PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 249 | 85--93
Tytuł artykułu

Zależności cenowe w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie cen mięsa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Causal Relationships in Food Supply Chain on the Example of Meat Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łańcuch dostaw żywności łączy działania, których podstawowym celem jest zapewnienie zadowolenia nabywców oraz zysku przedsiębiorstwom uczestniczącym w przepływie produktów i usług ze sfery pierwotnej produkcji rolnej (rolnika) aż do konsumenta. Łańcuch dostaw żywności charakteryzuje się dużą różnorodnością podmiotów wchodzących w jego skład. Obejmuje on producentów, dostawców, firmy transportowe, magazyny, sprzedawców hurtowych i detalicznych, organizacje usługowe oraz konsumentów. Zmiany zachodzące na rynku żywności mają zazwyczaj charakter cykliczny. Poziom cen detalicznych na rynku żywności oraz zależności pomiędzy ich poziomem w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw charakteryzują się również cyklicznością. Celem artykułu jest zbadanie na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego występujących zależności pomiędzy cenami na rynku mięsa w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw produktów mięsnych oraz ustalenie ich kierunku. W badaniach wspomnianych zależności pomocny będzie test przyczynowości Grangera oraz modele VAR, przy których konstrukcji nie wymaga się zgodności modelu z teorią ekonomii. Zakres czasowy analiz obejmuje lata 2010-2014.(abstrakt oryginalny)
EN
The food supply chain connects the activities whose primary purpose is to ensure the satisfaction of buyers and profit companies participating in the movement of goods and services from the sphere of primary agricultural production (farmer) to the consumer. The food supply chain is characterized by a large variety of entities in its composition. It includes manufacturers, suppliers, transport companies, warehouses, wholesalers and retailers, service organizations, and consumers. Changes occurring in the food market are usually cyclical. The level of retail prices in the food market and the relationship between their level of individual supply chain are also characterized by cyclical. The aim of this article is to examine occurring the relationship between the market prices of meat in each supply chain of meat products and determine their direction. In the studies the Granger causality test will be helpful. The time horizon of the analysis covers the period 2010-2014.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
85--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Borzyszkowska M. (2007), Analiza empiryczna wybranych zmiennych wchodzących w skład funkcji popytu na pieniądz [w:] Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://www.dem.umk.pl/DME/ 2007/borzyszkowska.pdf (dostęp: 19.02.2015).
 • Charemza W., Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Filo-Zagraba A. (2014), Czy na rynku jest jeszcze miejsce dla nowych producentów?, "Gazeta Finansowa", 14-20 listopada 2014.
 • Kowalski I. (2014), Co czeka rynek mięsny w 2015 roku?, "Gazeta Finansowa", 14-20 listopada 2014.
 • Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Tom 3, Absolwent, Łódź.
 • Mathews K.H. i in., (1999), U.S. Beef Industry: Cattle Cycles, Price Spreads and Packer Concentration. Market and Trade Economics Division, ERS/USDA, "Technical Bulletin", No. 1874.
 • Motowidlak U., Fajczak-Kowalska A. (2010), Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności, "Problemy Rolnictwa Światowego", tom 10 (XXV), zeszyt 2.
 • Norton M. (2005), Factors Affecting Beef and Cattle Producers Prices Movements, "Monthly Labor Review", Vol. 128, No. 5.
 • Piotrowski P. i in., (2013), Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno- -spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności, Raport końcowy z badania pogłębionego, http://www.efs.2007-2013.gov.pl/ AnalizyRaportyPodsumowania/ baza_projektow_badawczych_efs/Documents/analiza_podmiotow_oraz_powiazan_koop eracyjnych_sektor_rolno_spozywczy_ lubelskie_ 210314.pdf (dostęp: 21.02.2015).
 • Piwowar A. (2014), Jaka jest skala eksportu polskiego mięsa?, "Gazeta Finansowa", 14-20 listopada 2014.
 • Przekota G., Lisowska A. (2013), Powiązania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 99.
 • Seremak-Bulge J., red. (2006), Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, IERiGŻ, Warszawa.
 • Syczewska E. (2004), Wpływ agregacji danych na mierniki długiej pamięci na przykładzie kursów walutowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Szewczyk M., Widera K., Parvi R. (2013), The Relationship Between Unemployment And Enterpreneurship, A Case Of Opolskie Voivodship, "ARSA 2013", EDIS-Publishing Institution of the University of Zlina.
 • Tłuczak A. (2011), Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", tom XII/2.
 • Tłuczak A. (2011), Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", t. 11, z. 4 (36).
 • WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 18.11.2010, KOM(2010) 672.
 • Zawadzka D. (2013), Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.