PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 (235) | 26--34
Tytuł artykułu

Liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi - główne problemy

Warianty tytułu
The Liberalisation of Trade in Environmental Services - Key Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szacuje się, że w 2010 r. światowe przychody z handlu usługami prośrodowiskowymi wyniosły blisko 506 mld USD. W ujęciu sektorowym największy udział w tych przychodach miały usługi z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, a następnie gospodarowanie odpadami stałymi (w tym niebezpiecznymi). Największe przychody ze świadczenia usług prośrodowiskowych osiągnęły kraje rozwinięte - Stany Zjednoczone, Europa i Japonia. Liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi jest szeroko dyskutowana na forum międzynarodowym. W dyskusjach wskazuje się m.in., że omawiany sektor jest trudny do scharakteryzowania, przede wszystkim z powodów klasyfikacyjnych. O sposobie definiowania usług prośrodowiskowych decyduje kilka czynników, w tym wprowadzenie nowych przepisów regulujących zarządzanie zanieczyszczeniami, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw, a także tendencje prywatyzacyjne i liberalizacyjne, które pobudzają popyt sektora prywatnego na usługi prośrodowiskowe. Celem artykułu jest wskazanie głównych problemów związanych z uzgodnieniem stanowisk różnych państw zainteresowanych liberalizacją handlu usługami prośrodowiskowymi. Omówiono w nim trudności definicyjne, jak również problemy z ustaleniem takiego wykazu usług, który byłby do zaakceptowania przez wszystkie strony zainteresowane ich liberalizacją. W konkluzji wskazuje się, że pełne pogodzenie stanowisk rządów poszczególnych państw, różnych grup społecznych, organizacji non-profit i środowisk biznesowych jest prawie niemożliwe. Uzgodnienie stanowisk będzie z pewnością wymagać kompromisów i ustępstw ze strony wszystkich negocjujących stron. (abstrakt oryginalny)
EN
It is estimated that in 2010 global revenues from trade in environmental services amounted to nearly 506 billion USD. Water and wastewater services represented the largest share of global sectoral revenues, followed by solid and hazardous waste services. Overall, developed countries: the United States, Europe, and Japan account for the vast majority of global revenues in the environmental services sector. The liberalisation of trade in environmental services is widely discussed on international fora. It is stressed that the sector is difficult to characterise, primarily because of classification problems. The definition of environmental services is determined by several factors, including the introduction of new rules governing the management of pollution, the growing awareness of ecological issues among communities as well as trends in privatisation and liberalisation, which stimulate private sector's demand for environmental services. The aim of the article is to show why reconciliation of the positions of different countries interested in the liberalisation of trade in environmental services is so problematic. It discusses the difficulties with definition and the list of services acceptable to all countries interested in the liberalisation of the services in question. In conclusion, it is pointed out that a full reconciliation of the positions of national governments, various social groups, non-profit organisations and business circles is hardly possible. It will certainly require compromises and concessions from all negotiating parties. Keywords: liberalisation of trade in services, environmental services, environmental infrastructure services, environmental non-infrastructure services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--34
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
  • R. Vossenaar, The APEC List of Environmental Goods. An Analysis of the Outcome&Expected Impact, ICTSD Programme on Trade and Environment, June 2013, s. 8.
  • M. Geloso Grosso, Regulatory Principles for Environmental Services and the General Agreement on Trade Services, ICTSD, Issue Paper No. 6, December 2007, s. 1.
  • World Bank, Reforming Infrastructure. Privatization, Regulation, and Competition, IBRD, World Bank, Washington DC, 2004.
  • Synergies between trade in environmental services and trade in environmental goods, OECD Trade and Environment, Working Paper No. 2005-01, COM/ENV/TD(2004)23/FINAL, s. 6.
  • B. Fliess, J. Kim, Trade and Environment, Working Paper 2007- 02, Part I, OECD, 2007.
  • N. Dihel, Understanding Trade in Environmental Services: Key Issues and Prospects, (w:) O. Cattaneo, M. Engman, S. Saez, R. Stern, International Trade in Services: New Trends and opportunities for Developing Countries, World Bank, Washington D.C., 2010, s. 329.
  • J.A. Kim, Facilitating Trade in Services Complementary to Climate-friendly Technologies, ICTSD Programme on Trade and Environment, Environmental Goods and Services Series, Issue Paper No. 15, October 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.