PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 158--170
Tytuł artykułu

Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enterprises Relational Capital in Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcone jest kapitałowi relacyjnemu przedsiębiorstw w różnych fazach i rodzajach kryzysu. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wysoki poziom kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa może być warunkiem nie tylko utrzymania przewagi konkurencyjnej, ale i sposobem na kryzys. Chcąc zrealizować zamierzony cel, przeprowadzono badania pilotażowe w grupie 50 firm zlokalizowanych na terenie Polski centralnej, znajdujących się w różnych fazach i rodzajach kryzysu. Z przeprowadzonych badań wynika, iż wśród firm o wysokiej i bardzo wysokiej jakości relacji z różnymi grupami interesariuszy jest tylko jedna znajdująca się w sytuacji kryzysu jawnego. Pozostałe firmy albo nie dostrzegają u siebie widocznych sytuacji kryzysowych, albo mają drobne, przejściowe problemy. Wydaje się w związku z tym, iż istnieje pewna zależność pomiędzy poziomem kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa a możliwością wystąpienia w nim kryzysu.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is devoted to relational capital of enterprises in different phases and types of crisis. Its purpose is to attempt to answer the question whether high levels of relational capital of the company may be a way to overcome crisis. The study shows that among companies with high and very high-quality the relationship with stakeholders is the only one in the open crisis. It seems, therefore, that there is a relationship between the level of relational capital companies and the possibility of its crisis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
158--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Bamford D.J., Gomes-Casseres B., Robinson M.S., 2003, Mastering Alliance Strategy: A comprehensive guide to design, management and organization, John Wiley & Sons Inc, San Francisco.
 • Boekestein B., 2006, The relation between intellectual capital and intangible assets of pharmaceutical companies, Journal of Intellectual Capital, vol. 7, no. 2.
 • Bombiak E., 2011, Istota i pomiar kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach, nr 88, red. J. Toruński, Administracja i Zarządzanie, nr 15.
 • Bombiak E., 2013, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 96.
 • Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., 1998, The knowledge toolbox: A review of tools available to measure and to manage intangible resources, European Management Journal, vol. 36, no. 2.
 • Bukh O.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Johansen M.R., 2002, Developing and managing knowledge through intellectual capital statements, Journal of Intellectual Capital, vol. 3, no. 1.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S., 2005, Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Venture, Oxford University Press, 2nd edition, Oxford.
 • Chomiak-Orsa I., 2013, Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, nr 4(30).
 • Chomiak-Orsa I., 2014, Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(40).
 • Czakon W., 2013, Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • Czuba T., Szczepaniec M., Jurkiewicz T., 2012, Kapitał relacyjny w małych i średnich firmach. Raport z badań ilościowych, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, marzec, s. 194-211.
 • Doz Y.L., Hamel G., 2006, Alianse strategiczne: sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Helion, Gliwice.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Herman A., 2008, Kapitał intelektualny i jego liczenie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3.
 • Hoffman-Bang P., Martin H., 2005, IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, e-mentor nr 4(11).
 • Hudson W.J., 1993, Intellectual Capital. How to build it, enhance it, use it, John Wiley & Sons Publishing, Toronto.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Kieżel M., Kwiecień A., 2012, Kapitał relacyjny i Customer Relationship Management w kontekście tworzenia wartości (z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 • Krupski R., 2013, Teorie zmian w teorii zarządzania strategicznego. Próba kojarzenia, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • Kunasz M., 2003, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin.
 • Kurowska A., Derlatka T., 2009, Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Wydawnictwo Emka, Warszawa.
 • Kurowska M., Matejun M., 2013, Rola relacji z otoczeniem w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej badanych przedsiębiorstw, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Lindgren P., Saghaug F., Knudsen H., 2009, Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, Measuring Business Excellence, vol. 13.
 • Łobos K., 2000, Organizacja sieciowa, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Łobos K., 2005, Organizacje sieciowe, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Łopaciuk-Gonczarczyk B., 2008, Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 • Marcinkowska M., 2013, Kapitał relacyjny banku, t. 1-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mitroff I.I., Pearson Ch.M., 1998, Zarządzanie sytuacją kryzysową, Business Press, Warszawa.
 • Mouritsen J., 2009, Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, Journal of Human Resource Costing & Accounting, vol. 13.
 • Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem: pokonać kryzysi wygrać, Difin, Warszawa.
 • Obłój K., 2007, O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa.
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I., 2013, Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1.
 • Petty R., Gauthri J., 2000, Intellectual capital literature review - measurement, reporting and management, Journal of Intellectual Capital, vol. 1, no. 2.
 • Pobrotyn A., 2012, Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, nr 1.
 • Rastogi P.N., 2003, The nature and role of IC - rethinking process of value creation and sustained enterprise growth, Journal of Intellectual Capital, vol. 4, no. 2.
 • Skrzypek E., 1999, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, Problemy Jakości, nr 11.
 • Sosnowska A., 2003, Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom 135, SGH, Warszawa.
 • Spaulding T., 2012, Nie chodzi tylko o to, kogo znasz, Wydawnictwo MT Business.
 • Stewart T.A., 1997, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London.
 • Śladkowska O., Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Agencja INPRESS PR; s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2004, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Walecka A., 2009, Zachowania menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie, [w:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Walecka A., 2014a, Managers' Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation, Lodz University of Technology, Łódź.
 • Walecka A., 2014b, Zmiany w kulturze organizacyjnej w wyniku kryzysu w przedsiębiorstwie, [w:] Szymańska K. (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A., 2009a, Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa, [w:] Bieliński J., Płoska R. (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A., 2009b, Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, [w:] Bieliński J., Płoska R. (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Wilk J., 2004, Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania, nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Wróbel J., 2009, Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.