PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 15-16 | 427--444
Tytuł artykułu

O potrzebie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisane wyżej procesy mające miejsce na polskim rynku pracy mogą doprowadzić (a w zasadzie - już prowadzą) do zaostrzenia konkurencji pomiędzy pracodawcami o rzadkie zasoby pracy. Tym samym, sprostanie nasilającej się konkurencji na rynku pracy wymaga konsekwentnego budowania przewagi konkurencyjnej przez pracodawców. Mimo podnoszenia (w literaturze przedmiotu i praktyce biznesu podmiotów zagranicznych) roli zasobów w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, polskie firmy charakteryzuje zazwyczaj jedna z dwu postaw:
- neutralny stosunek do rynku pracy (firmy nie widzą potrzeby uwzględniania sytuacji na rynku pracy jako znaczącej dla budowania własnej przewagi konkurencyjnej, a więc nie prowadzą i nie korzystają z analiz sytuacji na rynku pracy);
- lub postrzeganie aktualnej sytuacji, polegającej ciągle na dużej nadwyżce na rynku pracy (przy czym w najbliższych nie przewiduje się istotnego spadku stopy bezrobocia) jako sytuacji korzystnej, poprzez relatywną łatwość pozyskania potrzebnych pracowników, przy korzystnym poziomie płac. Innymi słowy, obserwuje się, iż polskie firmy nie śledzą wystarczająco wnikliwie zmian zachodzących na rynku pracy i ich konsekwencji dla poziomu i struktury zatrudnienia, a przede wszystkim - nie przygotowują strategii działania, ograniczających odpływ najbardziej wartościowych pracowników, i umożliwiających pozyskanie kompetentnych pracowników. Takie podejście może rodzić dla polskich firm wysoce negatywne skutki. Na dynamiczne i złożone procesy konkurencji na rynkach docelowych, wymuszające nieustanne poszukiwania możliwości tworzenia coraz lepszej wartości dla klientów, nałożyć się mogą trudności w pozyskaniu właściwych (kompetentnych) zasobów pracy. Kompleksowe podejście firm do tworzenia przewagi konkurencyjnej zarówno w sferze wynikowej, jak i czynnikowej wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Za takie można uważać m.in. regulacje prawne odnoszące się do rynku pracy, czy szerzej ujmując: cele i narzędzia polityki rynku pracy danego kraju. Rozwiązania instytucjonalne i normy prawa sprzyjające elastyczności pracy są ważną determinantą konkurencyjności firm na rynkach dóbr i usług oraz na rynku pracy. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
427--444
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. (1999), Zarządzanie zasobami pracy: w poszukiwaniu nowej opcji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. A. Ludwiczyński, PFPK, Warszawa.
 • Bossak J. (2000), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Domański S.R. (2000), Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s.32-45.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Ericson G.S., Rothberg H.N. (2000), Intellectual Capital and Cometitiveness: Guidelines for Policy, "Competitiveness Review", vol.10.
 • Jakóbik W., (2001), Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy. Materiały VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, sesja IV, z. 7.
 • Glabiszewski W. (2004), Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 14-21.
 • Godziszewski B. (1997), Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 4.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw (2003), red. M. Rybak. Poltext, Warszawa.
 • Konkurencja, (2004), red. Z. Brodecki, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, (2002), red. E. Skawińska, PWN, Warszawa.
 • Konkurencyjność przemysłowa polski w procesie integracji z unią Europejską (2000), red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk.
 • Krugman P. (1994), Competitiveness, a Dangerous Obcession, "Foreign Affairs" vol.73,1994, no. 2, s. 44-52.
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (2002), red. M. Gorynia, AE Poznań.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 • Maniak G., Zelek A. (2002), Strategia personalna w rozwoju przedsiębiorstwa - problemy dezintegracji celów i zasobów, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928, Wrocław.
 • Maniak G., Nowak-Lewandowska R. (2005), Competition and Competitiveness of Firms and The Labour Market, w: Market Economy, Competition and Competitiveness, red. D.Kopycińska, wyd. Kat. Mikroekonomii US, seria wyd." Economy & Competition Policy", No 1, s. 65-80.
 • McFetridge D.G. (1995), Competitiveness: concepts and measures, "Occasional Paper" N.5.
 • Michie J., Sheehan M. (2004), Business Strategy, Human Resources, Labour Market Flexibility, and Competitive Advantage, University of London.
 • Moroz M. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 • Pocztowski A. (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, w: Zarządzanie kadrami -perspektywy badawcze i praktyka, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 871, Wrocław.
 • Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 • Rozwój przedsiębiorstw - modele, czynniki, strategie (2002), red. M. Białasiewicz, Szczecin.
 • Stankiewicz M.J. (2004), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2003), Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, PFPK, Warszawa.
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lozanna 1994.
 • Żukrowska K. (1995), Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, seria: "Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS", z. 35, Warszawa.
 • www.weforum.org.www.imd.ch.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.