PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 412 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 343--355
Tytuł artykułu

Przestrzenne rozmieszczenie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Distribution of Public Private Partnership's Ideas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) są przedmiotem wielu badań i analiz realizowanych z ciągłą nadzieją, że uzyskane wyniki pomogą w implementacji pomysłów i napłynie wielka fala nowych projektów. Różnice między obietnicami realizacji projektów PPP a rzeczywistością są jednak ogromne, aczkolwiek nie dotyczą jedynie Polski. Wiele ważnych studiów poświęca się problemom współpracy między podmiotami prywatnymi i publicznymi w różnych państwach, ponieważ krajowe uwarunkowania instytucjonalne i wyjątkowość indywidualnych projektów tworzą skomplikowaną i wielowarstwową materię. Autorka stara się sklasyfikować problemy towarzyszące projektom PPP na podstawie literatury przedmiotu, a następnie koncentruje się na przestrzennym zróżnicowaniu pomysłów i projektów PPP. Celem prowadzonych badań jest wskazanie liderów i maruderów w zakresie inicjowania i realizowania projektów we współpracy z podmiotami prywatnymi oraz poszukiwanie źródeł odmiennej aktywności podmiotów publicznych szczebla lokalnego w uwarunkowaniach historycznych i społecznych. Autorkę interesuje także to, czy wpływ na badany problem ma stabilność lokalnej władzy wykonawczej(abstrakt oryginalny)
EN
Polish PPP projects are subject to many analyses and research studies with the persistent hope that findings help activate new ideas in a form of big tide of PPP projects. The differences between promises about Public Private Partnership projects and their real implementation are not Polish case only. Very interesting and important scientific studies about public and private cooperation problems have been done in many countries because national institutional factors and the uniqueness of individual projects create complex and difficult conditions for both parties of PPP. The author presents the classification of problems with the creation of PPP and long-term cooperation in this form based on the international and Polish literature. Having this background the author focuses on the spatial distribution of the PPP projects and ideas in Poland. The aim of the research is to identify leaders and laggards in terms of initiating and implementing projects in cooperation with private entities and the search for sources of different activities of public entities at the local level in historical and social conditions. The author is also interested whether the stability of the local executive has an impact on the studied problem(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • A new approach to public private partnerships, 2012, HM, London.
 • Bartkowski J., 2003, Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Bednarek-Szczepańska M., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 573-597.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 19 November 2009 Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships (COM(2009) 615).
 • European Commission, 2003, Guidelines for successful public private partnerships, March.
 • Hausner J. (red.), 2013, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., 2012, Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Hodge G., Greve C. (red.), 2005, The Challenge of Public-Private Partnerships. Learning from International Experience, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Hryniewicz J.T., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Moszoro M. (red.), 2000, Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, Municipium, Warszawa.
 • Noniewicz C., 2008, Historia gospodarcza ziem polskich pod zaborami, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. 2006 nr 125, poz. 866.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. 2006 nr 125, poz. 868.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2006 nr 125, poz. 867.
 • Sokół A., 2011, Kulturowe uwarunkowania rozwoju wiedzy w regionach Polski, [w:] Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 313-330.
 • Sztompka P., 2009, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009 nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane i usługi, Dz.U. 2009 nr 19, poz. 101 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.