PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 412 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 257--272
Tytuł artykułu

Willingness to Disclose Information Versus Investors' Expectations in Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Skłonność spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w warszawie do ujawniania informacji a oczekiwania inwestorów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie relacji między asymetrią informacyjną i poziomem skłonności przedsiębiorstw do ujawniania informacji oraz pomiędzy wskaźnikiem asymetrii informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich (AIR) i miarami opisującymi wartość oczekiwań inwestorów w spółkach notowanych na GPW. Na potrzeby badania został skonstruowany wskaźnik asymetrii informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR), wyrażający skłonność przedsiębiorstwa do przekazywania informacji na rynek kapitałowy. Konstrukcję wskaźnika oparto na wytycznych dotyczących raportowania wartości zawartych w propozycji [Jacobson, Hofman-Bang, Nordby Jr 2005] - IC Rating™ Model, co umożliwiło objęcie nim przede wszystkim informacji dobrowolnie przekazywanych przez spółki na rynek, a nie tylko tych, które wymagane są stosownymi przepisami prawa. Jako miary opisujące wartość oczekiwań inwestorów zostały wykorzystane: koszt kapitału własnego (CE), wartość przyszłego wzrostu EVA (FGV) i progowa rynkowa wartość dodana (próg MVA). Badania przeprowadzono na podstawie danych giełdowych, sprawozdań finansowych, jak również analizy zawartości informacyjnej stron internetowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w systemie notowań ciągłych, dla których możliwe stało się zebranie wszystkich danych niezbędnych do wykonania stosownych obliczeń. Przeprowadzane analizy pozwalają stwardzić, że istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy asymetrią informacyjną a poziomem otwartości informacyjnej spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz że istnieją istotne statystycznie relacje pomiędzy wskaźnikiem asymetrii w zakresie relacji inwestorskich a kształtowaniem oczekiwań inwestorówCelem artykułu jest zbadanie relacji między asymetrią informacyjną i poziomem skłonności przedsiębiorstw do ujawniania informacji oraz pomiędzy wskaźnikiem asymetrii informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich (AIR) i miarami opisującymi wartość oczekiwań inwestorów w spółkach notowanych na GPW. Na potrzeby badania został skonstruowany wskaźnik asymetrii informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR), wyrażający skłonność przedsiębiorstwa do przekazywania informacji na rynek kapitałowy. Konstrukcję wskaźnika oparto na wytycznych dotyczących raportowania wartości zawartych w propozycji [Jacobson, Hofman-Bang, Nordby Jr 2005] - IC Rating™ Model, co umożliwiło objęcie nim przede wszystkim informacji dobrowolnie przekazywanych przez spółki na rynek, a nie tylko tych, które wymagane są stosownymi przepisami prawa. Jako miary opisujące wartość oczekiwań inwestorów zostały wykorzystane: koszt kapitału własnego (CE), wartość przyszłego wzrostu EVA (FGV) i progowa rynkowa wartość dodana (próg MVA). Badania przeprowadzono na podstawie danych giełdowych, sprawozdań finansowych, jak również analizy zawartości informacyjnej stron internetowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w systemie notowań ciągłych, dla których możliwe stało się zebranie wszystkich danych niezbędnych do wykonania stosownych obliczeń. Przeprowadzane analizy pozwalają stwardzić, że istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy asymetrią informacyjną a poziomem otwartości informacyjnej spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz że istnieją istotne statystycznie relacje pomiędzy wskaźnikiem asymetrii w zakresie relacji inwestorskich a kształtowaniem oczekiwań inwestorówCelem artykułu jest zbadanie relacji między asymetrią informacyjną i poziomem skłonności przedsiębiorstw do ujawniania informacji oraz pomiędzy wskaźnikiem asymetrii informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich (AIR) i miarami opisującymi wartość oczekiwań inwestorów w spółkach notowanych na GPW. Na potrzeby badania został skonstruowany wskaźnik asymetrii informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR), wyrażający skłonność przedsiębiorstwa do przekazywania informacji na rynek kapitałowy. Konstrukcję wskaźnika oparto na wytycznych dotyczących raportowania wartości zawartych w propozycji [Jacobson, Hofman-Bang, Nordby Jr 2005] - IC Rating™ Model, co umożliwiło objęcie nim przede wszystkim informacji dobrowolnie przekazywanych przez spółki na rynek, a nie tylko tych, które wymagane są stosownymi przepisami prawa. Jako miary opisujące wartość oczekiwań inwestorów zostały wykorzystane: koszt kapitału własnego (CE), wartość przyszłego wzrostu EVA (FGV) i progowa rynkowa wartość dodana (próg MVA). Badania przeprowadzono na podstawie danych giełdowych, sprawozdań finansowych, jak również analizy zawartości informacyjnej stron internetowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w systemie notowań ciągłych, dla których możliwe stało się zebranie wszystkich danych niezbędnych do wykonania stosownych obliczeń. Przeprowadzane analizy pozwalają stwardzić, że istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy asymetrią informacyjną a poziomem otwartości informacyjnej spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz że istnieją istotne statystycznie relacje pomiędzy wskaźnikiem asymetrii w zakresie relacji inwestorskich a kształtowaniem oczekiwań inwestorów(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work is to establish a relationship between the information asymmetry and the level of enterprise's willingness to disclose information and between the asymmetry index of investor relation (AIR) and the metrics describing the value of investors' expectations in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Publicly traded companies have a major influence over the indices of information asymmetry in relations to external shareholders. For this reason, for the purpose of this study an asymmetry index of investor relations (AIR) has been constructed. This metric represents a company's ability to convey information about its operations. AIR was based solely on the guidelines of value reporting as proposed in the IC Rating™ Model [Jacobsen et al. 2005]. Adopting the IC Rating Model as a basis for the AIR allowed to encompass all the information voluntarily disclosed by companies to the market, and not only the disclosures required by legal regulations. As the metrics describing the value of investors' expectations were used: cost of equity (CE), future EVA growth (FGV) and threshold market value added (threshold MVA). The study has been based on stock market data, financial reports, and an analysis of the information published on the websites of companies listed on the Warsaw Stock Exchange within the continuous trading system, and for which all data necessary for the relevant calculations were available. As it has been revealed there exist statistically significant correlations between asymmetry indicators and investors' expectations. Companies with a high willingness to disclose information are more capable of creating investors' expectations. There are also statistically significant correlations between the indicators that represent the level of information asymmetry in investor relations (AIR) and companies' results(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Black F., Jensen M., Scholes M., 1972, The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, [in:] Studies in the Theory of Capital Markets, ed. M. Jensen, Praeger, New York.
 • Boumoshleha A.S., Reeba D.M., 2009, Inside Directors, Managerial Competition and the Asymmetric Problem, Social Science Research Network, http://www.ssrn.com/abstract=674082.
 • Brav A., Heaton J.B., 2002, Competing theories of financial anomalies, Rev. Financ. Stud. 15(2), pp. 575-606.
 • Brealey R.A., Myers S.C., 2000, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston.
 • Brealey R.A., Myers S.C., 2003, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, Boston.
 • Cai J., Qian Y., Liu Y., 2008, Information asymmetry and corporate governance, Drexel College of Business Research Papers, no. 02, http://ssrn.com/abstract=1082589.
 • Chambers J., 2003, Value reporting: a bigger, more accurate picture than traditional financial reporting, Ivey Bus. J.
 • Clemente A.G., Labat B.N., 2005, Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/73a.pdf.
 • Cole B.M., 2004, The New Investor Relations. Expert Perspective on the State of the Art, Bloomberg Press, New York.
 • Cormier D., Ledoux M.J., Magnan M., Aerts W., 2009, Corporate governance and information asymmetry between managers and investors, Corp. Gov. 10(5), pp. 574-589.
 • Cwynar A., Cwynar W., 2002, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W., 2004, Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej, [in:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, eds. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 • Demsetz H., 1968, The cost of transactions, Q. J. Econ., pp. 20.
 • Derrig R.A., Orr E.D., 2003, Equity risk premium: expectations great and small, unpublished manuscript.
 • Eccles R.G., Herz R.H., Keegan M.H., Philips D.M.H., 2001, The Value Reporting Revolution: Moving Beyond Earnings Game, Willey, New York.
 • Edvinsson L., 1997, Developing intellectual capital at Scandia, Longe Range Planning 30, pp. 266-373.
 • Fama E.F., French K.R., 2002, The equity premium, J. Financ. 57, pp. 637-659.
 • Fernandez P., 2001, A definition of shareholder value creation, IESE Business School, http://www.ssrn.com.
 • Fernandez P., 2010, WACC: definitions, misconceptions and errors, http://ssrn.com/abstract=1620871.
 • Ferreira D., Rezende M., 2006, Corporate Strategy and Information Disclosure, London School of Economics & Political Science, London.
 • Ferreira S.D., Smith S., 2000, Investor Relations Activity in the Private Sector and Governmental
 • Level: a Way to Promote Investments, the George Washington University, Washington.
 • Filbeck G., Webb S.E., 2001, Information asymmetries, managerial ownership, and the impact of layoff announcements on shareholder wealth, Q. J. Bus. Econ. 40(2), pp. 31-48.
 • Garcia-Meca E., 2005, Bridging the gap between disclosure and use of intellectual capital information, J. Intellect. Cap. 6, pp. 427-440.
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
 • http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.
 • Huddart S., Ke B., 2007, Information asymmetry and cross-sectional determinants of insider trading, Contemp. Account. Res. 24(1), pp. 195-232.
 • Hutton A.P., Stocken P.C., 2006, Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecast, Dartmouth College, Hanover.
 • Jacobsen K., Hofman-Bang P., Reidar Nordby jr, 2005, The IC-RatingTM Model, [in:] The Management of Intellectual Capital, eds. A. Gasperini, A. DelBello.
 • Kim O., Verrecchia R.E., 1994, Liquidity and volume around earning announcements, J. Account. Econ. 17 (1-2), pp. 41-67.
 • Lev B., 2004, Sharpening the intangibles edge, Harvard Business Review, June, pp. 109, 210.
 • Lewellen J., Shanken J., 2002, Learning, asset pricing tests, and market efficiency, J. Financ. 57(3), pp. 1113-1145.
 • Marcus B., 2005, Competing for Capital: Investor Relations in a Dynamic World, Wiley & Sons, New York.
 • Merton R.C., 1987, A simple model of capital market equilibrium with incomplete information, J. Finan. 42(3) , pp. 483-510.
 • Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa.
 • Olsen E.E., 2002, VBM strategies an investor can love, J. Bus. Strateg. 23(6), pp. 14-19.
 • Pęsyk M., 2011, Kalkulacja kosztu kapitału, [in:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, eds. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 • Popławski W., 2003, Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, Organizacja i Kierowanie 1, pp. 59-75.
 • PricewaterhouseCoopers, 2007, Corporate reporting. Is it what investment professionals expect? International survey of investors' and analysts' views on the information that companies provide, November.
 • PricewaterhouseCoopers, 2008, Transparency versus returns: the institutional investor view of alternative assets, http://www.qrmo.com/pdf/PwC_alternatives_briefing.pdf, March.
 • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Ross J., Ross G., Dragonell N.C., Edvinsson L., 1998, Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, McMillan Business, London.
 • Rosses J.B., 2003, A Nobel Prize for asymmetric information: the economic contribution of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz, Rev. Polit. Econ. 15, pp. 3-21.
 • Sharpe W.F., 1964, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, J. Financ. 19(3), pp. 425-442.
 • Stewart G.B., 1994, The quest for value: a guide for senior managers, Business, Harper, New York.
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, W.W. Norton & Company, London.
 • Verrecchia R.E., 1983, Discretionary disclosure, J. Account. Econ. 5, pp. 179-194.
 • Verrecchia R.E., 1990, Information quality and discretionary disclosure, J. Account. Econ. 12, pp. 365-380.
 • Welch I., 2001, The equity premium consensus forecast revisited, Cowles Foundation discussion paper 1325/2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.