PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 118 | 144
Tytuł artykułu

Planowanie i rynek w RWPG. Geneza niepowodzenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Planning and Market In Economic Integration of the CMEA Countries Selected Problems and Evaluations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce socjalistycznej próbowano wykorzystywać dwa podstawowe składniki systemowe: planowanie i rynek. Literatura na ten temat jest bardzo duża i nie będę jej tu przytaczał. Praca poświęcona jest jedynie tym obszarom planowania i rynku, które miały być wyposażone w aspekty integracyjne i które miały praktyczne zastosowanie w integracji krajów RWPG bądź też były przedmiotem szerokiej dyskusji naukowej i publicystycznej. Warto jednak przypomnieć, że w słynnej dyskusji radzieckiej w latach dwudziestych podstawowym jej wątkiem był dylemat: "plan czy rynek"? Z kolei w polskiej dyskusji na ten temat w latach sześćdziesiątych pytanie brzmiało: ile planu, a ile rynku? Natomiast pod koniec istnienia gospodarki socjalistycznej (1988-1989) - jaki plan i jaki rynek? W niniejszej pracy przeprowadzam interpretację ewolucji wykorzystania planowania i niektórych elementów mechanizmu rynkowego w realizacji integracji ekonomicznej krajów RWPG oraz odnotowuję pożądaną relację: planowanie rynek, jaką w latach 1988-1989 dostrzegano. (fragment tekstu)
EN
This work deals with interpretation of the evolution in use of planning and market mechanism in development of economic integration of the CMEA member countries. The author attempts to determine relationships between coordination o f national plans carried out within this grouping and international planning, as well as the place held by the agreed plan of multilateral integration undertakings and long-term cooperation programmes in the CMEAs integration.(original abstract)
Rocznik
Tom
118
Strony
144
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ausch S., Theory and Practice of SMEA Cooperation, Budapeszt 1972.
 • Basiuk J., Jaroszyńska M. , Krawczyk В., Ceny handlu zagranicznego na rynku krajów RWPG, Warszawa 1975.
 • Bielajew J., Siemionowa L., Integracja socjalistyczna a gospodarka światowa, Warszawa 1975.
 • Bilski J., Europejski System Walutowy, cele, mechanizmy, konsekwencje dla suwerenności walutowej EWG, Łodź 1989.
 • Bobrowski C., Planowanie gospodarcze. Problemy podstawowe, Warszawa 1981.
 • Bobrowski C., U źródeł planowania socjalistycznego. Analiza doświadczeń radzieckich, Warszawa 1967.
 • Bogomołow O.T., Teoria i metodologia międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy. Warszawa 1972.
 • Bombera Z., Międzynarodowe organizacje gospodarcze krajów RWPG, Warszawa 1979.
 • Bożyk P., Korzyści z międzynarodowej specjalizacji produkcji krajów RWPG, Warszawa 1972.
 • Bożyk P., RWPG. Ekonomiczny mechanizm współpracy, Warszawa 1970.
 • Bożyk P., Czepurko A. , Góra S., Prognozowanie rozwoju rynku RWPG, Warszawa 1972.
 • Bożyk P., Grabska W., Łytko M., Integracja a współpraca gospodarcza w Europie, Warszawa 1972.
 • Bożyk P., Guzek M., Teoria integracji socjalistycznej, Warszawa 1977.
 • Bożyk P., Wojciechowski B., Handel zagraniczny Polski 1945-1969, Warszawa 1971.
 • Budziszewski S., Waleszko M., Ekonomiczne problemy współpracy naukowo-technicznej krajów RWPG, Warszawa 1985. Ceny na światowym rynku socjalistycznym, Warszawa 1968.
 • Ciamaga L., Od współpracy do integracji. Zarys organizacji i działalności RWPG w latach 1949-1964, Warszawa 1965.
 • Csikos-Nagy B., Socialist Economic Policy, Budapeszt 1973.
 • Deniszczuk M. , Derbin K., Koordynacja planów gospodarczych krajów RWPG, Warszawa 1972.
 • Drabowski E., Kursy walutowe w ekonomice współczesnego kapitalizmu, Warszawa 1972.
 • Drabowski E., Pieniądz światowy w kapitalizmie, Warszawa 1976.
 • Drabowski E., Rubel transferowy - międzynarodowa waluta krajów RWPG, Warszawa 1974.
 • Drabowski E., Teorie kursu walutowego, Warszawa 1981. Efektywność handlu zagranicznego, red. P. Bożyk i W. Trzeciakowski, Warszawa 1969.
 • Fedorowicz Z., Ceny i akumulacja finansowa w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1971.
 • Fedorowicz Z., Finanse w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1974.
 • Fiumelde H., Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Studium prawno-międzynarodowe, Warszawa 1967.
 • Glikman P., Rachunek ekonomiczny we współpracy krajów RWPG w dziedzinie inwestycji, Warszawa 1970.
 • Gorbaczow M., Przebudowa i nowe myślenie, Warszawa 1988.
 • Gora S., Knyziak Z., Międzynarodowa specjalizacja produkcji krajów RWPG, Warszawa 1971.
 • Grabowski Z., Wprowadzenie do nauki o pieniądzu, Warszawa 1975.
 • Greta M., Licencje we współpracy naukowo-technicznej Polski z wysoko rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej, (maszynopis), UŁ 1988.
 • Guzek M., Metody programowania międzynarodowej specjalizacji produkcji krajów RWPG, Warszawa 1975.
 • Guzek M., Międzynarodowa integracja gospodarcza w socjalizmie, Warszawa 1971.
 • Gwiaździński J., Hutnictwo żelaza i stali krajów RWPG. Problemy rozwoju i współpracy, Warszawa 1972.
 • Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych, red. P. Bożyk, wyd. I, Warszawa 1970, wyd. II, Warszawa 1974.
 • Iskra W. , Kisiel H., RWPG. Integracja gospodarcza, Warszawa 1971.
 • Jakubowski J., Międzynarodowe organizacje gospodarcze krajów R WPG. Zagadnienia prawne, Warszawa 1980.
 • Juchymiuk Z., Kurs walutowy w RWPG, Wrocław 1986.
 • Kamecki Z. , Sołdaczuk J., Sierpiński W., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1971.
 • Klawe A. J., Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, Warszawa 1977.
 • Kleer J., Integracja gospodarcza w RWPG, Warszawa 1978.
 • Kohlmey G., Entwicklungsprobleme des sozialistischen Weltwirtschaftssystems, Berlin 1958.
 • Kompleksowe programy rozwoju w krajach RWPG, Warszawa 1978.
 • Komai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, Warszawa 1977.
 • Komai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
 • Komai J., Wzrost, niedobór, efektywność. Makroekonomiczny model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1986.
 • Krynicki J., Kronsjo T. , Zawada Z., Ekonomika handlu zagranicznego, Warszawa 1972.
 • Kulczycki M., Kurs walutowy w systemie kierowania handlem zagranicznym, Warszawa 1979.
 • Kunz W., Grundfragen der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit der Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW ) , Berlin 1964.
 • Lange О., O socjalizmie i gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1966.
 • Lutkowski K., Współczesny międzynarodowy system walutowy, Warszawa 1983.
 • Madej T., Ekonomiczne problemy specjalizacji i kooperacji w przemyśle krajów RWPG, Warszawa 1972.
 • Makarczyk J., Finansowanie rozwoju gospodarczego w systemie Narodów Zjednoczonych. Studium prawno-międzynarodowe, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 • Marks K., Kapitał, t . 3, cz. I, Warszawa 1957.
 • Marszałek A., Integracja ekonomiczna krajów RWPG a stosunki międzynarodowe. Geneza niepowodzenia, Łódź 1991.
 • Marszałek A., Mechanizmy i narzędzia integracji gospodarczej krajów RWPG, Warszawa 1981. Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Warszawa 1964.
 • Miastkowski L., Ceny nowych wyrobów. Zasady ustalania, Warszawa 1978.
 • Miastkowski L., Pionowe i poziome układy cen wyrobów przemysłowych, Warszawa 1971. Międzynarodowa waluta socjalistyczna krajów RWPG, Warszawa 1974.
 • Monkiewicz J., Licencje. Mity a rzeczywistość, Warszawa 1983.
 • Mujżel J., Przedsiębiorstwo socjalistyczne a rynek, Warszawa 1966.
 • Mujżel J., Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1963.
 • Najnigier B., Efektywność handlu zagranicznego a intensywny rozwój gospodarczy, Warszawa 1970.
 • Novozámský J., Vyrovnávaní ekonomické úrovnč zemi RVHP, Praha 1964.
 • Nykryn J., Międzynarodowa kooperacja przemysłowa, Warszawa 1975.
 • Orłowski M., Kursy walutowe-pieniądz-kapitał, Warszawa 1972.
 • Orłowski M., Problematyka walutowa, Warszawa 1971.
 • Polaczek S., Integracja gospodarcza' krajów socjalistycznach a handel zagraniczny Polski, Warszawa 1971.
 • Polaczek S., Międzynarodowy rynek socjalistyczny, nowy typ współpracy, Warszawa 1978.
 • Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1970.
 • Procesy międzynarodowej integracji ekonomicznej krajów EWG i RWPG. Podobieństwa i różnice, red. A. Marszałek, Łódź 1980.
 • Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej, red. A. Marszałek i J. Saryusz-Wolski, t . 1 i 2, Łódź 1986.
 • Rączkowski S., Międzynarodowe stosunki finansowe, Warszawa 1979.
 • Reforma mechanizmu gospodarczego na Węgrzech, red. I. Friss, Warszawa 1971.
 • Rutkowska L., Rutkowski J., Problemy współczesnej gospodarki światowej, Warszawa 1983.
 • Samojlik B., Kierunki handlu z zagranicą, Warszawa 1971.
 • Socjalistyczna integracja gospodarcza. Zasady, formy , przejawy, red. Z. M. Klepacki, Warszawa 1974.
 • Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1983.
 • Stalin J., Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa 1953.
 • Studentowicz K., Reforma światowego systemu walutowego, Warszawa 1980.
 • Stymulatory rozwojowe w procesach integracyjnych krajów EWG i RWPG. Podobieństwa i różnice, red. A . Marszałek, Łódź 1982.
 • Światowa gospodarka socjalistyczna. Zagadnienia ekonomii politycznej, red. O. T. Bogomołow, Warszawa 1987.
 • Trzeciakowski W., Modele pośredniego kierowania gospodarką planową w sterowaniu handlem zagranicznym, Warszawa 1975.
 • Usienko E., Formy regulirowanija socyalisticzeskogo mieżdunarodnogo razdielenija truda, Moskwa 1965.
 • Vincze I., Międzynarodowy system walutowy RWPG, Warszawa 1981.
 • Wasilkowski A . , Socjalistyczna integracja gospodarcza. Zarys problematyki prawnej, Warszawa 1974.
 • Wesołowski J., Kurs walutowy w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1975.
 • Wesołowski J., Równowaga i wyrównanie bilansu dewizowego, Warszawa 1970.
 • Wesołowski J., System walutowy krajów RWPG, Warszawa 1977.
 • Zabielski K., Wielobiegunowy świat finansów międzynarodowych. Warszawa 1991.
 • Zajda J., Międzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 1971.
 • Zarys teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, red. J. Mujżel i A. Marszalek, Warszawa 1980.
 • Bajbakow N. K., Długookresowe programy kierunkowe nowym etapem rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej państw członkowskich RWPG, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 10.
 • Basiuk J., Ceny a kurs walutowy, "Finanse" 1974, nr 2.
 • Basiuk J., Powiązania kursów walut i system cen krajów RWPG, "Problemy Handlu Zagranicznego" 1975, nr 5.
 • Bogomołow O. T., Dwa typy międzynarodowej integracji gospodarczej, omówienie w: "Biuletyn Ekonomiczny" 1975, nr 893.
 • Budziszewski S., Planowanie współpracy naukowo-technicznej w RWPG (Rola programów kierunkowych i uzgodnionego planu współpracy), "Gospodarka Planowa" 1979, nr 4.
 • Ceburakow M. , Kormnow J., Doskonalenie zarządzania integracją gałęziową krajów R WPG, "Woprosy Ekonomiki" 1973, nr 7 (tłum. Instytutu Finansów).
 • Csikos-Nagy B., Problemy walutowe i cenowe socjalistycznej integracji gospodarczej, "Gospodark Planowa" 1969, nr 4.
 • Deniszczuk M., Koordynacja planów w procesie realizacji celów socjalistycznej integracji gospodarczej krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 1.
 • Doskonalenie wspólnej działalności planistycznej krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 5.
 • Długosz S., Jaką drogą pójdzie rozwój RWPG'/, "Gospodarka Planowa" 1988, nr 4-5.
 • Drabowski E., Problemy wymienialności walut krajów RWPG, "Handel Zagraniczny" 1974, nr 2.
 • Drabowski E., Rubel transferowy a kursy walutowe krajów RWPG, "Wektory" 1973, nr 5.
 • Faddiejew N. W., Uzgodniony plan wielostronnych przedsięwzięć integracyjnych krajów członkowskich
 • RWPG ważnym etapem ich wspólnego planowania, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 5.
 • Funkcje cen i ich system racjonalny. Materiały sympozjum naukowego, Warszawa 1975.
 • Gadomski M. , Lutoborski T., System rozliczeń wzajemnych krajów RWPG, "Problemy Handlu Zagranicznego" 1975, nr 5.
 • Georgijew G., Długookresowe programy kierunkowe jako ważna podstawa dalszego rozszerzania współpracy LRB z bratnimi krajami socjalistycznymi, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 10.
 • Kalecki M. , Polaczek S., Uwagi w sprawie metody ustalania cen surowców podstawowych. "Gospodarka Planowa" 1957, nr 4 .
 • Kamecki Z., Integracja gospodarcza krajów RWPG i możliwości rozwoju handlu Wschód-Zachód, "Sprawy Międzynarodowe" 1973, nr 9.
 • Kemper M. , Kirsten J., Tragen des gemeinsamen Leitungsmechanismus, "Staat und Recht" 1965, nr 1.
 • Kemper M. , Kirsten J., Rechtsfragen der neuen Etappe internationaler ökonomischen zwischen den Mitgliedstanten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, "Staat und Recht" 1962, nr 12.
 • Kisiel H., O nową rolę Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, "Życie Gospodarcze" 1970, nr 21.
 • Knyziak Z., Elementy planowania międzynarodowego w narodowych planach gospodarczych, "Gospodarka Planowa" 1975, nr 3.
 • Knyziak Z., Rola systemu cen handlu zagranicznego i cen wewnętrznych w procesie integracji gospodarczej krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1968, nr 5.
 • Knyziak Z., Rozwój form wspólnej działalności planistycznej krajów członkowskich RWPG, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 10.
 • Krok ku wymienialności walut w RWPG, "Rynki Zagraniczne" 1988, nr 28.
 • Kuniński R., Reformy gospodarcze w krajach RWPG a ekonomiczny mechanizm integracji, "Rynki Zagraniczne" 1988, nr 36 i 38.
 • Miastkowski L., Socjalistyczna cena produkcji, "Ekonomista" 1976, nr 1.
 • Murgescu C., Recenzja pracy W. Kunza: Grundfragen der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit dr Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (GRW ), "Viata Economica" 1964, nr 23.
 • Nowe horyzonty postępu naukowo-technicznego krajów RWPG, "Planowoje Chozjajstwo" 1984, nr 4 (wypowiedź W. Syczewa), omówienie w: "Biuletyn Ekonomiczny" 1986, nr 1491-2, cz. 2.
 • Nykryn J., Dwoji profil multinarodnich podniku, "Zahranični Obchod" 1971, nr 10.
 • Osiecki Z., Wieloletnie kierunkowe programy współpracy krajów - strategiczne działania do 1990 r., "Handel Zagraniczny" 1977, nr 4.
 • Paralut M., Pojęcie systemu i mechanizm ekonomiczny w teorii marksistowsko-leninowskiej, "Revista Economica" 1975, nr 12, 13, przedruk w tłumaczeniu, w: "Biuletyn Ekonomiczny" 1975, nr 911.
 • Polaczek S., Problemy systemu cen w handlu między krajami socjalistycznymi, "Gospodarka Planowa" 1967, nr 8-9.
 • Polaczek S., Zdanowicz J., Wielostronna współpraca naukowa krajów socjalistycznych, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 9.
 • Problemy monetarno-walutowe, materiały konferencyjne, Warszawa 1973.
 • Problemy współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych. "Prace Instytutu Planowania" 1968, nr 8.
 • Prokudin W. A., Metody realizacji Kompleksowego programu postępu naukowo-technicznego RWPG, "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 1.
 • Przedsiębiorstwo międzynarodowe jako forma integracji socjalistycznej, materiały konferencyjne, Łodź 1974.
 • Put i i mietody kompleksnogo sowierszenstwowania siestiemy ceno obrazowania w torgowłe stran-czlenow SEW (materiał powielony), Moskwa 1975.
 • Recenzja pracy J. Novozámský'ego: Vyrovnávaní ekonomické úrovnč zemi RVHP, "Lupta de Clasa", styczeń 1965.
 • Rutkowski J., Mechanizmy współpracy międzynarodowej a ekonomiczny mechanizm współpracy krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 5.
 • Rutkowski J., Koncepcja unii walutowej krajów socjalistycznych, "Sprawy Międzynarodowe" 1973, nr 12.
 • Rutkowski J., Miejsce Polski w międzynarodowym postępie naukowo-technicznym, "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 5.
 • Rutkowski J., Zagraniczne inwestycje и1 Polsce?, "Wektory" 1986, nr 4. RWPG przed ważnymi decyzjami integracyjnymi, "Rynki Zagraniczne" 1988, nr 59.
 • Sołdaczuk J., System cen w obrotach międzynarodowych krajów socjalistycznych a problemy socjalistycznego międzynarodowego podziału pracy, "Ekonomista" 1966, nr 1.
 • Stancew D., Konieczność zbliżenia systemów cen wewnętrznych krajów członkowskich RWPG, "Ikonomiczeskaja Misył" 1972, nr 6 (tłum. Instytutu Finansow).
 • Starzyk K., Wieloletnie kierunkowe programy współpracy krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 10.
 • Szatajda Z., Perspektywy współpracy naukowo-technicznej krajów socjalistycznych, "Nasze D r o g i " 1 9 8 6 , nr 12.
 • Szalamanow S., Jedność narodowych i internacjonalistycznych interesów gospodarczych w kompleksowym programie RWPG, "Ikonomiczeskaja Misył" 1971, nr 9, przedruk w tłumaczeniu, w: "Biuletyn Ekonomiczny" 1972, nr 744.
 • Šedivý Z., Współpraca CSRS z krajami RWPG w dziedzinie przygotowania planów na okres po roku 1980, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 10.
 • Tarnowskij O., Tworzenie zjednoczonego socjalistycznego rynku, maszynopis powielony (tłum. Instytutu Finansów).
 • Trzeciakowski W., Model optymalizacji bieżącej polityki kierunkowej w handlu zagranicznym, "Gospodarka Planowa" 1960, nr 8, 9.
 • Usienko E., O juridiczeskoj prirodie riekomiendacyj Sowiet a Ekonomiczeskoj Wzaimopomoszczi, SGP 1963, nr 12.
 • Valouch J., Wybrane problemy metodologiczne koordynacji narodowych planów gospodarczych państw członkowskich RWPG na obecnym etapie, "Zahranični Obchod" 1983, nr 1, omówienie w: "Biuletyn Ekonomiczny" 1983, nr 1325-1326/18.
 • Vincze I., Poglądy na temat wielostronnego zrównoważenia międzynarodowych obrotów towarowych oraz zwiększenia roli wspólnej waluty we wspólnocie krajów RWPG, "Penzugyi Szemle" 1974, nr 6 (tłum. Instytutu Finansow).
 • Vincze I., Rola pieniądza w stosunkach gospodarczych między krajami R WPG, "Penzugyi Szemle" 1973, nr 5 (tłum. Instytutu Finansow).
 • Wasiliew W., Wspólne planowanie poszczególnych gałęzi przemysłu i dziedzin produkcji w krajach RWPG, "Ekonomiczeskije Nauki" 1974, nr 12, omówienie w: "Biuletyn Ekonomiczny 1975, nr 896.
 • Wasilkowski A., Koordynacja planów a modele wspólnego planowania krajów R WPG, "Państwo i Prawo" 1970, nr 7.
 • Wesołowski J., Stosunki walutowo-finansowe w integracji gospodarczej krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 1.
 • Zabielski E., Kurs walutowy a system cen wewnętrznych w gospodarce socjalistycznej, "Finane" 1973, nr 7.
 • Zieliński J., Kompleksowy program postępu naukowo-technicznego krajów RWPG (po dwóch latach), "Rynki Zagraniczne" 1988, nr 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.