PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 52 | 109--126
Tytuł artykułu

Poziom zaangażowania mieszkańców Łodzi i Iwanowa w organizacjach pozarządowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Activity of the Residents of Lodz and Ivanovo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej artykułu jest przedstawienie działalności dobrowolnej mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Głównym celem artykułu jest analiza poziomu zaangażowania obywatelskiego, biorąc pod uwagę przede wszystkim uczestnictwo w organizacjach pozarządowych. Podstawę empiryczną niniejszego artykułu stanowi materiał badawczy zgromadzony w ramach projektu "Odrodzenie miast postprzemysłowych". Badaniem objęto 700 dorosłych mieszkańców Łodzi i 437 mieszkańców Iwanowa. Próba miała charakter reprezentatywny.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is to present the voluntary inhabitants of Lodz and Ivanovo. The main purpose of this article is to analyze the level of civic engagement, in particular the participation of NGOs. Empirical basis for this article is the research material gathered in the framework of the project "Revival of post-industrial cities". The practical base for this article is the research material covered a representative group among the 700 citizens of Lodz and 437 citizens of Ivanovo.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • The 2012 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, http://www.usaid.gov/europeeurasia-civil-society/ (dostęp 08.01.2014).
 • Bartkowski J. (2010), Państwo, prawa i obowiązki obywatelskie w świadomości społecznej, [w:] J. Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, IFiS PAN, Warszawa, s. 50-75.
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Boguszewski R. (2010a), Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010, CBOS, Warszawa.
 • Boguszewski R. (2010b), Działalność społeczna Polaków, CBOS, Warszawa.
 • Boguszewski R. (2012), Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, CBOS, Warszawa.
 • BORDO (2004), Ku witalnemu sektorowi pozarządowemu. Międzynarodowa deklaracja zasad, 1991-1993, [w:] Poza rządami. Ponad granicami. Deklaracje programu John Hopkins, Fundusz Współpracy, BORDO, Warszawa, s. 153-165.
 • Bylok F. (2005), Rola organizacja pozarządowych w kształtowaniu kapitału społecznego, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 300-311.
 • Diagnoza społeczna 2013, www.diagnoza.com.pl (dostęp 08.01.2014).
 • Gliński P. (2002), Podstawowe słabości - niektóre sukcesy trzeciego sektora, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 245-260.
 • Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.) (2002), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2008), Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
 • Herbst J. (2005), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 • Kapuśniak T. (2010), Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina, [w:] K. Albin, K. Kłosiński (red.), Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 314.
 • Kulesza K. (2007), Lobbing i rzecznictwo w organizacja pozarządowych [w:] M. Abramowicz (red.), Organizacje pozarządowe od A do Zet. Pierwsze kroki w III sektorze, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, s. 80-93.
 • Kurczewska J. (2006), Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), [w:] B. Jałowiecki, W. Łukomski (red.), Społeczności lokalne teraźniejszości i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, s. 12.
 • Lasocik Z. (1994), Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Wydawca: Fundusz Współpracy/Cooperation Fund BORDO, Warszawa, http://fio.org.pl/?option=com_content&view=article&catid=121:o-stowarzyszeniach&id=143:kilka-uwag--o-roli-ngo-w-pastwie-demokratycznym (dostęp 08.01.2014).
 • Leś E. (2000), Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Leś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non- profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non- profit, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 14.
 • Michalska-Żyła A. (2011), Więzi z miastem - wymiary, typy i uwarunkowania. Na przykładzie Łodzi i Iwanowa, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Socjologica 36.
 • Mularska M., Świątek A. (2011), Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(46), s. 68-83.
 • Pawlęga M., Zdobywanie funduszy i przygotowanie wniosków o dotację, [w:] M. Abramowicz (red.), Organizacje pozarządowe od A do Zet. Pierwsze kroki w III sektorze, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, s. 45-60.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Zając A. (2012), Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
 • Siciński A. (2002), Spadek dynamiki rozwoju trzeciego sektora, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 242.
 • Skiba W. (2006), Kapitał społeczny mieszkańców Wrocławia, [w:] P. Żuk, P. Pluta (red.), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 36-58.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015. Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r., www.mpips.gov.pl/userfiles/File/pozytek/SWRSO 2009-2015.pdf. (dostęp 08.01.2014).
 • Theiss M. (2007), Krewni - Znajomi - Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Toczyński W. (1998), Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Załuska, J. Boczoń (red), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, s. 11-18.
 • Wciórka B. (2004), Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998-2004, CBOS, Warszawa.
 • Wciórka B. (2008), Polacy o swojej aktywności społecznej, CBOS, Warszawa.
 • Woźniak Z. (2002), Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 103-120.
 • Załuska M. (1998), Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych, [w:] M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, s. 35-43.
 • http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/PR/CSOSI2012-Polska-fin.pdf (dostęp 08.01.2014).
 • http://www.senat.gov.pl/ngo/posiedzenie3-parlamentarnego-zespolu/ (dostęp 10.11.2013).
 • http://www.tvn24.pl/az-2-3-rosjan-popiera-putina-tylko-1-proc-podziwia-ukraincow,405066,s.html (dostęp 06.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.