PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 303--312
Tytuł artykułu

Twórcza destrukcja jako imperatyw rozwoju na przykładzie firmy inwestycyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Constructive Destruction as an Imperative of Development on the Example of Investment Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu, posługując się studium przypadku firmy inwestycyjnej i wykorzystując koncepcję twórczej destrukcji autorstwa J. Schumpetera, stara się dokonać translokacji tej idei do sfery zarządzania organizacją. Traktując twórczą destrukcję jako specyficzny sposób prowokowania innowacji i wdrażania zmian, skupia się na inspirowaniu, sterowaniu i kontrolowaniu procesów twórczej destrukcji oraz ocenie efektów zastosowania tej koncepcji. Tak pojmowana identyfikacja twórczej destrukcji znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań przeprowadzonych wśród kierownictwa i pracowników firmy inwestycyjnej, eksponując przede wszystkim konstruktywny konflikt i offshore jako przejawy jej zastosowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The author of this paper on the basis of case analysis of investment company and using J. Schumpeter concept of constructive destruction endeavors to translocate this idea on the field of the organization management. Considering constructive destruction as a specific way of generation innovations and the implementation of changes, he focuses on inspiring, steering and controlling processes of constructive destruction and the evaluation of the implementation of this concept. Such identification of the constructive destruction is reflected in the results of empirical research done among managers and employees of the investment company. It underlines mainly constructive conflict and offshore as signs of the implementation of this concept.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--312
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, A. Zorska (red.), 2011, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Chełpa S., Witkowski T., 2004, Psychologia konfliktów, Moderator, Wrocław.
 • Czetwertyński S., Twórcza destrukcja w gospodarce internetowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, www.ue.katowice.pl/.../22_S.Czetwertynski_Tworcza_destrukcja....pdf (3.11.2014).
 • Foster R., Kaplan S., 2003, Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź.
 • Gołembski M., Wojtkowiak G., Zarządzanie przez paradoksy, http://www.wsparciedecyzji.pl (02.06.2015).
 • Gołębiowski G., 2007, Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1152, Wrocław.
 • Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Refleksje nad paradoksami w procesie motywacji do pracy, www.ue.katowice.pl (2.06.2015).
 • Lewis M.W., 2000, Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide, Academy of Managment Reviev, vol. 25/4.
 • Osbert-Pociecha G., 2004, Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 • Poloczyk J., Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, www.soep.ue.poznan.pl (2.06.2015).
 • Raport bieżący nr 22/2015 z dn. 24.08.2015, 2015, www.gpw.pl/karta_spolki/PLWDM0000029/ (17.09.2015).
 • Robbins S.P., 2003, Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 2009, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ślepko M., 2011, Offshoring jako czynnik zmian rozkładu aktywności ekonomicznej na świecie i szansa regionów rozwijających się na włączenie się w proces globalizacji, [w:] Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, A. Zorska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Zorska A., 2011, Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, [w:] Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, A. Zorska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • http://www.gazetaprawna.pl/blogi/tomasz_swiderek/archiwa/130-Tworcza_destrukcja.html (2.06.2015).
 • http://www.golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/destrukcja.pdf (3.11.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.