PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 331--341
Tytuł artykułu

Rola procesu współdziałania w zarządzaniu rodzinnym przedsiębiorstwem sektora turystyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Co-Operation in Family-Business Management within the Tourist Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna ekspansja złożoności procesów na rynku usług sektora turystyki, coraz bardziej uwidaczniające się powiązania z otoczeniem oraz dynamicznie zmieniające się warunki konkurowania w znaczący sposób wyznaczają kierunki zmian w sposobie rynkowej ekspansji rodzinnych przedsiębiorstw sektora turystyki. Zmiany te dotyczą w szczególności charakteru i sposobu ich wzajemnych relacji. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jednostki sektora turystyki coraz częściej zaczynają wchodzić w bezpośrednie lub pośrednie związki z innymi podmiotami gospodarczego rynku. Podejmowanie współdziałania z innymi uczestnikami gospodarczego rynku pozwala przede wszystkim rozszerzyć zasięg działalności rodzinnych przedsiębiorstw sektora turystyki oraz daje im możliwość wspólnego użytkowania potencjału regionu, na terytorium którego prowadzą swą rynkową ekspansję. W artykule autorka podjęła próbę określenia roli procesu współdziałania w zarządzaniu rodzinnym przedsiębiorstwem sektora turystyki. W opinii autorki podejmowanie szeroko rozumianego współdziałania jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw sektora MiŚP, których w sektorze rodzinnych pomiotów turystycznych jest zdecydowana większość. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern expansion of processes complexity in the tourist sector market, more visible links with surrounding and aggressively changing competitive conditions, significantly determine the directions of changes in the way of family-business market expansion within the tourist sector. The changes include, in particular, their character and kind of their relations. Taking into account the above aspects, entities of the tourist sector more frequently try to co-operate directly or indirectly with other parties of market economy. The undertaken co-operation with other partners of market economy allows them to use mutually the potential of the area where they run their market expansion. In the article the author tries to define the role of the co-operation process in family-business management within tourist sector. In the author's opinion undertaking of so call co-operation is in particularly significant for small and medium enterprises, which create vast majority in the tourist sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331--341
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Bibliografia
 • Bitkowska A., Żyłko W. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009.
 • Bosiacki J., Sikora J., Śniadek J., Wartecki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Chang J.F., Business Process Management Systems. Strategy and Implementation, Auerbach Publications, New York 2006.
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2002.
 • Davenport T., Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 • Johansson H.J., McHugh P., Pendlebury A.J., Wheeler W.A., Business: Process Reengineering Break Point Strategies for Market Dominance, John Wiley & Sons, New York 1993.
 • Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
 • Kosmaczewska J., Turystyczne sieci współpracy klastrowej jako przejaw przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, www.turystycznebadania.pl/_.../265-turystyczne sieci wspolp
 • Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Ekonomiczne problemy usług nr 56. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 596.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Peppard J., Rowland P., The Essence of Business Process Reengineering, Prentice Hall, London 1995.
 • Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1998. Poon A., Tourism, Technology and Competitive Strategies, CABI Publishing, Wallingford 1993.
 • Porter M.E., From Competitive Advantage to Corporate Strategy, "Harvard Business Review", maj 1987, nr 1.
 • Porter M.E., Managing value from competitive advantage to corporate strategy, "Harvard Business Review", May-June 1987.
 • Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
 • Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.