PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 59--80
Tytuł artykułu

Innowacyjna gospodarka na obszarach wiejskich Mazowsza? Wyzwanie dla polityki publicznej

Warianty tytułu
Innovative economy in rural areas of Mazovia? Challenge for the public policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechą procesów rozwojowych na Mazowszu jest głęboka polaryzacja między Warszawą i jej obszarem metropolitalnym a resztą województwa. Stolica i otaczające ją gminy to centrum innowacji w skali kraju, choć jednocześnie nastawione bardziej na imitację i adaptację zewnętrznych rozwiązań, aniżeli kreację oryginalnej innowacji. Sytuacja na obszarach wiejskich w regionie jest pod tym względem znacznie gorsza. Polityka publiczna może pobudzić innowacyjną gospodarkę na tych terenach, choć jest to zadanie niezwykle trudne. W artykule zaprezentowano rekomendacje w zakresie wybranych kierunków polityki publicznej, zwłaszcza umożliwiających dywersyfikację działalności gospodarczej poza rolnictwo, co wydaje się najbardziej pożądanym kierunkiem zmian modernizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
An important feature of the development processes in Mazovia is a deep polarization between Warsaw with its metropolitan area and the rest of the region. The capital (and surrounding municipalities) is a center for innovation in the country, but at the same time it leans more towards imitation of external solutions, rather than creation of original innovations. The situation in rural areas in the region is in this respect much worse. Public policy can stimulate innovative economy in these areas, although this is an extremely difficult task. The article presents recommendations on selected public policies, particularly enabling diversification of economic activities beyond agriculture which seems to be the most desirable direction of modernization changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza, PSDB, Warszawa 2013.
 • Badanie potencjału innowacyjnego obszarów wiejskich regionu Mazowsza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza", Raport końcowy, Warszawa 2013.
 • Vazquez-Barquero A., Endogenous Development: Analytical and Policy Issues, w: The Regional Question in Economic Development, red. A. Scott, G. Garofoli, Routledge, New York-London 2006.
 • Bruijn P., Lagendijk A., Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy, "European Planning Studies" 2005, Vol. 13, No. 8.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
 • Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) w województwie mazowieckim w latach 2005-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Energia odnawialna. Potencjał energetyczny Mazowsza, http://energia-odnawialna.protech.opoczno.pl, dostęp 28.01.2014.
 • Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Warszawa 2007.
 • Grosse T. G., Hardt Ł., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
 • Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, Communication from the Commission, European Commission, Regional Policy, Brussels 2007.
 • Hadjimichalis C., Imaging rurality in the New Europe and dilemmas for spatial Policy, "European Planning Studies" 2003, Vol. 11, No. 2.
 • Hassink R., How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster, "European Planning Studies" 2005, Vol. 13, No. 4.
 • Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badania pt. "Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą", Politechnika Warszawska, Biuro ds. Rozwoju, Warszawa 2012.
 • Keeble D., Tyler P., Enterprising behavior and the Urban-rural Shift, "Urban Studies" 1995, Vol. 32, No. 6.
 • Klastry w województwie mazowieckim, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, Ecorys Polska sp. z o. o. i Geoprofit, Warszawa 2012.
 • Płoszaj A., Raport: Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle krajowym, MGG Conferences Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, Załącznik do uchwały Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r., Warszawa 2015.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach 1999-2010, Warszawa 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, MSWiA, Warszawa 2011.
 • Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego, red. T. Kulisiewicz, M. Średniawa, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r., Warszawa 2013.
 • Studia Obszarów Wiejskich, t. 16, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, red. J. Bański, Warszawa 2009.
 • Zagospodarowanie infrastrukturalne jako czynnik rozwoju Mazowsza, Raport nr 1, Trendy rozwojowe Mazowsza, red. T. Komornicki, PAN, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.