PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 287--302
Tytuł artykułu

Paradoksy zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradoxes of Enterprises' Behavior During the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę identyfikacji paradoksów w zachowaniach przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego w latach 2007-2011. Do analizy wybrano różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw: zarządzanie zasobami, modele biznesowe, struktury organizacyjne i powiązania sieciowe oraz kulturę organizacyjną. Paradoksy w powyższych obszarach zostały zidentyfikowane na podstawie badań empirycznych. Badania przeprowadzono przy użyciu metody CATI na 296 przedsiębiorstwach z Listy 2000 "Rzeczpospolitej". W poszczególnych częściach artykułu wykazano nieracjonalność niektórych zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego oraz podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn ich zaistnienia. Opisane paradoksy wskazują na rozbieżność między wynikami empirycznymi a koncepcjami teoretycznymi opisującymi typowe zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article we tried to identify the paradoxes in the behavior of enterprises during the economic crisis. For the analysis we chose different areas of the enterprise activity: resource management, business models, organizational structures, networks and organizational culture. Paradoxes in these areas were identified on the basis of empirical research. We demonstrated the irrationality of some enterprises' behavior during the economic crisis. We also tried to explain the reason for their existence.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
287--302
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Amit R., Zott Ch., 2010, Business Model Innovation: Creating Value in Times of Change, IESE Business School - University of Navarra, Working Paper, WP-870, July.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Burns T., Stalker G.M., 1961, Management of Innovation, Travistock, London.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures.
 • Dworzecki Z., 2003, Strategiczne sieci przedsiębiorstw, [w:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., 2002, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Expert.
 • Gregorczyk S., Wachowiak P., 2012, Autorski model biznesowy przedsiębiorstw, [w:] Dorobek eko-nomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XXi XXI wieku, Ostaszewski J., Bartkowiak R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R., 2005, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Krupski R. (red.), PWE, Warszawa.
 • Krupski R., 2008, Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., 2012, Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, Management and Business Administration Central Europe, nr 4, s. 36
 • Lawrence P., Lorsch J., 1967, Differentiation and integration in complex organizations, Administrative Science Quarterly, vol. 12, iss. 1, s. 1-47.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2.
 • Miles R., Snow C., 1992, Causes of failure in network organizations, California Management Review, no. 34, s. 53-72.
 • Sopińska A., 2014, Impact of the crisis on resources management, Journal of Management and Financial Sciences, vol. VII, iss. 18 (December 2014), s. 25-34.
 • Sopińska A., 2015, Empiryczna deskrypcja procesu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach cha-rakteryzujących się wysokim poziomem odporności na kryzys, Marketing i Rynek, nr 5, s. 97-110.
 • Sopińska A., Jakubowska W., 2013, Zasoby a konkurencyjność i wyniki przedsiębiorstwa - przegląd badań, [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Bartkowiak R., Wachowiak P. (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Strategor, 2001, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Szpitter A., 2011, Model biznesu jako determinanta sukcesu na rynku, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/3, s. 199-207.
 • Wirtz B.W., 2011, Business Model Management. Design - Instruments - Success Factors, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Young E., 1998, On Naming of Rosen. Interests and Multiple Meanings as Elements of Organizational Culture, Organization Studies, no. 10/12.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2012, Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Zakrzewska- Bielawska A. (red.), OW Wolters-Kluwer business, Warszawa.
 • Zbigniew-Maciąg L., 1999, Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zott Ch., Amit R., Massa L., 2010, The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments and Future Research, September 30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.