PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5, CD 1 | 1385--1390
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo przechowywania stałej biomasy energetycznej

Warianty tytułu
Safety storage the constant energy biomass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia zagadnienia związane z przechowywaniem biomasy stałej wykorzystywanej do celów energetycznych. Wskazano zagrożenia wynikające z możliwości samozapłonu wilgotnej biomasy, spowodowanego samo zagrzaniem, omówiono również możliwość zapłonu mieszanin pyłowo - powietrznych powstających w trakcie przetwarzania i przechowywania biomasy suchej. W pracy wskazano również na zagrożenia mikrobiologiczne spowodowane procesami zachodzącymi w wilgotnej biomasie, któ- rych następstwem są m.in. mikotoksyny. Omawiając mikroorganizmy bytujące na biomasie przytoczono zagrożenia jakie mogą one powodować u pracowników mających z nią dłuższy kontakt (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues associated with the storage of solid biomass used for energy purposes. Indicated the risks arising from the possibility of spontaneous combustion of wet biomass, caused by the heating of the same, also discussed the possibility of ignition of mixtures of dust - air generated during processing and storage of dry biomass. The work also indicates the microbiological risks following the wet biomass processes which are the consequence mycotoxins. Discussing the biomass of microorganisms living at the quoted hazards they may cause in workers with prolonged contact with it (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1385--1390
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Alakangas E. 2005: Properties of wood fuels used in Finland. Technical Research Centre of Finland, VVT Processes, Project report PRO2/P2030/05 (Project C5SU00800), Jyvaskyla, ss. 100.
 • Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński I., Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych wystę- pujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup społecznych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2000.
 • Gierasimczuk A., Niebezpieczeństwo samozapłonu towarzyszące składowaniu biomasy przeznaczonej do celów energetycznych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 4, 2009.
 • Górny R. Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa, Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, 2013.
 • Joniec W., Kotłownie na biopaliwa stałe. Rynek instalacyjny, 6, 2009.
 • Kodeks Pracy. Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.
 • Krzykowski R., Trenczek S., Krzykowski M., Przeciwdziałanie skutkom zapylenia obiektów przemysłowych w sektorze energetycznym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. 78, 2010, 87-97.
 • Kunicki - Goldfinger W., Życie bakterii. Warszawa , PWN, 1998.
 • Mączka T., Influence of dust particle size derived from biomass on chosen fire and explosion risk indicators. Archives of Waste Management and Environmental Protection, Vol. 15, Issue 3, 2013, 25 - 32.
 • Nowakowski T., Właściwości fizyczne materiału roślinnego. Technologie zbioru roślin energetycznych pod red Lisowski A. SGGW, Warszawa, 2010. 25-76
 • PN-EN13821:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem; Oznaczenie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych.
 • PN-EN50281-2-1:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych; Część 2-1 Metody badania; Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu.
 • PN87/B02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
 • PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrębki leśne, ss. 4
 • Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Tomaszewski W., Biomasy - charakterystyka - ochrona środowiska - zagrożenia dla zdrowia pracowników, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyż- szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. z 2002 r. Nr 217 poz. 1833 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288.
 • Systemy magazynowania pelletu, http://enecom.pl/2011/08/silosy/
 • Suski S., Właściwości drewna w hałdzie paliwa znajdującej się na wolnym powietrzu, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 • Suski S., Właściwości drewna w hałdzie paliwa znajdującej się na wolnym powietrzu. Elektroenergetyka, 7, 2008, 536-539.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.