PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 319--330
Tytuł artykułu

Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją Policji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Leadership in the Process of Directing the Organization of the Police
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie w Policji, jako złożonej organizacji państwowej nastawionej na rosnące wymagania i aspiracje społeczne, musi opierać się na skutecznych i efektywnych koncepcjach przywództwa. Kierownictwo Policji stawiane jest przed coraz nowszymi wyzwaniami i wymaganiami związanymi z podejmowaniem decyzji strategicznych w warunkach niepewności i ryzyka. W artykule przedstawiono Policję jako organizację publiczną o strukturze hierarchicznej, która podporządkowuje zwierzchność przełożonych nad podwładnymi według gradacji stanowisk występujących w jej strukturze. Wskazując rolę przywództwa w procesie zarządzania w Policji, dokonano charakterystyki stylów kierowania i klasyfikacji pożądanych cech przywódczych. W artykule postawiono hipotezę, że rola przywództwa w organizacji publicznej jest znacząca i są takie cechy przywódcy i style kierowania, które są szczególnie korzystne w procesie zarządzania organizacjami o strukturach zhierarchizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Management of the Police, as a complex state organization focused on the growing demands and aspirations of society must be based on effective and efficient leadership concepts. Police management is posed against new challenges and requirements related to strategic decision making under uncertainty and risk. The article presents the Police as a public organization with a hierarchical structure, which surrenders sovereignty superiors, subordinates according to the gradation of posts appearing in its structure. Pointing to the role of lea in the management of the Police has been the characteristics of leadership styles and classifications desirable leadership qualities. The article hypothesized that the role leadership in public organizations is significant and there are qualities of leader and led styles that are particularly beneficial in the management of organizations with hierarchical structures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
319--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bielski M., Organizacje: istota, procesy, struktury, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 • Konarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Koźmiński A.K., Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltex, Warszawa 2013.
 • Letkiewicz A., Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menadżerskie w Policji, WSPol. Szczytno, Szczytno 2013.
 • Malinowski P., Działania lidera-dowódcy kluczem do efektywności organizacji zhierarchizowanej, [w:] W. Kieżuń, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, t. I, AON, Warszawa 2013.
 • Peter P., Northouse P., Northouse G., Leadership. Theory and Practice, Sege, London 2010.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolinelum, Wrocław 1978.
 • Rajchel K., Podstawy organizacji i zarządzania, WSPol. Szczytno, Szczytno 2001.
 • Rola-Jarzębowska A., Teoria złożoności przywództwa jako zintegrowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, [w:] E. Skrzypek (red.), Metody zarządzania zintegrowanego, UMCS, Lublin 2012.
 • Rostowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Schneider M., Somers M., Organizations as complex adaptive systems. Implications of complexity theory for leadership research, "The leadership Quarterly" 2006, vol. 17(4), Newark NJ,
 • Schrode W., Voich. Organization and management: Basic systems concepts, Irwin Homewood, Illinois 1974.
 • Ściborek Z., Analiza możliwości wykorzystania ogólnej teorii kierowania podczas podejmowania decyzji do działań bojowych, AON, Warszawa 1999.
 • Williams M., Przywództwo w świecie biznesu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Wolniak R., Cechy przywódcze managerów a doskonalenie zarządzania jakością, [w:] E. Skrzypek (red.), Metody zarządzania zintegrowanego, UMCS, Lublin 2012.
 • www.prawo.wiedza.diaboli.pl/wspolczesne-koncepcje-przywodztwa-a-funkcje-kierownika-i-or [dostęp: 23.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.