PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 422 | 347--358
Tytuł artykułu

Błędy w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys w podmiotach leczniczych i ich wpływ na jakość usług

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mistakes in Management Actions Directed on the Crisis in Health Care Centers and Their Influence on Service Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu autor zaprezentował podstawowe aspekty doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych. Przyjęta grupa podmiotów leczniczych to przychodnie, będące placówkami najbardziej popularnymi w tej branży. Autor wskazał błędy związane z działaniami zarządczymi ukierunkowanymi na kryzys w tym sektorze. W każdej z grup działań zarządczych ukierunkowanych na kryzys przedstawiono powiązania i wpływ na jakość świadczenia usługi zdrowotnej i propozycje działań zapobiegających pojawieniu się tego typu sytuacji. W przyjętej metodyce badawczej wykorzystano analizę literatury przedmiotu i bezpośrednie obserwacje przeprowadzone w placówkach medycznych należących do przychodni świadczących usługi publicznej opieki zdrowotnej. Rezultaty rozważań zawarte w opracowaniu mogą być wzięte pod uwagę przez poszczególne placówki jako zalecenia możliwe do wykorzystania zarówno w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys, jak i w doskonaleniu jakości świadczonych usług. Mogą stanowić także podstawę działań, które będą następnie indywidualnie rozwijane z uwzględnieniem specyfiki każdego podmiotu leczniczego. Celem artykułu jest identyfikacja błędów jakościowych w ukierunkowanych na kryzys działaniach zarządczych, a także analiza ich wpływu na jakość usług oraz propozycja działań zapobiegawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the main aspects of the quality improvement in health care services. There were chosen health care centers which belonged to the most popular group of companies in this sector. The author presents mistakes connected with the management actions directed on the crisis in this line of business. In every management action directed on the crisis there were described connections with these mistakes and health care service quality, as well as suggestions how to avoid these situations. In research methodology the author used literature review as well as direct observation in health care centers in public health care service area. The results presented in this paper could be used by the health care centers to take steps connected with management actions directed on the crisis as well as on health care service quality improvement. It could be used as such kind of basic direction, which could be developed individually by every health care center. The aim of this paper is to identify quality mistakes in management actions directed to crisis as well as their connection with service quality and prevention to this kind of mistakes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
347--358
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bukowska-Piestrzyńska A., 2007, Marketing usług zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa.
 • Jaques T., 2007, Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, Relational Construct, Public Relations Review, 33(2).
 • Jasiński Z., 2005, Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej, [w:] Podstawy zarządzania operacyjnego, Jasiński Z. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Krzakiewicz K., 2008, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kucharek D., Tokarski M., 2009, Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Woźniak M.G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 14, Rzeszów.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., 2005, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Payne A., 1997, Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Radzevičius G., 2003, Trends in business crisis management, Management of Organizations: Systematic Research, March 1, 2003
 • Seidl M., Šimák L., Zamiar Z., 2009, Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego, Cl Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław.
 • Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2002, Antycypowanie kryzysów przedsiębiorstwa - aspekt informacyjny, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Valackiene A., Virbickaite R., 2011, Conceptualization of crisis situation in a company, Journal of Business Economics and Management, vol. 12(2).
 • Zieliński G., 2009a, Determinanty jakości usług w zakładach opieki zdrowotnej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1.
 • Zieliński G., 2009b, Quality Improvement in Health Care Services, [w:] The modern modeling conceptions of business systems - practice and theory, Zawadzka L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Zieliński G., 2010, Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1.
 • Zieliński G., 2011, Akredytacja zakładów opieki zdrowotnej jako uwarunkowanie sukcesu usług medycznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2.
 • Zieliński G., 2013, Determinanty orientacji na klienta w nowoczesnym zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, Boguszewicz-Kreft M. (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 21, Gdańsk.
 • Zieliński G., Dąbek M., 2014, Standardy jakości w opiece zdrowotnej, [w:] Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych, Wiśniewska M., Zieliński G. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.