorstw, ich zakres tematyczny, stosowane metody i narzędzia badawcze, a także użyteczność wyników badań do wsparcia procesów decyzyjnych zachodzących w podmiotach reprezentujących ogniwa detalu i hurtu. Rozważania oparto na wynikach badań empirycznych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw usytuowanych na terenie województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing a business requires constant decision-making and should be supported by accurate information. Current, reliable information and its exploitation is a prerequisite for effective business management, regardless of the type of business or industry. The way to improve the relevance of marketing decisions is ably planned and conducted marketing research, which is a kind of bridge between the company and the market. The article presents an attempt to assess the role of marketing research in obtaining information, as a premise for the decision-making in commercial enterprises. The subject of discussion was the degree and scope of marketing research, methods and research tools as well as usefulness in supporting decision-making processes taking place in the wholesale and retail business. The study was based on the results of empirical research that was conducted on a sample of enterprises from the area of Łódzkie Voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Strony
42--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Churchill, G. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gregor, B. i Kalińska-Kula, M. (2010). Badania marketingowe a potrzeby informacyjne przedsiębiorstw regionu łódzkiego. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (t. 1, s. 438-446). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gregor, B. i Kalińska-Kula, M. (2014). Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Grudzewski, W. i Hejduk, I. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 • Jaciow, M. (2004). Badania marketingowe - koszt czy wartość dla menedżera. W: L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość (s. 164-171). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Kędzior, Z. i Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kotler, P. (2004). Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Koźmiński, A.K. (2009). Zarządzanie w warunkach niepewności. W: L. Garbarski i J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (s. 24-29). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kuczewska, L. (2002). Wykorzystanie badań marketingowych w świetle wyników badań własnych. Problemy budowania strategii marketingowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, (10).
 • Pawlak-Kołodziejska, K. i Schulz. M. (2011). Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. Handel Wewnętrzny, I (wrze- sień-październik), 35-43.
 • Schulz, M. (2012). Zakres badań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. Handel Wewnętrzny, I (wrzesień-październik), 126-135.
 • Witczak, O. (2009). Wykorzystanie badań marketingowych przez śląskie przedsiębiorstwa w zmniejszaniu niepewności funkcjonowania na rynku. W: L. Garbarski i J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (s. 580-590). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.