PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 81--94
Tytuł artykułu

Paradoksy kultury organizacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradoxes of Organizational Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie paradoksalnej natury kultury organizacyjnej w aspekcie dychotomicznych poglądów na jej temat. W pierwszej części zostaną wskazane sprzeczne stanowiska przedstawicieli nurtu kulturowego. Część druga poświęcona jest antynomicznym poglądom w obszarze: a) diagnozowania kultury organizacyjnej w zakresie jawnych vs ukrytych jej składników, b) kształtowania i zmieniania kultury drogą ewolucji vs rewolucji, c) typologii kultur w kategoriach siły vs słabości. Trzecia część prezentuje wyniki badań w analizowanym obszarze. Istotną konkluzją jest teza o konieczności balansowania pomiędzy dychotomiami kulturowymi jako warunku rozwoju organizacji. Opracowanie jest wynikiem studiów literatury przedmiotu oraz doświadczeń własnych autora jako wykonawcy projektów utrzymanych w optyce przywoływanej tutaj perspektywy badawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The issues taken in the paper are rooted in culture stream in management. An important issue is to show the paradoxical nature of organizational culture in terms of dichotomous views on it. The paper consists of three parts concerning respectively: (1) different views of researchers in the cultural stream in management, (2) antinomian views on: a) cultural diagnosis in terms of formal vs. informal components, b) revolutionary vs. evolutionary organizational change, c) strong vs. weak organizational cultures' type, and (3) the results of the research in analyzed area. The overarching key finding of the profound considerations encompassed in the paper is that the organization needs to balance between cultural dichotomies, as a condition of development. The paper is a result of literature studies and author's research experience connected with participating in projects maintained in culture optics.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andriopoulos C., Lewis M.W., 2009, Exploatation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation, Organization Science, 20(4), s. 696-717. Armour M., 2010, Leadership, Corporate Culture, and Paradox, Leader Perfect Newsletter, March 15. Astley W.G., Van de Ven A.H., 1983, Central perspectives and debates in organizational theory, Ad-ministrative Science Quarterly, no. 28.
 • Burell G., Morgan G., 1979, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 • Clegg S.R., Vieira da Cunha J., Pina e Cunha M., 2002, Management paradoxes: A relational view, Human Relations, 55(5), s. 483-503.
 • Czarniawska-Joerges B., 1991, Culture is the medium of life, [w:] Frost P.J., Moore L.F., Lois M.R., Lundberg C.C., Martin J. (eds.), Reframing Organizational Culture, Sage, CA, Beverly Hills.
 • Deal T.E., Kennedy A.A., 1982, Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts.
 • Eastman W., Bailey J.R., 1998, Mediating the fact-value antinomy: Patterns in managerial and legal rhetoric, 1890-1990, Organization Science, vol. 9, no. 2 (March-April), s. 232-245.
 • Ebers M. (red.), 1997, The Formation of Interorganizational Networks, Oxford University Press, Oxford.
 • French W.L., Bell C.H., 1978, Organization Development, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New York.
 • Gagliardi P., 1986, The creation and change of organizational cultures: A conceptual framework, Organization Studies, no. 2.
 • Geertz C., 1979, Interpretation of Cultures, Basic Books, New York.
 • Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R.L., 1979, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 • Kostera M., Kownacki S., Szumski A., 1998, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R., 2014, Granica chaosu i tradycyjnego porządku, [w:] Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 17-25.
 • Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Wydawnictwo PWE, Wrocław.
 • Lambert T., 1998, Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań: Zmiana kultury w świecie postindustrialnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Maanen J.V., Barley S.R., 1985, Cultural organization: fragments of a theory, [w:] Frost P.J., Moore L.F., Louis M.R., Lundberg C.C., Martin J. (eds), Organizational Culture, Sage, Beverly Hills.
 • Martin J., 1992, Cultures in Organizations: Three perspectives, Oxford University Press, New York.
 • Martin J., Meyerson D., 1987, Cultural change: An integration of three different views, Journal of Management Studies, no. 24.
 • O'Reilly C., Tushman M., 2008, Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator's dilemma, [w:] Brief A.P. & Staw B.M. (eds), Research in Organizational Behavior, vol. 28, Elsevier, Amsterdam, s. 185-206.
 • Pascale R.T., 1991, Managen auf Messers Schneide. Spannungen im Betrieb kreativ nutzen, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg im Breisgau.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 1982, In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies, Harper and Row Publishers, New York.
 • Robbins S.P., 2000, Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Sathe V., 1983, Implications of corporate culture, Organizational Dynamics, no. 12.
 • Schein E.H., 1985, Organizational Culture and Leadership. A dynamic view, Jossey-Bass Pub., CA, San Francisco.
 • Scholz C., Hofbauer W., 1990, Organisationskultur. Die vier Erfolgsprinzipien, Gabler, Wiesbaden.
 • Schultz M., 1995, On Studying Organizational Cultures: Diagnosis and understanding, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Smircich L., 1983, Concepts of culture and organizational analysis, Administrative Science Quarterly, no. 3.
 • Smircich L., 1983/1987, Studying organizations as cultures, [w:] Morgan G. (ed.), Beyond Method: Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills - London - New Delhi.
 • Stańczyk S., 2014, Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, PN nr 363, Management Forum nr 5, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk S., 2008, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk S., Sus A., 2014, Uwarunkowania trwania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska, raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm), http://www.did.edu.pl/badaniango/pdf/Raport-z-badan-dolnoslaskich-NGO.pdf, dostęp: 26.01.2016.
 • Steinmann H., Kamiński R., 2001, Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, Organizacja i Kierowanie, nr 3(105).
 • Steinmann H., Schreyögg G., 1998, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Turner B.A., 1986, Sociological aspects of organizational symbolism, Organization Studies, no. 2.
 • Wendell L., French L., Bell C.H. Jr, 1984, Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, vol. 3, Englewood Cliffs, New York.
 • Zgud J., Pacek M., 2002, Od słów do czynów, czyli zadania menedżera w sytuacji przeprowadzania zmian w firmie, część 1, Personel, 16-30 kwietnia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.