PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 12, cz. 3 Współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania : przykłady i problemy zastosowań : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 105--116
Tytuł artykułu

Prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnie publiczne. Dylematy i kontrowersje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Leading of The Economic Activity Through Public Colleges. Dilemmas and Controversies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolnictwo wyższe w Polsce gwałtownie rozwinęło się w okresie transformacji ustrojowej. Powstawać zaczęły uczelnie niepubliczne, które dość skutecznie skomercjalizowały rynek usług edukacyjnych. W latach 1992-2009 powstało 326 uczelni niepublicznych, które łącznie z uczelniami publicznymi stanowią dziś 458 podmiotów1. Początkowo uczelnie działały na mocy ustawy z 1990 roku2. W związku z wyczerpaniem przyjętej ówcześnie formuły prawnej uchwalono nową ustawę z 2005 roku, która obecnie reguluje kwestie szkolnictwa wyższego3. Zachodzące zmiany w świecie, wymagały podjęcia działań dostosowujących szkolnictwo wyższe do nowych trendów [Brzezicki 2010, ss. 5-7]. W szczególności chodziło o dostosowanie uczelni do współpracy z światem gospodarczym a także dokonanie zmian systemie finansowania oraz stosunków pracowniczych(fragment tekstu)
EN
The higher education in Poland was violently developed within a period of the constitutional transformation. To arise began non-public colleges which effectively enough commercialized the market of educational services. In years 1992-2009 arose 326 non-public colleges which together with public colleges constitute today 458 subjects. Initially colleges acted by act of law from the year 1990. In connection with the exhaustion of adopted then the legal formula one passed the novel from the year 2005 which currently regulates matters of the higher education. The article became divided into three fundamental parts. In first one concentrated on the concept of the businessman, in second one explained the creature of the economic activity, in turn in third one tried to answer on given earlier the problem-question. At the writing of the work one used characteristic research methods for legal sciences. The leading part fulfilled however the method of the legal exegesis, accessorily was made use with the analysis institutional-legal and the method descriptively(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Brzezicki T. (2010), Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń.
 • Dolecki H. (2010), Prawo Cywilne, Warszawa.
 • Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 t.j.
 • http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/noweprawo- o-szkolnictwie-wyzszym-podpisane-przez-prezydenta/, http://www.nauka. gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/.
 • Lichtarski J. (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, (1996), tom 5, PWN, Warszawa.
 • Postanowienie SN z 23 kwietnia 1992 r., I KZP 8/92, LexPolonica nr 308587, OSP 1992, nr 11-12, poz. 254
 • Przewodnik. Komercjalizacja B+R, dla praktyków, Warszawa 2010
 • Spin-off. Poradnik przedsiębiorczych naukowców, Poznań 4/2011
 • Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H.BECK, Warszawa.
 • Uchwała SN z 16 maja 1991 r., III CZP 39/91, LexPolonica nr 312241, z glosą J. Naworskiego, OSP 1992, nr 11-12, poz. 238 i 239.
 • Uchwała SN z 23 lutego 2005 r., III CZP 88/04, LexPolonica nr 374241, OSNC 2006, nr 1, poz. 5.
 • Ustawa o finansach publicznych, który wszedł w życie 1 lipca 2010 r.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U z 1992, Nr 21, poz. 86.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011, Nr 84, poz. 455.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004, Nr. 173, poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005, Nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005, Nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. nr 106, poz. 493.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770).
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1990, Nr 65, poz. 385.
 • Wyrok NSA z 13 października 1993 r., III SA 670/93, LexPolonica nr 300352, "Monitor Podatkowy" 1994, nr 5
 • Wyrok NSA z 15 września 1994 r., SA/Po 1070/94, ONSA 1995, nr 3, poz. 123.
 • Wyrok NSA z 19 marca 1991 r., II SA 898/90, LexPolonica nr 297343, ONSA 1992, nr 3-4, poz. 58.
 • Wyrok NSA z 2 marca 1994 r., III SA 1433/93, LexPolonica nr 300359 oraz III SA 1495/93, LexPolonica nr 300359, "Monitor Podatkowy" 1995, nr 2.
 • Wyrok NSA z 20 lutego 1996 r., II SA 442/95, LexPolonica nr 313877, "Glosa" 1996, nr 12.
 • Wyrok NSA z 25 października 1995 r., II SA 1059/94, LexPolonica nr 314006, "Wokanda" 1996, nr 2.
 • Wyrok NSA z 27 maja 1992 r., SA/Po 1794/91, "Wspólnota" 1993, nr 9.
 • Wyrok NSA z 6 listopada 1995 r., SA/Ka 767/95, niepubl.
 • Wyrok SN z 15 listopada 1990 r., II CR 865/89, LexPolonica nr 326218, OSP 1992, nr 11-12, poz. 238.
 • Wyrok sygn. akt SA/Wr 294/91, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2009 r.IV SA/Wr 410/2008.
 • Wyrok z 21 marca 2006 r., VI SA/Wa 2215/05, LexPolonica nr 1800010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.