PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 249 | 36--48
Tytuł artykułu

Podejście sieciowe w logistyce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Network Approach in Logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec rosnącej popularności sieci międzyorganizacyjnych podejście sieciowe zyskuje coraz szersze grono zwolenników w naukach o zarządzaniu. Jednakże stan wiedzy z zakresu założeń koncepcyjno-metodologicznych, a także stopień zaawansowania badań nad sieciami w poszczególnych subdyscyplinach nauk o zarządzaniu jest dość zróżnicowany. Celem artykułu jest integracja dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego podejścia sieciowego budowanego symultanicznie, aczkolwiek w dużej mierze niezależnie w dwóch subdyscyplinach nauk o zarządzaniu, tj. zarządzaniu strategicznym i logistyce. Rozważania prowadzone są z perspektywy możliwości zastosowania w logistyce opracowanych na gruncie zarządzania strategicznego podstawowych założeń, wyróżników oraz metod badania sieci. Dodatkowo w artykule przybliżono możliwości zastosowania analizy sieciowej (analizy strukturalnej, analizy sieci społecznych) w przyszłych - zarówno stosowanych, jak i podstawowych - badaniach z zakresu logistyki.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the growing popularity of interorganizational networks the network approach attracts greater attention of scholars from management science. Nevertheless, our knowledge about both conceptual and methodological frames of this approach, as well as the level of advancement of research on business networks among particular sub-disciplines of management science differ significantly. Given the above, this paper's aim at integration of prior knowledge about network approach developed simultaneously, however independently, in two particular sub-disciplines of management science, namely strategic management and logistics. Our considerations adopt the perspective of possible applications of theoretical and conceptual assumptions developed in strategic management in the area of research on networks in logistics. Furthermore, this paper outlines some opportunities for application of network analysis (social network analysis, SNA, structural analysis) in future - basic and applied - research grounded in logistics.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Anklam P. (2007), Net Work. A Practical Guide to Creating and Sustaining Networks at Work and in the World, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Bellamy M.A., Basole R.C. (2013), Network Analysis of Supply Chain Systems: A Systematic Review and Future Research, "Systems Engineering", No. 16(2).
 • Borgatti S.P., Li X. (2009), On Social Network Analysis in a Supply Chain Context, "Journal of Supply Chain Management", No. 45(2).
 • Carley K.M. (2003), Dynamic Network Analysis [w:] R. Breiger, K.M. Carley, P. Pattison (eds.), Dynamic Social Network Modeling and Analysis: Workshop Summary and Papers, Committee on Human Factors, National Research Council, Washington.
 • Carter C.R., Ellram L.M., Tate W. (2007), The Use of Social Network Analysis in Logistics Research, "Journal of Business Logistics", No. 28(1).
 • Chen I.J., Paulraj A., Lado A.A. (2004), Strategic Purchasing, Supply Management, and Firm Performance, "Journal of Operations Management", No. 22(5).
 • Choi T.Y., Dooley K.J., Rungtusanatham M. (2001), Supply Networks and Complex Adaptive Systems: Control Versus Emergence, "Journal of Operations Management", No. 19(3).
 • Choi T.Y., Hong Y. (2002), Unveiling the Structure of Supply Networks: Case Studies In Honda, Acura, and DaimlerChrysler, "Journal of Operations Management", No. 20(5).
 • Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J.D. (1997), Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics, "The International Journal of Logistics Management", No. 8(1).
 • Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w Naukach o Zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(161).
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2015), "Droga po strukturze" - od strategii współdziałania do strategii sieci, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 32.
 • Håkansson H., Snehota I. (1989), No Business in an Island: The Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Management", nr 5(3)
 • Jędrysik P. (2010), Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Kawa A. (2013), Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, zeszyt 13.
 • Kim Y., Choi T.Y., Yan T., Dooley K. (2011), Structural Investigation of Supply Networks: A Social Network Analysis Approach, "Journal of Operations Management", No. 29(3).
 • Klimas P. (2012), Orkiestracja siecią - analiza bibliometryczna, "Studia Ekonomiczne", nr 92, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice,
 • Klimas P. (2013), Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klimas P. (2014a), Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Klimas P. (2014b), Zastosowanie analizy sieciowej w badaniach kapitału społecznego [w:] A. Sankowska, K. Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Kramarz M., Kramarz W. (2014), Elastyczność i adaptacyjność w budowaniu odpornosci łańcuchów dostaw [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lambert D.M., Cooper M.C. (2000), Issues in Supply Chain Management, "Industrial Marketing Management", No. 29(1).
 • Lazzarini S.G., Chaddad F.R., Cook M.L. (2001), Integrating Supply Chain and Network Analyses: The Study of Netchains, "Journal on Chain and Network Science", No. 1(1).
 • Lee P.D. (2005), Measuring Supply Chain Integration: A Social Network Approach, "Supply Chain Forum: An International Journal", No. 6(2).
 • Łupicka A. (2005), Teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie sieci logistycznych, "LogForum", nr 1(2).
 • Miguel P.L.D.S., Brito L.A.L. (2011), Supply Chain Management Measurement and its Influence On Operational Performance, "Journal of Operations and Supply Chain Management", No. 4(2).
 • Morya K.K., Dwivedi H. (2009), Aligning Interests of SMEs and a Focal Firm (MNE) in a Global Supply Chain Setup, "The Icfai University Journal of Supply Chain Management", No. VI(1).
 • Niemczyk J. (2015), Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 32.
 • Phillips D.M., Phillips J.K. (1998), A Social Network Analysis of Business Logistics and Transportation, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", No. 28(5).
 • Stańczyk-Hugiet E., (2012), Zakończenie [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., Gorgól J. (2012), Elementy sieci międzyorganizacyjnych - aspekty organizacyjnozarządcze [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Sudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(161)
 • Szołtysek J. (2012), Paradygmat logistyki a paradygmaty w logistyce [w:] S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2014), Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków.
 • Świerczek A. (2007), Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, "Logistyka", nr 1.
 • Twaróg S. (2010), Instytucjonalne implikacje integrowania łańcuchów dostaw krwi w Polsce, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5.
 • Wasserman S., Faust K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Witkowski J. (2005), Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw - próba systematyzacji pojęć, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1078.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.