PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 193--209
Tytuł artykułu

Wybrane menedżerskie postawy społeczne w ujęciu dualnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Managerial Social Attitudes from a Dual Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie umiejscowione jest w rozważaniach skoncentrowanych z jednej strony na zagadnieniach paradoksów, antynomii, dychotomii, dualności, a z drugiej na koncepcji mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym. Celem opracowania jest przedstawienie trzech wybranych menedżerskich postaw społecznych w ujęciu dualnym: konformizm versus non-/antykonformizm, indywidualizm versus kolektywizm oraz proaktywność versus indyferentyzm oraz odpowiedź na pytanie: czy omawiane postawy społeczne zachowują swoją dualność, czy też ich poszczególne, pozornie antynomiczne, a nawet dychotomiczne charakterystyki mogą się przenikać? Zastosowano metodę analizy literatury, a wnioskowanie ma charakter dedukcyjny. Podstawową konkluzją przeprowadzonych rozważań jest konstatacja, iż poszczególne omawiane postawy społeczne mogą występować na jednym continuum skali, a ich poszczególne bipolarne charakterystyki nie pozostają ani antynomiczne, ani dychotomiczne względem siebie i mogą przenikać się wzajemnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the considerations connected on one hand with such issues as paradoxes, antinomies, dichotomies, dualities, and on the other with the concept of micro-foundations in strategic management. The purpose of the paper is to present three following selected managerial social attitudes from the dual perspective: conformity versus non-/anti-conformity, indvidualizm versus collectivism and proactivity versus indifferentism as well as to ask the question: Are social attitudes really dual, or might their particular ostensibly antinomous or dychotomous characteristics overlap? The method that has been used is literature review and the interference is deductive. The main conclusion is that particlar attitudes presented might be on one continuum scale and their particular bipolar characteristics are neither antinomous nor dichotomous one to another and might overlap each other.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
193--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allen V.L., 1965, Situational factors in conformity, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. 2, Academic Press, New York, s. 133-175.
 • Asch S.E., 1951, Effects of group pressure upon the modification distortion of judgments, [w:] H. Guetzkow (red.), Groups, Leadership and Men, Pittsburgh, PA, Carnegie Press, s. 177-190.
 • Asch S.E., 1956, Studies of independence and submission to group pressure: I.A. minority of one against a unanimous majority, Psychological Monographs, vol. 70(9), whole no. 417.
 • Bandura A., 1977, Social Learning Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 • Bandura A., 1982, Self-efficacy mechanism in human agency, American Psychologist, vol. 37, s. 122-147.
 • Bargh J.A., Chartrand T.L., 1999, The unbearable automaticity of being, American Psychologist, vol. 54, s. 462-479.
 • Baron R.S., Vandello J.A., Brunsman B., 1996, The forgotten variable in conformity research: Impact of task importance on social influence, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 71, no. 5, s. 915-927.
 • Bateman T.S., Crant J.M., 1993, The proactive component of organizational behavior, Journal of Organization Behavior, vol. 14, s. 103-118.
 • Berns G.S., Chappelow J., Zink C.F., Pagnoni G., Martin-Skurski M.E., Richards J., 2005, Neurobiological correlates of social conformity and independence during mental rotation, Biological Psychiatry, vol. 58, s. 245-253.
 • Biernacka R.E., 2003, Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm - non-konformizm, [w:] Witkowski S.A. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, tom VI.
 • Biernacka R.E., 2005, Osobowościowy mechanizm konformizmu i nonkonformizmu - specyfika funkcjonowania i przejawy w zachowaniu, Psychologia Rozwojowa, tom 10, nr 2, s. 73-82.
 • Bocchiaro P., Zamperini A., 2012, Conformity, obedience, disobedience: The power of the situation, [w:] G. Rossi (ed.), Psychology - Selected Papers, InTech, Croatia.
 • Bond R., Smith P.B., 1996, Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch's (1952b, 1956) Line Judgment Task, Psychological Bulletin, vol. 119, no. 1, s. 111-137.
 • Cialdini R.B., Goldstein N.J., 2004, Social influence: Compliance and conformity, Annual Review Psychology, vol. 55, s. 591-621.
 • Crant J.M., 1996, The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial intentions, Journal of Small Business Management, vol. 34, issue 3, s. 42-50.
 • Crant J.M., 2000, Proactive behavior in organizations, Journal of Management, vol. 26, no. 3, s. 435-462.
 • Czakon W., 2012, Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych.
 • Deutsch M., Gerard H.B., 1955, A study of normative and informational social influences upon individual judgment, Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 51, s. 629-636.
 • De Vit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eisenberg J., 1999, How individualism-collectivism moderates the effects of rewards on creativity and innovation: A comparative review of practices in Japan and the US, Creativity and Innovation Management, vol. 8, no. 4, December, s. 251-260.
 • Festinger L., 1950, Informal social communication, Psychological Review, vol. 57, no. 5, s. 271-282.
 • Festinger L., 1953, An analysis of compliant behavior, [w:] M. Sherif, M.O. Wilson (red.), Group Relations at the Crossroads, Harper, New York, s. 232-256.
 • Frager R., 1970, Experimental social psychology in Japan: Studies in social conformity, Rice University Studies, vol. 56, no. 4, William Marsh Rice University, Texas, s. 242-253.
 • Grzelak J.Ł., Nowak A., 2007, Wpływ społeczny, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Hofstede G., 2001, Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks.
 • Hollander E.P., 1958, Conformity, status, and idiosyncrasy credit, Psychological Review, vol. 65, s. 117-127.
 • Hollander E.P., Willis R.H., 1967, Some current issues in the psychology of conformity and nonconformity, Psychological Bulletin, vol. 68, s. 62-76.
 • Hornsey M.J., Majkut L., Terry D.J., McKimmie B.M., 2003, On being loud and proud: Non-conformity and counter-conformity to group norms, British Journal of Social Psychology, vol. 42, s. 319-335.
 • Janis I.L., 1972, Victims of Groupthink, Houghton Mifflin, Boston.
 • Jaspers J., Fraser C., 1984, Attitudes and social representations, [w:] R. Farr, S. Moscovici (eds), On Social Representations, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jetten J., Hornsey M.J., Adarves-Yorno I., 2006, When group members admit to being conformist: The role of relative intragroup status in conformity self-reports, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 32, no. 2, s. 162-173.
 • Karpacz J., 2014, Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 366, s. 236-247.
 • Kelman H.C., 1958, Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change, Journal of Conflict Resolution, vol. 2, no. 1, s. 51-60.
 • Kożusznik B., 2005, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Leake D., Black R., 2005, Essential Tools. Improving Secondary Education and Transition for Youth with Disabilities. Cultural and Linguistic Implications for Transition Personnel, University of Minnesota, Minnesota.
 • Li N., Crant J.M., Liang J., 2010, The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective, Journal of Applied Psychology, vol. 96, no. 2, s. 395-404.
 • Major D.A., Turner J.E., Fletcher T.D., 2006, Linking proactive personality and the big five to motivation to learn and development activity, Journal of Applied Psychology, vol. 91, no. 4, s. 927-935.
 • Markus H., Kitayama S., 1991, Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation, Psychological Review, vol. 98, s. 224-253.
 • Milgram S., 1974, Obedience to Authority, Tavistock, London, UK.
 • Moghaddam F.M., 1998, Social Psychology: Exploring universals across cultures, W.H. Freeman & Company, New York.
 • Morrison B.W., Phelps C.C., 1999, Taking charge at work: Extrarole efforts to initiate workplace change, Academy of Management Journal, vol. 42, s. 403-419.
 • Murray M., 2002, Connecting narrative and social representation theory in health psychology, Social Science Information, vol. 41(4), s. 653-673.
 • Noelle-Neumann E., 1974, The spiral of silence: A theory of public opinion, Journal of Communication, vol. 24, s. 43-51.
 • Noelle-Neumann E., 1993, Spiral of Silence: Public opinion - our social skin, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago.
 • Noordin F., 2009, Individualism-collectivism: A tale of two countries, Problems and Perspectives in Management, vol. 7(2), s. 36-45.
 • Obłój K., Obłój T., 2006, Optymizm, proaktywność i rutyny - dominująca logika skutecznych strategii, Przegląd Organizacji, nr 5, s. 7-9.
 • Parker S.K., Williams H.M., Turner N., 2006, Modeling the antecedents of proactive behavior at work, Journal of Applied Psychology, vol. 91, no. 3, s. 636-652.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 1982, In Search of Excellence - Lessons from America's Best-Run Companies, HarperCollins Publishers, London.
 • Piórkowska K., 2012, Imponderabilia społeczne w kontekście behawioralnych strategii menedżerskich, [w:] A. Barabasz, E. Głuszek (red.), Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 273, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 68-74.
 • Piórkowska K., 2013, Strategia behawioralna wyznacznikiem sukcesu organizacji?, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, no. 4, part 2, s. 321-329.
 • Piórkowska K., 2015, Cognitive-characterological traits of the self-employed: The exemplification from Poland, Social Sciences, vol. 89, no. 3, s. 64-82.
 • Piórkowska K., Niemczyk J., 2013, Managers' decisions in the context of environmental conditions and behavioural strategies, Global Business&Economics Anthology, vol. II, December, s. 79-87.
 • Popek S., 2008, Kwestionariusz Twórczego Zachowania KAHN, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Reber A.S., Reber E.S., 2005, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa.
 • Robbins S.P., 1989, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications, Prentice-Hall of India, New Delhi.
 • Schwartz S.H., Cultural dimensions of values: Towards an understanding of national differences, [w:] U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.C. Choi, G. Yoon (eds), 1994, Individualism and Collectivism: Theory, method and applications, CA, Sage, Thousand Oaks, s. 85-119.
 • Schwarzer R., 1999, Proactive coping theory, Paper presented at the 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cracow, Poland, July 12-14.
 • Sherif M., 1935, A study of some social factors in perception, Archives of Psychology, vol. 27, no. 187.
 • Seibert S.E., Crant J.M., Kraimer L.M., 1999, Proactive personality and career success, Journal of Applied Psychology, vol. 84, no. 3, s. 416-427.
 • Seibert S.E., Kraimer M.L., Crant J.M., 2001, What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success, Personnel Psychology, vol. 54, s. 845-974.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, 2006, Oxford, PWN, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2014, Pola eksploracji Strategy as Practice International Network, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, WWSZiP, vol. 27, nr 2, s. 85-100.
 • Szewczuk W. (1979), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., 1918-1920, The Polish Peasant in Europe and America, Badger, Boston.
 • Triandis H.C., 1990, Cross-cultural studies of individualism and collectivism, [w:] J.J. Berman (red.), Nebraska Symposium on Motivation 1989, vol. 37, s. 41-133.
 • Triandis H.C., 1995, Individualism and Collectivism, Westview, Boulder, CO.
 • Triandis H.C. (red.), 1995, Motivation and Achievement in Collectivist and Individualist Cultures, vol. 9, JAI Press Inc, Greenwich (CT).
 • Zimbardo P.G., 2004, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.