PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 275--287
Tytuł artykułu

Menedżer w perspektywie analizy transakcyjnej E. Berne'a

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Manager from the Perspective of E. Berne's Transactional Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza transakcyjna (ang. Transactional Analysis) jest współcześnie jedną z najbardziej holistycznych teorii osobowości, która oprócz pierwotnego terapeutycznego wykorzystania, znalazła szerokie zastosowanie w rzeczywistości biznesowej. Analiza transakcyjna (AT), jako teoria stanów Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko), dostarcza spójnego i prostego systemu określenia własnych myśli, odczuć i zachowań, zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak i z sobą samym. W przełożeniu na kontekst organizacyjny AT stanowi podstawę rozpoznawania psychologicznych mechanizmów komunikacji w organizacji, zakłóceń w tym procesie oraz możliwych zmian, usprawniających przepływ informacji. Uznając osobę menedżera za kluczową w budowaniu skutecznej komunikacji oraz w kształtowaniu wydajności pracy zespołowej, odniesiono koncepcję analizy transakcyjnej do funkcjonowania menedżerów i ich rozwoju. W empirycznej części artykułu zaprezentowano wyniki badań polskich menedżerów z wykorzystaniem koncepcji analizy transakcyjnej. Uzyskany w badaniu profil menedżerski w zakresie pięciu stanów Ja poddano analizie i interpretacji psychologicznej. Następnie określono kierunki rozwoju dojrzałości osobowościowej menedżerów (w zakresie stanów Ja), istotne w kształtowaniu skutecznych postaw menedżerskich, a tym samym skuteczności organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Transactional Analysis is currently one of the most holistic personality theories which, apart from its original therapeutic deployment, has proved to have a wide application in the business world reality. Transactional Analysis (TA), as a theory of ego states (Parent, Adult, Child), provides a consistent and straightforward system of defining one's own thoughts, feelings and behaviours, both in relations towards other people and oneself. Transferred into the organisation context, AT constitutes foundations for recognition of psychological mechanisms of communication within an organisation, interferences in this process, and also possible changes enhancing the information flow. Assuming the manager is the key person in building effective communication and shaping teamwork efficiency, the TA theory concept has been referred to managers' functioning and development. The empiric part of the article presents findings from research studies of Polish managers performed with the Transactional Analysis concept. The obtained managerial profile incorporating five ego-states underwent psychological analysis and interpretation. It was followed by defining directions of the managers' personality maturity (in terms of ego-states) which is crucial in developing effective managerial approaches and the resulting organisation efficiency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
275--287
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Berne E., Dzień dobry... i co dalej?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.
 • Berne E., Transactional Analysis in Psychoterapy. A Systematic individual and Social Psychiatry Grove Press, New York 1961.
 • Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gough H.G., Heilbrun A.B., Podręcznik do Testu ACL. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 • Harris T.A., Ja jestem OK - Ty jesteś OK, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
 • Hay J., Analiza Transakcyjna dla Trenerów, Wydawnictwo Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja, Kraków 2010.
 • Kälin K., Analiza Transakcyjna na co dzień [w:] K. Kälin, P. Müri (red.), Kierować sobą i innymi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Kraczla M., Osobowościowe uwarunkowania przywództwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003.
 • Pankowska D., Nauczyciel w perspektywie Analizy Transakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • Rogoll R., Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Szymanowska E., Sękowska M., Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.