PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 15-16 | 129--143
Tytuł artykułu

Efektywność sektora publicznego w warunkach polskich - próba oceny

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mając na względzie niezadowalającą efektywność działania sektora publicznego w Polsce priorytetem wydaje się być podjęcie wszelkich działań zmierzających do poprawy (zmiany) zaistniałej sytuacji. Reforma polskiego sektora publicznego powinna odbywać się wielokierunkowo i dotyczyć szczególnie zmian w obszarze:
- reguł gospodarowania zasobami publicznymi zwłaszcza w kontekście ich alokacji;
- zasad gospodarki finansowej polegających na podniesieniu skuteczności monitorowania procesów zachodzących w jej ramach wspomagających przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom (w szczególności korupcji i niegospodarności);
- dotychczasowej jakości polskiej legislacji, która nie sprzyja stabilizacji otoczenia prawnego;
- reguł zarządzania w sektorze publicznym (m.in. szersza implementacja koncepcji zarządzania przez cele, stosowanie założeń zarządzania publicznego);
- polityki jakości w odniesieniu do świadczonych usług publicznych;
- relacji w obszarze współpracy sektora prywatnego i publicznego, która nie jest w pełni rozwijana z uwagi na istniejące bariery prawne (postulatem powinno być aktywizowanie działania podmiotów publicznych w celu podniesienia dynamiki współpracy międzysektorowej zwłaszcza w obszarze realizacji wspólnych, publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego). Szansą sprzyjającą podnoszeniu efektywności działania sektora publicznego powinno stać się również pełne wykorzystanie wsparcia pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej a w szczególności ze środków oferowanych w ramach funduszy strukturalnych Wspólnoty i Funduszu Spójności. Podkreślić należy również dostępność pozaunijnych źródeł finansowania adresowanych do Polski, a dostępnych w ramach Mechanizmów Finansowych: Norweskiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotychczasowy poziom absorpcji środków z wymienionych źródeł w warunkach krajowych jest ciągle znaczenie niższy, niż rzeczywiste możliwości finansowania. Zmiany w polskim sektorze publicznym są konieczne zwłaszcza z uwagi na fakt, iż efektywny sektor publiczny w sposób istotny wpływa na kształtowanie warunków rozwoju i wzrostu gospodarczego państwa. Znacząca jest również korelacja pomiędzy sprawnością działania służb i agencji w sektorze publicznym, a konkurencyjnością kraju na terenie którego działają. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
129--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public sector efficiency: an international comparison, "European Central Bank, Working Paper" Series, Frankfurt am Main 2003.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI w., REBIS, Poznań 2005.
 • Joro T., Korhonen R., Wallenius J.: Structural comparison of Data Envelopment Analysis and Multiple Objective Programming, Helsinki School of Economics and Business Administration, August 1996.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa 2004.
 • Markiewicz M., Siwińska J., Reforma wydatków publicznych. Trzeci etap reform. Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych CASE, Warszawa 2004.
 • Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa 1989.
 • Noel M., Brzeski J., Rynek obligacji samorządowych w Polsce - Stan, podstawowe problemy i największe wyzwania, [w] Obligacje komunalne w Polsce 2006, Nr 86, "Zeszyty BRE Bank-CASE", Warszawa 2006.
 • Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej. Red. U. Kalina-Prasznic, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Rusielik R., Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1998 z wykorzystaniem metody DBA, "Rozprawa doktorska, SGGW", Warszawa 2000.
 • Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szewczuk A., Metodyczne dylematy identyfikowania siły oddziaływania instrumentów organizacyjnych i ekonomicznych na funkcjonowanie sektora publicznego, [w] Finanse publiczne. Red. A. Pomorska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Szewczuk A., Zioło M., W poszukiwaniu nowej jakości dla sektora publicznego, [w] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty. Tom I, Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Znaczenie reformy wydatków publicznych dla wzrostu gospodarczego i stabilności, "Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego", kwiecień 2006.
 • Zychowicz M., Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA, "Bank" 2001, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.