PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 15-16 | 59--75
Tytuł artykułu

Ramy prawne horyzontalnej pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podsumowując ocenę polityki gospodarczej w latach 2003-05 należy stwierdzić, że ankietowani bardzo sceptycznie odnosili się do działań rządowych, w przeciwieństwie do polityki pieniężnej NBP, którą oceniono bardzo wysoko. Prawdopodobnie również z tego powodu respondenci uznali że dla przyspieszenia tempa rozwoju polskiej gospodarki najbardziej pożądana jest liberalizacja gospodarki, a więc ograniczenie wpływu jaki wywiera na nią państwo. Gospodarka Unii Europejskiej, mimo stosunkowo wysokiego tempa rozwoju "nowych" państw członkowskich, nadal będzie miała niższe tempo wzrostu niż gospodarka Stanów Zjednoczonych. Polska gospodarka będzie się nadal rozwijać, choć nie tak dynamicznie jak Słowacja (ponad 9% w III kwartale 2006 r.) i szereg innych krajów transformacji, które wstąpiły do Unii Europejskiej. Bezrobocie w Polsce nadal będzie spadać, nieznacznie wzrośnie stopa inflacji. W porównaniu do szacunków IBnGR, powstałych przy użyciu modelu ekonometrycznego, wiarygodność uzyskanych prognoz można uznać za wysoką. Polski rząd powinien dążyć do zmniejszenia "klina podatkowego" i skorygować plany podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne programy operacyjne. Powinien także w kolejnych latach skoncentrować się na rozwoju infrastruktury oraz gospodarki wiedzy i innowacji. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
59--75
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bychowska M., Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, pod red. A. Wróbla, Kraków 2004.
 • Pełka P., Stasiak M.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa, (w:) Prawo Unii Europejskiej, pod red. J. Baracza, Warszawa 2003.
 • Zgrzelak Z.: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskej, (w:) Prawo Gospodarcze w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, pod red. A. Mani, Kraków 2001.
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. 2002, C 325, s. 33 (wersja ujednolicona po Traktacie z Nicei).
 • Rozporządzenie Rady nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące zastosowania art. 92 i 93 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. Urz. 1998, L 142/1.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy szkoleniowej, Dz. Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 2204/2001 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz. Urz. 2002, L 337.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. 2001, L 10.
 • Community Guidlines on State aid for environmental protection, Dz. Urz. 2001, C37/3.
 • Community Framework for State aid for research and development, Dz. Urz. 1996, C45/5.
 • Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guaranties, Dz. Urz. 2000, C71/14.
 • Communication of the Commission to the Member States pursuant to Article 93 (1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 of the treaty to short-term export-credit insurance, Dz. Urz. 1997, C 281/4; zm. Dz. Urz. 2001, C 217/2.
 • Commission Comunication on the State aids elements in sale of land and bulidings by public authorities, Dz. Urz. 1997, C 209/3.
 • Commission Communication on State aid and risk capital, Dz. Urz. 2001, C 235.
 • Community Guidlines on State ais for rescuing and restructuring firms in dificulty, Dz. Urz. 1999, C288/2.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Przegląd Ochrony Środowiska 2005, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_330_pl.pdf.
 • Opracowanie "Informator dla wnioskodawców" - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundacja Fundusz Współpracy, Inicjatywa Wspólnotowa "EQUAL", Warszawa 2004, www. equal.mpips.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.