PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 (1) Metody badań problemów zarządzania strategicznego | 395--423
Tytuł artykułu

Uniwersytet - strategie - rywalizacja w rankingach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki wybranych badań empirycznych dotyczących popularnych wśród instytucji szkolnictwa wyższego strategii i procesów związanych z izomorfizmem. Poza mimetyzmem czyli imitowaniem organizacji odnoszących największe sukcesy inne źródła izomorfizmu to regulacje przez państwo, będące źródłem izomorfizmu wymuszonego oraz rozmaite źródła izomorfizmu normatywnego. Badania empiryczne wskazują, że także rynek może być źródłem i stymulatorem strategii imitacji stosowanych przez uczelnie. Dodatkowe procesy wpływające na rosnące podobieństwo między instytucjami to prowadzenie rozmaitych porównań i rywalizacji. Wybór organizacji z którymi dana uczelnia się porównuje i rywalizuje, bierze pod uwagę nie tylko podobieństwo strukturalne, ale także cechy związane z tożsamością organizacji takie jak reputacja, wizerunek organizacji i tożsamość (profil uczelni czyjej misja). Najbardziej widoczne przykłady takich porównań i rywalizacji to rankingi uczelni które w konsekwencji prowadzą do instytucjonalnych strategii imitacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of selected empirical studies concerning the popular strategies and processes in higher education institutions resulting from isomorphizm. Besides imitating the most successful organizations (mimetism) the government regulation and normative sources cause coercive and normative isomorphism. According to empirical research results also market may stimulate imitating strategies among institutions. The other source of increasing similarity of strategies is emulation of universities. The examples of such additional processes influencing institutional similarities are various rankings. Choices of emulation targets are not connected to the most structurally similar institutions but also to identity related attributes like reputation, organizational image and identity (profile, mission). These the most visible examples of such emulation, namely university rankings shape institutional imitation strategies. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • [1] Akerlof G. (1970), The Market for Lemons, Quality, Uncertainty and Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics 84, August.
 • [2] Altbach P. (2005), A World Class Country without World Class Higher Education: India 21'st Century Dilemna, International Higher Education, Summer.
 • [3] Birnbaum R. (1983), Maintaining Diversity in Higher Education, San Francisco, Jossey Bass.
 • [4] Brewer et al. (2002), In Pursuit of Prestige: Strategy, and Competition in US Higher California Press.
 • [5] Clark B. (1983), Higher Education System, Academic Organization in Cross- National Perspective, University of California Press, Berkeley.
 • [6] Codling A., Meek V.L. (2006), Twelve Propositions on Diversity In Higher Education, Higher Education Management and Policy vol. 18 no 3.
 • [7] Deephouse D., et al. (1998), A Paradox Among Strategic Management Institutional and Resource Dependence Theories, Academy of Management Journal.
 • [8] Dill D., Teixeira (2000), Program Diversity in Higher Education: an Comparative Perspective, Higher Education Policy, vol. 13 (2) p. 99-117.
 • [9] DiMaggio P., Powell W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, vol. 48 p. 147-160.
 • [10] Elsbach K., Kramer R. (1996), Member Responses to Organizational Identity Threats, Encountering and countering the Business Week Rankings, Adminis- trative Science Quarterly, vol. 41 s. 442-476.
 • [11] Elsbach K. Glynn M. (1996), Believing Your Own PR, Embedding Identification in Strategic Reputation w: Baum J., Dutton J. wyd. Advances in Strategic Management vol. 13 JAI Press Greenwich CT.
 • [12] European Commission (2003), The Role of Universities in the Europe of Knowledge, February.
 • [13] European Commission (2005), Mobilising the Brainpower of Europe: Enabling Universities to Make their Full Contribution to the Lisbon Strategy April.
 • [14] European Commission (2006), Developing a Knowledge Flagship, The European Institute of Technology, Commission staff working document March.
 • [15] Fairweather J. (2000), Diversification or Homogenization: How Markets and Governments Combine to Shape American Higher Education, Higher Education Policy, vol. 13 no 1.
 • [16] Figenbaum A., Thomas (1995), Strategic Groups as Reference Groups. Theory, Modeling and Empirical Examination of Industry and Competitive Strategy, Strategic Management Journal, vol. 16 s. 461-476.
 • [17] Geiger R. (1996), Diversification in U.S. Higher Education: Historical Patterns and Current Trends, w: V. Lynn Meek, Leo Goedegebuure, Osmo Kivinen and Risto Rinne (wyd.), The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Diversity, Differentiation and Convergence in Higher Education, Oxford: Pergamon, 188-203.
 • [18] Gibbons M., et al. (1994), The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, Sage.
 • [19] Gioia D., Thomas B. (1996), Institutional Identity Image and Issue Interpretation. Sensemaking During Strategic Change in Academia, Administrative Science Quarterly, vol. 41 s. 370-403.
 • [20] Goldman B. (1962), The Community of Scholars, N. York, Random House.
 • [21] Hazelkorn E. (2009), Ranking and the Battle for World - Class Excellence: Institutional Strategies and Policy Choices, Higher Education Management and Policy vol. 21/1.
 • [22] Hensel P. (2008), Transfer wzorców zarządzania, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • [23] Huisman j et al. (2007), Institutional Diversity in Higher Education; a Crossnational and Longitudinal Analysis, Higher Education Quarterly, vol. 61 (4) p. 863-577.
 • [24] Huisman J. (2000), Higher Education Institutions: as Different as Chalk and Cheese?, Higher Education Policy vol. 13 no 1.
 • [25] Jenniskens I. (ed.) (2001), Management and Decision-Making in Higher Education Institutions, CHEPS, Enschede.
 • [26] Kaatz M. Zajac E. (1996), Exploring the Limits of the New Institutionalism, The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change, American Sociological Review, no 61 s. 812-836.
 • [27] Kaatz M. (1998), Learning by Association? Interorganizational Networks and Adaptation to Environmental Change, Academy of Management Journal, vol. 41 s. 621-643.
 • [28] Keller (1983), Academic Strategy, The Management Revolution in American Higher Education, John Hopkins University Press, Baltimore.
 • [29] Koźmiński A.K. (1998), Misje i strategie szkół wyższych - ujęcie pragmatyczne [w:] Misja uczelni, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 • [30] Koźmiński A.K. (1999), Misje i strategie szkół wyższych, [w:] Modele zarządzania publiczną instytucją akademicką, pod red. J. Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • [31] Labianca G. et al. (2001), Emulation in Academia, Balancing Structure and Identity, Organization Science May, June.
 • [32] Levin H., Jeong D., Ou D. (2006), What is a World Class University? Conference of the Comparative and International Education Society, Honolulu March 16.
 • [33] Levy D. (2004), The New Institutionalism: Mismatches with Private Higher Education's Global Growth, PROPHE paper no 3 SUNY Department of Educational Administration and Policy Studies, University at Albany.
 • [34] Lucas A. et al. (2000), Leading Academic Change, Jossey Bass Publishers, San Francisco.
 • [35] Meek V.L. (2000), Diversity and Marketisation of Higher Education: incompatible Concepts? Higher Education Policy vol.13 no 1.
 • [36] Meek V.L., Huisman J., Goedegebuure L. (2000), Understanding Diversity and Differentiation in Higher Education; an Overview, Higher Education Policy vol. 13 no 1.
 • [37] Meyer J., Rowan B. (1977), Institutional Organizations: Formal Structure as myth and ceremony, American Journal of Sociology, no 83.
 • [38] Meyer J., Scott W. (1983), Centralization and Legitimacy Problems of Local Government [w:] Organizational Environments, Newsbury Park CA, Sage.
 • [39] Millet J. (1962), The Academic Community, N. York, Mc Graw Hill.
 • [40] Mintzberg H. (1983), Structures in Fives, Designing Effective Organizations, Prentice Hall International Editions.
 • [41] Pfeffer J., Salancik G. (1978), The External Control of Organizations, a Resource. Policies in the Netherlands, Belgium/Flanders and Germany, Higher Education Policy, 14(3) p. 225-240.
 • [42] Porter M. (1991), Toward a dynamic Theory of Strategy, Strategic Management Journal vol. 12, Winter.
 • [43] Powell W., DiMaggio P. (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press.
 • [44] Reichert S. (2010 2009), Institutional Diversity in European Higher Education, IAU Brussels.
 • [45] Riesman D. (1958), Constraint and Variety in American Education, New York, Doubleday.
 • [46] Salmi J. (2009), The Challenge of Establishing World Class University, January, the World Bank, Washington.
 • [47] Scott W. Institutions and Organizations, Thousand Oaks N/Y. Prentice Hall.
 • [48] Skolnik M. (1986), Diversity in Higher Education, the Canadian Case, Higher Education in Europe, vol. 11 p. 19-32.
 • [49] Stadtman V.A. (1980), Academic Adaptations: Higher Education Prepares for the 1980s and the 1990s, San Francisco, Jossey Bass.
 • [50] Suchman M.C. (1995), Managing Legitimacy. Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Review, no 20 s. 571-610.
 • [51] Teichler U. (2008), Diversification? Trends and Explanations of the Shape and Size of, Theoretical And Empirical Analysis, Utrecht Lemma.
 • [52] Teixeira P., Jongbloed B., Dill D., Amaral A. (2004), Markets in Higher Education: Rhetoric or Realty? Kluwer, Dordrecht, Boston, London.
 • [53] Thomas H. (1996), Strategic Planning [w:] Warner D. et al. (red.), Higher Education Management, the Key Elements, SRHE, Open University Press, Buckingham.
 • [54] Van Vught F. (2008), Mission Diversity and Reputation in, Higher Education Policy vol.21 s. 151-174.
 • [55] Van der Wende, M. C., & Westerheijden, D. F. (2001), International aspects of quality assurance with a special focus on European higher education, Quality in Higher Education, 7(3).
 • [56] Warner D. et al.: Higher Education Management, the Key Elements, SRHE, Open University Press, Buckingham.
 • [57] Zajac E., Kraatz M. (1993), A Diametric Forces Model of Strategic Change, Assessing the Antecedents and Consequences of Restructuring in the Higher Education Industry, Strategic Management Journal vol 14 s. 83-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.