PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 15-16 | 209--222
Tytuł artykułu

Rola władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestycji krajowych i zagranicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Swoboda wyboru lokalizacji inwestycji powoduje, iż poszczególne kraje i regiony zmuszone są do konkurowania ze sobą w celu stworzenia najlepszych warunków do prowadzenia działalności na swoim terenie. Każdy region chce być atrakcyjny, gdyż właśnie na obszarze tych najatrakcyjniejszych funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Władze terytorialne muszą zatem obecnie podejmować kompleksowe działania prowadzące do zwiększenia inwestycji i poprawy konkurencyjności swego regionu. Bardzo ważnym źródłem kapitału w sytuacji niedoboru kapitału krajowego, charakterystycznego dla krajów rozwijających się, są inwestycje zagraniczne. Inwestycje te pojawiając się na terenie gminy stają się stymulatorem rozwoju regionu. Z punktu widzenia przedstawicieli władz lokalnych, którzy uczestniczyli w badaniu w związku z pojawieniem się nowych inwestorów, na terenie gminy można spodziewać się określonych korzyści, z których największa wagę przypisano ożywieniu gospodarczemu (wskaźnik ważności 0,61). Równie ważnym efektem podejmowanych inwestycji jest nieodzowny wpływ na poziom zatrudnienia, w tym przypadku wzrost (wskaźnik ważności 0,58). Z danych uzyskanych w badaniach wynika, że o atrakcyjności inwestycyjnej decyduje wypadkowa wielu czynników, jednak ze względu na fakt, iż niektóre z nich są niezależne od aktywności władz lokalnych zostały one ocenione w sposób bardzo zróżnicowany. Można również zauważyć, iż w związku z tą sytuacją gminy starają się konkurować tymi, na które mają wpływ i które w dużym stopniu determinują poziom atrakcyjności inwestycyjne (uzbrajanie terenów pod inwestycje). W oparciu o analizowane czynniki władze lokalne gmin oceniły region za atrakcyjny (53%), a w 45% za przeciętny pod względem atrakcyjności. Jedynie 2% gmin, uznało region za bardzo atrakcyjny. Pozytywnym aspektem jest z kolei fakt, iż żadna z gmin nie została oceniona jako nieatrakcyjna. W związku z tym, iż poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy jest niezwykle ważna dla jej rozwoju zdecydowana większość badanych gmin (95%) stosuje w tym celu zróżnicowane instrumenty, uwzględniające czynniki, które w sposób obiektywny decydują o niej (dbanie o stan środowiska - 24,4%, uzbrajanie terenów pod inwestycje - 22,1%). Około 5% gmin nie tylko nie stosuje żadnych instrumentów w celu poprawy atrakcyjności, ale dodatkowo uważa, iż są one zupełnie niepotrzebne. Ważnym aspektem rozwoju lokalnego i regionalnego każdej gminy jest jej promocja. Prezentowanie gminy w Internecie stanowi 33% wszystkich stosowanych sposobów promocji. Inne ważne sposoby promocji to prezentowanie gminy na imprezach promocyjnych, targach, wystawach (24%) oraz reklama w wydawnictwach przeznaczonych dla zainteresowanych inwestorów (18%). Pomimo istotności źródła kapitału dla potencjalnych inwestycji jakim jest kapitał zagraniczny w postaci BIZ, aż 39% badanych gmin (głównie wiejskich - 77%) nie podejmuje żadnych działań mających na celu ich pozyskanie. O skuteczności przyciągania inwestorów zagranicznych może świadczyć fakt, iż na terenie ok. 20% badanych gmin nie prowadzi działalności żadne przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego. Większość gmin (60%) podejmuje zróżnicowane działania mające na celu przyciągnięcie na teren gminy nowych inwestorów zagranicznych, czyni to głównie poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą (22,6%). Jednak skuteczność tych działań jest dalece ograniczona, ponieważ aż 80% badanych twierdzi, iż nie odnotowano w związku z tym przyrostu inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony tylko 50% gmin wskazało czynniki, które ich zdaniem mają wpływ na lokalizację takich inwestycji. Wśród nich najczęściej wskazywano na czynniki istotne jednak niezależne od aktywności władz (atrakcyjna lokalizacja - 25%, tania siła robocza - 11%) oraz częściowo zależne od władz lokalnych - infrastruktura transportowa (23%).
Rocznik
Numer
Strony
209--222
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bojar E. 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. PWN, Lublin.
 • Dębski J. 2005, Nakłady inwestycyjne w skali gminy na terenie Polski, (w:) Kopczyk A., Proniewski M. (red.). Atrakcyjność inwestycyjna regionu. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 143-152.
 • Domański R. 2005, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa.
 • Dziworska K., Ostrowska E. (red.) 2001, Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Godlewska H. 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Kalinowski T. 2005 (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Karaszewski W. (red.) 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Karaszewski W., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kola M., Kujawka M., Kuzel M., Piotrowska-Trybull M., Studzińska K., 2005, Metodyka badań, s.26-38 (w:) Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kosiedowski W., Potoczek A., 2001, Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych, s.9-24 (w:) Kosiedowski W. (red.). Strategie i polityka rozwoju lokalnego. Wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko.
 • Lechicka-Kostuch M. 2000. Samorząd terytorialny w procesie przepływu światowego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich, s. 390-398 (w:) Dziworska K., Ostrowska E. (red.), Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lizińska W., Kisiel R. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, s. 95-102 (w:) Karaszewski W. (red.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Markowska-Przybyła U. 2005. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji, (w:) Kaja J., Piech K. (red.). Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 91-97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.