PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 52 | 95--108
Tytuł artykułu

Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Revitalization as a Response to Malfunctions of Urban Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie głównych problemów dotyczących współczesnych miast polskich. Choć literatura przedmiotu jest bogata, warto uzupełnić ją o stosunkowo nową perspektywę, jaką stwarza wdrażanie programów rewitalizacyjnych w obszarach miejskich. Tekst zawiera charakterystykę wybranych aspektów degradacji miast w Polsce. Ponadto ukazuje blokady aplikacji budżetów partycypacyjnych, które zmierzając do społecznie akceptowanych celów, jednocześnie redukują rolę problematyki stricte społecznej. W zakończeniu przedstawiono korzyści wynikające z wdrażania rewitalizacji społecznej jako narzędzia służącego redukcji sytuacji kryzysowych. Ze względu na tematyczną obszerność zagadnień prezentowane ustalenia mają porządkujący charakter i odnoszą się do oceny szans aplikacji działań rewitalizacyjnych. Odniesienia sticte empiryczne wykorzystano, omawiając efekty wdrożenia budżetu partycypacyjnego przyjętego w 2015 r. w jednym z miast. Ujawniają one ograniczenie efektowności tego instrumentu do problemów społecznych, zamiast realizacji funkcji społecznych, w tym więziotwórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to underline main problems connected to contemporary polish cities. Although there is many papers focused on the issue, the need to add new research perspective, created by implanting revitalization programs in urban areas, seems to be useful. The paper involve description of given aspects of cities degradation in Poland. It also presents blockades of participatory budgeting implementation, which - although aimed to socially accepted goals - reduce importance of core social problem in the same time. There are presented advantages in use social revitalization as a social crisis reduction tool. Authors statements are linked to evaluation usability of the revitalization actions. Empirical data are directly used to present results of participatory budgeting established in 2015 as one city case. It shows some limitations of that procedure, especially its concerning in technical problems, instead of realizing social functions and creation social ties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Domański B. (20010), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Domański B., Gwosdz K. (2010), Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Gerwin M., Grabkowska M. (2012), Budżet obywatelski, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, "Przewodniki Krytyki Politycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Gorczyca K. (2009)10, Wielkie osiedla mieszkaniowe - diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Guzik R., Domański B. (2010), Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Huculak M. (20010), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jadach-Sepioło A. (2010), Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W. (2009), Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W. (red.), (2009), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Jarczewski W., Kuryło M. (2009), Rewitalizacja terenów powojskowych, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Mieszkańcy mogą... (2015), "Gazeta Wyborcza", 7.01.2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,17220123,Zielona_Gora_ Mieszkancy_moga_wybierac_zadania_do.html (dostęp 10.01.2015).
 • Muzioł-Węcławowicz A. (2009), Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Siemieński W., Topczewska T. (2008), Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. "Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe" ZPORR Wnioski na przyszłość, Warszawa.
 • Skrzypczak B. (red.) (b.d.), Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Szczepański M., Śliz A. (b.d.). Rewitalizacja i mobilizacja społeczna - zarys problematyki, [w:] Skrzypczak B. (red.), Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Węglowski M. (2010), Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wygrali licealiści i tancerze (2015), "Łącznik Zielonogórski. Informator Samorządowy", nr 7(108).
 • Załuski D. (2009), Tereny pokolejowe PKP S.A. - szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ziobrowski Z. (2009), Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ziobrowski Z. (red.) (2010), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.